Adventný koncert v Košiciach – Fotogaléria

12. decembra 2022 Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) zorganizovala Adventný koncert v Košiciach, posledné podujatie spojené s oslavami 35. výročia programu Erasmus+ na Slovensku.

Na Adventný koncert prijali pozvanie víťazi súťaží, ktoré Národná agentúra každoročne organizuje, zástupcovia Košického a Prešovského samosprávneho kraja a zástupcovia materských, základných a stredných škôl zapojených do programu Erasmus+ v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Adventný koncert bol spojený so slávnostným odovzdávaním cien v súťažiach Európska cena za inovatívne vzdelávanie, Európska značka pre jazyky a Túlavá palica.

Odovzdávanie cien víťazom bolo sprevádzané vystúpeniami študentov z košického Konzervatória Timonova 2. Na pódiu sa vystriedali študenti všetkých odborov, ktorým sa podarilo vytvoriť nezabudnuteľný kultúrny zážitok a vianočnú atmosféru pre všetkých prítomných hostí.

Touto cestou sa chceme poďakovať pani riaditeľke konzervatória Timonova 2, pani Hollej a jej kolegom, ktorí sa podieľali na príprave vystúpení ich študentov počas tohto slávnostného podujatia.

Za fotografie ďakujeme študentom Súkromnej školy umeleckého priemyslu Filmovej v Košiciach.

Fotografie z podujatia: