Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Európske voľby už onedlho

Európske voľby prebiehajú každých päť rokov a vo všetkých členských štátoch sa budú konať od štvrtka 6. júna do nedele 9. júna 2024. Na Slovensku sa tieto voľby uskutočnia 8. Júna 2024. Európsky parlament sa skladá zo 705 poslancov a za Slovensko si ich volíme 15, čo je o jedného viac ako vo voľbách v roku 2019.  

 

Ak nebude EÚ, nebude ani Erasmus+

Erasmus+ je program Európskej únie v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktorý už viac ako 35 rokov zlepšuje kvalitu vzdelávania v Európe aj mimo nej. Stále zaznamenáva narastajúci počet zapojených účastníkov, ktorí majú možnost získavať lepšiu úroveň svojich vedomostí a zručností.

Program Erasmus+ je financovaný zo zdrojov Európskej únie a aj preto je dôležité, aby sme využili svoj hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu a dali tak hlas aj programu Erasmus+!

 

Ako sa môžem o týchto voľbách dozvedieť viac?

  • Pozrite sa na krátke videá o tom, čo pre nás tieto voľby predstavujú:

 

 

Škola hrou?

 

Ďalšie užitočné dokumenty a odkazy