Úspechy Európskeho roka mládeže 2022

Komisia uverejnila správu o úspechoch a výsledkoch Európskeho roka mládeže 2022.

Správa vychádza z úspechov Európskeho roka mládeže a jej cieľom je zvýšiť zapojenie mladých ľudí do politík Európskej únie. Obsahuje 60 konkrétnych opatrení, ktoré sa priamo snažia zapájať mladých Európanov a umožniť im mať väčší vplyv na politiky EÚ.

Pri vytváraní nových politík EÚ sa Komisia bude zameriavať na „kontrolu mládeže“, aby zabezpečila, že sa bude viac zohľadňovať názor mladých ľudí. To znamená, že existujúce nástroje na vytváranie lepších právnych predpisov, vrátane konzultácií a hodnotení vplyvu, budú efektívnejšie využívané.

Tieto nástroje budú doplnené ďalšími opatreniami súvisiacimi s mládežou v rámci stratégie EÚ pre mládež do roku 2027. K tomu patrí politický dialóg medzi mladými ľuďmi a komisármi, rôzne stretnutia zamerané na hľadisko mládeže a nová platforma, ktorá uľahčí komunikáciu s mládežníckymi organizáciami, výskumníkmi a inými dôležitými ľuďmi.

Komisia tiež predložila konkrétne kroky na riešenie obáv mladých ľudí v oblastiach ako zdravie, životné prostredie, vzdelávanie, medzinárodná spolupráca a hodnoty EÚ, ako aj zamestnanosť.

Prečítajte si celú správu o Európskom roku mládeže a pridružený pracovný dokument Komisie.