13. októbra 2022 sa konalo v priestoroch SC EUROPA v Banskej Bystrici podujatie s názvom „Erasmus+ veľtrh“. Hlavnými organizátormi podujatia boli Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) a Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu (NIVAM). Pozvanie k spolupráci a účasti  prijalo niekoľko partnerských organizácii a škôl zapojených do programu Erasmus+.

Cieľom podujatia bolo okrem pokračujúcich osláv 35. výročia programu Erasmus+ priblížiť fungovanie samotného programu, jeho možnosti a príležitosti, a dať tak priestor záujemcom informovať sa priamo u zástupcov Národných agentúr Erasmus+ či ďalších prezentujúcich sa organizácii a škôl, ktoré majú s programom bohaté skúsenosti.

Program veľtrhu prebiehal v čase od 10:00 do 18:00. Záujemcovia a návštevníci obchodného centra mali možnosť vypočuť si rozhovory s jednotlivými organizáciami na hlavnom pódiu alebo sa pristaviť pri stánkoch úspešných realizátorov projektov programu, ktorí absolvovali v zahraničí štúdium, stáž, vzdelávací kurz, mládežnícku výmenu či tréning a mnoho iných aktivít, ktoré program ponúka. Súčasťou podujatia bol aj kultúrny program, na ktorom sa podieľali študenti Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorá tak ako program Erasmus+ tento rok oslavuje svoje výročie od založenia, a to 25. rokov.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým účastníkom a partnerom Erasmus+ veľtrhu, menovite:

 

 • Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
 • ŠIOV – Štátny inštitút odborného vzdelávania
 • Europass Slovakia
 • EPALE Slovensko
 • ESN UMB BB
 • Akadémia umení v Banskej Bystrici
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Stredná odborná škola, Pod Bánošom
 • Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen
 • ZŠ s MŠ Maximiliána Hella, Štiavnicke Bane
 • Záhrada – Centrum nezávislej kultúry
 • Platforma dobrovoľníckych centier
 • Mladí info
 • O.Z. Silnejší slabším

 


Videozáznam z podujatia si môžete pozrieť TU⬇️