Všetky udalosti

Uskutočnené

Ako pripraviť projekt KA2 – malé partnerstvá
 • 10. januára 2024
 • Košice, Hotel Yasmin (Tyršovo nábr. 1)
Ako pripraviť projekt KA2 – kooperačné partnerstvá
 • 10. januára 2024
 • Košice, Hotel Yasmin (Tyršovo nábr. 1)
Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v sektore školské vzdelávanie
 • 12. januára 2024
 • Bratislava, Hotel Falkensteiner (Pilárikova 5):
Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v sektore odborné vzdelávanie a príprava
 • 12. januára 2024
 • Bratislava, Hotel Falkensteiner (Pilárikova 5)
Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v sektore vzdelávanie dospelých
 • 12. januára 2024
 • Bratislava, Hotel Falkensteiner (Pilárikova 5)
Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v sektore školské vzdelávanie
 • 15. januára 2024
 • Zvolen, Hotel Tenis (Neresnická cesta 13)
Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v sektore odborné vzdelávanie a príprava
 • 15. januára 2024
 • Zvolen, Hotel Tenis (Neresnická cesta 13)
Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v sektore vzdelávanie dospelých
 • 15. januára 2024
 • Zvolen, Hotel Tenis (Neresnická cesta 13)
Ako pripraviť projekt KA2 – malé partnerstvá
 • 16. januára 2024
 • Zvolen, Hotel Tenis (Neresnická cesta 13)
Ako pripraviť projekt KA2 – kooperačné partnerstvá
 • 16. januára 2024
 • Zvolen, Hotel Tenis (Neresnická cesta 13)
Ako pripraviť projekt KA2 – malé partnerstvá
 • 19. januára 2024
 • Bratislava, Hotel Falkensteiner (Pilárikova 5)
Ako pripraviť projekt KA2 – kooperačné partnerstvá
 • 19. januára 2024
 • Bratislava, Hotel Falkensteiner (Pilárikova 5)