Európska značka pre jazyky 2021Prihlasovanie súťažných návrhov je spustené!

Európska značka pre jazyky 2021 – prihlasovanie súťažných návrhov je spustené! Zapojte sa do iniciatívy, prihláste svoje inšpiratívne a inovatívne projekty zamerané na jazykové vzdelávanie do 27. septembra 2021 a získajte prestížne ocenenie! Pravidlá a prihláška sú dostupné na webstránke súťaže.