Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa stala v septembri 2023 členom siete EuroApprentices.

V roku 2017 vytvorili národné agentúry programu Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu v Rakúsku, Českej republike, Nemecku, Dánsku, Fínsku a Taliansku Európsku sieť učňov a žiakov OVP financovaných z programu Erasmus+. V súčasnosti sú do siete zapojené národné agentúry v Rakúsku, Belgicku, Českej republike, Fínsku, Taliansku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Španielsku a Nemecku. Slovensko sa stalo členom v septembri 2023.

Kto sú EuroApprentices?

EuroApprentices sú účastníci a absolventi zahraničnej stáže programu Erasmus+ v odbornom vzdelávaní a príprave, ktorí sa môžu stať ambasádormi. 

Národné agentúry vyhľadávajú a školia učňov, propagujú iniciatívu vo svojich príslušných krajinách a organizujú každoročný Medzinárodný Meeting  EuroApprentices.

Sieť EuroApprentices vo všeobecnosti prispieva k tomu, že vzdelávacím mobilitám dáva individuálnu tvár a osobný príbeh, a tým pomáha zvyšovať počet mobilít žiakov a zvyšovať atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy.

Viac informácií aj registračné formuláre tomto odkaze