ELL 2022

VÍŤAZI 20. ročníka súťaže:

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Komárno

iCan s.r.o. – Súkromná jazyková škola, Bratislava

Základná škola A. Sládkoviča, Sliač

Víťazi predchádzajúcich ročníkov