Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v sektore odborného vzdelávania a prípravy – Výzva 2023
  • 25. januára 2023
  • 10:00 do 14:00
  • Holiday Inn, Žilina (Športová 2)