Jean Monnet pre učiteľov

Európska komisia zverejnila novú výzvu na rok 2024, ktorá obsahuje aj akciu Jean Monnet pre poskytovateľov vzdelávania učiteľov.

Cieľom tejto akcie je poskytnúť učiteľom materiály na vyučovanie o Európskej únii na základných, stredných a odborných školách. Vaša účasť môže pomôcť vychovať aktívnych občanov EÚ budúcnosti.

Maximálna výška príspevku je 300 000 € a je potrebné podať prihlášku do 1. februára 2024. Viac informácií nájdete na tomto odkaze

 

Jean Monnet tiež zahŕňa výzvu priamo pre školy a učiteľov, Iniciatívy učenia sa o Európskej únii.

Jednotlivé školy môžu požiadať o financovanie vyučovania o Európskej únii.

Viac informácií môžete nájsť na tomto odkaze a inšpirácie nájdete v brožúre Učenie sa o EÚ v škole alebo na tejto platforme