Adventný koncert 2023

7. decembra 2023 Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zorganizovala Adventný koncert v Primaciálnom paláci Bratislave.

Koncert sa uskutočnil pri príležitosti slávnostného odovzdávania Európskej ceny za inovatívne vzdelávanie, národnej súťaže Moje zručnosti, môj talent a ceny Európska značka pre jazyky.

Podujatie bolo sprevádzané vystúpeniami študentov z Konzervatória Tolstého 11, Bratislava. Na pódiu sa vystriedalo flautové kvarteto a speváci, ktorým sa podarilo vytvoriť nezabudnuteľný kultúrny zážitok a vianočnú atmosféru pre všetkých prítomných hostí.

Za fotografie ďakujeme študentkám Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave