Výsledky výzvy 2023 pre centralizované projekty Jean Monnet

Výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) vyhlásila výsledky výzvy 2023 pre centralizované projekty Jean Monnet. Podaných bolo 1020 žiadostí, z ktorých bolo vybraných 345 projektov. Za Slovensko boli vybrané štyri projekty vysokých škôl:

  1. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Jean Monnet modul Project management for EU urban transformation in the context of climate change and energy transition.
  2. Katolícka univerzita v Ružomberku, Jean Monnet modul European Perspectives on Climate, Conflict and Migration.
  3. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Jean Monnet katedra, Democratic Education of the European Youth.
  4. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Jean Monnet centrum excelentnosti, Centre of Excellence in European Green Deal Policies

Všetkým zapojeným inštitúciám držíme palce pri implementácii projektov.