Dokumenty a publikácie

VÝZVA 2023

 • Oprávnené inštitúcie v sektore školského vzdelávania [SK, pdf, 228 KB]
 • Oprávnené inštitúcie v sektore odborného vzdelávania a prípravy [SK, pdf, 253 KB]
 • Oprávnené inštitúcie v sektore vzdelávania dospelých a oprávnení dospelí učiaci sa [SK, pdf, 248 KB]

Žiadosti o grant sa podávajú prostredníctvom online webových formulárov, ktoré sa nachádzajú na portáli Európskej komisie s online formulármi. Európska komisia zverejňuje formuláre k jednotlivým kľúčovým akciám programu Erasmus+ a sektorom vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže postupne.

Online formuláre

SEKTORY

 • Vzdelávacia mobilita jednotlivcov KA1- Základné informácie k mobilite [ SK, pdf,  ]
 • Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami KA2 – Základné informácie k partnerstvám [ SK, pdf, ]
 • Vedeli ste, že…  [ SK, pdf, ]
 • Príručka pre individuálne mobility žiakov v Školskom vzdelávaní [ EN, pdf,  ]
 • Brožúra [ SK, pdf, ]

AKREDITOVANÉ PROJEKTY (KA121)

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY (KA122)

 • Vzdelávacia mobilita jednotlivcov KA1 [ SK, pdf,  ]
 • Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami KA2 [ SK, pdf,  ]
 • Brožúra [ SK, pdf, ]

AKREDITOVANÉ PROJEKTY (KA121)

 • Dohoda o grante, finančné pravidlá a kontroly [SK, pdf, 3 MB]

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY (KA122)

 • Vzdelávacia mobilita pre študentov KA1 [ SK, pdf,  ]
 • Spolupráca medzi organizáciami a inšitúciami KA2 [ SK, pdf,  ]

21. – 22. 6. 2023 – Stretnutie koordinátorov Erasmus+ na vysokých školách

 • Vzdelávacia mobilita jednotlivcov KA1 [ SK, pdf, ]
 • Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami [ SK, pdf,  ]
 • Brožúra [ SK, pdf,  ]

AKREDITOVANÉ A KRÁTKODOBÉ PROJEKTY KA1

INICIATÍVY

Realizované aktivity

INŠTRUKCIE

 • Partnerstvá pre spoluprácu, pomôcka v 4 krokoch [ SK, pdf,  ]
 • Ako požiadať o grant [ SK, pdf, ]
 • Registrácia pre žiadateľov v registračnom systéme – postup [ SK, pdf, ]
 • EU login – postup [ SK, pdf, ]

MÁM PROJEKT

 • Príručka – Beneficiary Model [ SK, pdf,  ]
 • Ako komunikovať o vašom projekte  [ SK, pdf,  ],
 • Príručka – Pre individuálne mobility žiakov v ŠV [ EK, pdf,  ]
 • Administratívna príručka – Pre vysoké školy a konzorcium [ SK, pdf,  ],
 • Príručka – Spolupráca s podpornými organizáciami [ SK, pdf,  ]
 • Príručka – Beneficiary module, projekty KA121 a KA122 [ EK, pdf,  ],
 • Príručka – Beneficiary module, projekty KA210 a KA220 [ EK, pdf,  ]
 • Príručka – K modelu jednorázových platieb [ SK, pdf,  ],

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov KA1 2023

Akreditované projekty KA121

Akreditované projekty KA122

Spolupráca medzi organizáciami a inšitúciami KA2 2023

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov KA1 2023

Akreditované projekty KA121

Akreditované projekty KA122

Spolupráca medzi organizáciami a inšitúciami KA2 2023

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov KA1 2023

Akreditované projekty KA121

Akreditované projekty KA122

Spolupráca medzi organizáciami a inšitúciami KA2 2023

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Mobility študentov a zamestnancov (KA131)

 • Príloha 1 – Opis akcie a odhadovaný rozpočet na akciu (zasiela NA)
 • Príloha 2 – Pravidlá uplatňované na oprávnené náklady [SK, pdf, 295 KB]
 • Príloha 3 – Uplatňované sadzby [SK, pdf, 213 KB]
 • Príloha 4 – Formuláre o pristúpení (v relevantných prípadoch)
 • Príloha 5 – Osobitné pravidlá (zasiela NA)
 • Vzor interinštitucionálnej zmluvy pre spoluprácu s partnerskými krajinami
 • Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi prijímateľom a účastníkmi:
  • a) Mobilita študentov a čerstvých absolventov:
  • b) Mobilita zamestnancov
 • Príručka monitoringu ECHE

HODNOTENIE PROGRAMU ERASMUS+