Európske univerzity

Nová spolupráca pre 44 európskych univerzít vďaka programu Erasmus+

Európska komisia oznámila výsledky výzvy na rok 2022 pre iniciatívu Európske univerzity: s rekordným rozpočtom 272 miliónov EUR z programu Erasmus+ bude naďalej dostávať podporu 16 existujúcich európskych univerzít a štyri nové aliancie budú môcť začať svoju spoluprácu.

Projekty Európskych univerzít sú aliancie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z celej Európy, ktoré spolupracujú v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií v prospech študentov, pedagógov a spoločnosti.

Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, povedala: „Dnešný deň nás približuje k dosiahnutiu našej vízie pre sektor vysokoškolského vzdelávania v Európe: kampusy, ktoré sa rozprestierajú medzi univerzitami a študijnými disciplínami, kde môžu študenti, zamestnanci a výskumníci zo všetkých častí Európy využívať bezproblémovú mobilitu a spoločne vytvárať nové poznatky. Som hrdá na to, že dokážeme poskytnúť vyššie a dlhodobejšie financovanie aliancií s programom Erasmus+ a tiež, že sme zabezpečili inkluzívny prístup, ktorý umožňuje inštitúciám vysokoškolského vzdelávania vstúpiť do existujúcich aliancií alebo vytvoriť nové. “

Každá aliancia dostane z programu Erasmus+ na štyri roky rozpočet až 14,4 milióna eur. To predstavuje výrazný nárast v porovnaní s maximom 5 miliónov EUR za tri roky v rámci predchádzajúcich výziev Erasmus+. Výzva 2022 v rámci programu Erasmus+ bola rozdelená na dve skupiny: na jednej strane ponúkla poskytovanie udržateľného financovania už existujúcim úspešným alianciám vysokoškolského vzdelávania podporených z Výzvy 2019, aby presadzovali svoju dlhodobú víziu. Úspešných 16 aliancií sa rozšírilo o približne 30 nových inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Na druhej strane výzva podporila vytvorenie nových európskych univerzít v celej Európe, ktoré zhromažďujú rôzne inštitúcie vysokoškolského vzdelávania okolo spoločných strategických vízií.

Na jeseň Európska komisia spustí ďalšiu výzvu 2023 na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ s cieľom ponúknuť financovanie pre existujúce aliancie z výzvy 2020 a zároveň aj vytvoriť nové.

Európske univerzity sú nadnárodné aliancie, ktoré sa stanú univerzitami budúcnosti. Podporovať sa v nich budú európske hodnoty a mali by priniesť revolúciu v kvalite a konkurencieschopnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania. Ponúkajú študijné programy, ktoré sa spoločne poskytujú v medziuniverzitných kampusoch, v ktorých môžu študenti, zamestnanci a výskumní pracovníci zo všetkých častí Európy využívať bezproblémovú mobilitu. Postupom času budú európske univerzity spájať čoraz viac fakúlt, katedier, zamestnancov a študentov. Viac informácií