Termíny inštruktážnych seminárov k Výzve 2024

Slovenská akademická asociácia  pre medzinárodnú spoluprácu Vás pozýva na inštruktážne semináre k podávaniu žiadostí KA1 a KA2 v rámci Výzvy 2024. 

Čo sa na seminároch dozviete?
  • Všetky informácie potrebné na správne podanie žiadosti na rok 2024.
  • Spôsob podávania žiadosti, praktické rady a príklady dobrej praxe.
  • Ako správne požiadať o grant.
  • Akým chybám sa vyhnúť.

Počas seminárov vám zodpovieme na všetky vaše otázky.

Upozorňujeme, že počet miest na semináre je limitovaný. Registrácie prijímame do naplnenia kapacít. 

Inštruktážne semináre ku kľúčovej akcii 1 (KA1) NIE sú určené pre akreditované organizácie. Pre držateľov akreditácii sú naplánované webináre, o ktorých budú informovaní. 

Semináre začínajú registráciou o 9:30 hod.

Semináre budú v trvaní od 10:00 do 14:00 hod.

Oblasť vzdelávania a odbornej prípravy (SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu – SK01)

Kľúčová akcia 1

Sektor školského vzdelávania

Sektor odborného vzdelávania a prípravy

Sektor vzdelávania dospelých

Pomôcka – rozdelenie sektorov

Kľúčová akcia 2

Malé partnerstvá

Kooperačné partnerstvá

Pomôcka – rozdelenie partnerstiev

Oblasť mládeže a športu (NIVAM – Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu – SK02)

Termíny webinárov