Katalóg kurzov pre zamestnancov škôl je plne dostupný na Európskej platforme školského vzdelávania

Katalóg kurzov pre zamestnancov škôl je plne dostupný na Európskej platforme školského vzdelávania.

Zároveň sa môžete zúčastniť webinára, na ktorom budú predstavené všetky funkcie katalógu kurzov, vysvetlené prospechy prezentácie kurzov na Európskej platforme školského vzdelávania, a odpovede na vaše prípadné otázky.

Online úvod do katalógu kurzov je naplánovaný na piatok 15. septembra o 11:30.

Odkaz na registráciu nájdete tu.