Hľadáme nových kolegovHľadáme nových kolegov

11. 5. 2021 (002)

Hľadáme nových kolegov do SAAIC tímu! Senior analytika, ktorý bude nastavovať analýzy na skvalitňovanie implementácie programu na národnej úrovni. Odborného pracovníka Euroguidance s pokročilým projektovým manažmentom. A odborného pracovníka Eurydice, ktorého pracovným jazykom bude takmer v plnom rozsahu angličtina.