ErasmusDays 2023

V druhom októbrovom týždni sa už siedmykrát konalo podujatie ErasmusDays, ktoré predstavuje oslavy programu Erasmus+ po celej Európe. Na Slovensku tieto oslavy koordinuje Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a tento rok sa Slovensko zapojilo
už piatykrát.

Organizácie, ktoré sa zapojili do ErasmusDays, mali možnosť zviditeľniť sa na medzinárodnej mape podujatí a oslavovať tak spolu s ostatnými krajinami. Svojimi podujatiami mohli prezentovať úspechy a inšpirovať organizácie a jednotlivcov, ktorí s programom Erasmus+ ešte
nemajú skúsenosť.

Tieto podujatia mali rôzny charakter, no nechýbali medzi nimi workshopy, ekologické aktivity, prednášky, diskusie, súťaže alebo dokonca aktivity spojené s darovaním krvi. Veľká časť podujatí sa niesla v duchu Európskeho roka zručností. Organizácie mali možnosť prezentovať svoje
zručnosti, ktoré nadobudli aj prostredníctvom programu Erasmus+.

Zapojené organizácie dostali od Národnej agentúry komunikačný balíček s reklamnými predmetmi, ktorý im pomohol s propagáciou ich aktivít. ErasmusDays podujatia boli tiež zdieľané na sociálnych sieťach, ktoré tento rok obohatila výzva „Tell me without telling me“, ktorá
spočívala v originálnom zobrazení skúseností s mobilitami programu Erasmus+. Hlavnou myšlienkou bolo natočenie videa zameraného na emócie, vedomosti a zručnosti získané vďaka štúdiu v zahraničí. Tí, ktorí sa mobility nezúčastnili, mohli natočiť video o svojich plánoch a
predstavách týkajúcich sa programu Erasmus+.

Tento rok sa uskutočnilo až 9635 podujatí – o 3339 aktivít viac ako minulý rok. Na Slovensku sa ich podarilo zorganizovať 173, pričom v roku 2022 ich bolo 104. Novinkou v roku 2023 bolo predĺženie osláv ErasmusDays – z pôvodných 3 dní na 6 dní, počas ktorých mohla Európa zažiariť.

Pozrite sa aj na REPORT, v ktorom sa okrem iného dozviete aj to, že Slovensko sa zo všetkých krajín umiestnilo na 10. mieste!

Fotografie z podujatí: