Európska značka pre jazyky 2022Prihlasovanie súťažných návrhov je spustené!

Európska značka pre jazyky 2022 – prihlasovanie súťažných návrhov je spustené! Zapojte sa do iniciatívy, prihláste svoje inšpiratívne a inovatívne projekty zamerané na jazykové vzdelávanie do 25. septembra 2022 a získajte prestížne ocenenie! Súťažné podmienky a formulár na prihlásenie sú dostupné na webstránke súťaže.