Ďalší úspech pre slovenské vysoké školy!

Európska komisia vyhlásila výsledky centralizovaných akcií za Výzvu 2023 Budovania kapacít vo vysokoškolskom sektore.

Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) vyhlásila výsledky výzvy 2023 pre centralizované projekty Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní. Aktivity a výstupy projektov budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania musia byť zamerané na to, aby boli prospešné pre oprávnené tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu, a pre ich inštitúcie a systémy vysokoškolského vzdelávania.

Podaných bolo celkovo 790 žiadostí, pričom schválených bolo 159 projektov. Zastúpenie slovenských inštitúcii je nasledovné:

  1. Slovenská technická univerzita v Bratislave ako koordinátor projektu Digital Transformations for Supporting Next-Generation Labour, v ktorom dve ďalšie slovenské inštitúcie Accenture a Atos IT Solutions and Services figurujú ako asociovaní partneri.
    Slovenská technická univerzita v Bratislave ako partner projektu Bridging the gap between university and industry:  Master Curricular Supporting the Development of Green Jobs and Digital Skills in the Ukrainian Building Sector, ktorý koordinuje ukrajinská vysoká škola. Ďalším partnerom je Slovenská komora stavebných inžinierov.
  1. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitreje partnerom v projekte s názvom Greening Relevance in Operations in Western-Balkans Tertiary-Education Habitats, ktorý koordinuje vysoká škola v Bosne a Herzegovine a zároveň partnerom v projekte Development of Aquaculture and Fisheries Education for Green Deal in Armenia and Ukraine: from education to ecology, ktorý koordinuje vysoká škola v Arménsku.

Všetkým zapojeným inštitúciám držíme palce pri implementácii projektov.