Európsky týždeň odborných zručností

Čo je Európsky týždeň odborných zručností

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie prvýkrát vyhlásená v roku 2016. Jej zámerom je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP), ktoré je schopné poskytnúť mladým ľuďom zručnosti potrebné na naplnenie osobného ale aj profesionálneho života. Iniciatíva zahŕňa podujatia na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni, ktoré sa môžu konať v členských krajinách Európskej únie, kandidátskych krajinách, krajinách EZVO a v partnerských krajinách ETF.

Európsky týždeň odborných zručností 2023 je súčasťou roka odborných zručností a je zameraný na zvýšenie kvalifikácie a rekvalifikácie pre všetky vekové kategórie. OVP je kľúčom k úsiliu Európy reagovať na klimatické, ekonomické a sociálne zmeny.

Európsky týždeň odborných zručností na Európskej úrovni sa bude konať v týždni od 23. októbra 2023, avšak Vami organizované podujatia môžete registrovať ako každý rok počas celého roku.

Národná agentúra Erasmus+ pripravila súťaž „Moje zručnosti, môj talent“, ktorej sa môžete zúčastniť aj Vy.

#DisoverYourTalent #EuropeanVocationalSkills

bar-yellow
19

Poznáme víťazov národnej súťaže “Túlavá palica” 2022

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do Európskeho týždňa odborných zručností práve cez 6. ročník národnej súťaže “Túlavá palica”. Súťažné príspevky boli zamerané na tému ochrany životného prostredia a zelené zručnosti získané v rámci projektov Erasmus+ v sektore OVP. Čítajte viac

Zapojte sa do národnej súťaže 2022

Národná súťaž “Túlavá palica” chce podporiť ochranu životného prostredia a zelené zručnosti získané v rámci projetkov Erasmus+ v sektore OVP. Pripravte video o svojich zážitkoch a môžete vyhrať výlet do Bruselu spojený s informačno-študijnou návštevou inštitúcií Európskej únie alebo poukaz na cestovanie vlakom po Európe. Čítajte viac

Buďte súčasťou Týždňa odborných zručností

Miestne, regionálne ako aj národné organizácie v celej Európe môžu zorganizovať osobné, online alebo hybridné podujatia a prepojiť ich s Týždňom odborných zručností.  Pridajte sa k európskym aktivitám. Vaše podujatie môžete zaregistrovať na EU stránke.

#DiscoverYourTalent   #EUVocationalSkills

Hlavné ceny VET Excellence Awards

Európska komisia organizuje v rámci Týždňa odborných zručností aj odovzdávanie hlavných cien VET Excellence Awards. Ocenené budú najinšpirátívnejšie príklady z praxe z celej Európy. Slávnostný ceremoniál sa uskutoční 18. mája. Čítajte viac

Táto téma je v súlade so záväzkom Európskej komisie podniknúť všetky potrebné kroky na to, aby sa do roku 2050 stala uhlíkovo neutrálnou, známa ako Európska zelená dohoda, vrátane vybavenia ľudí vhodnými zručnosťami.

Kvalita v odbornom vzdelávaní

Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý je zároveň národný kontaktný bod Európskeho týždňa odborných zručností, organizuje v apríli 2022 Mesiac kvality odborného vzdelávania a prípravy. Počas apríla budú prebiehať podujatia zamerané na rozvoj a zabezpečovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) s cieľom podporiť povedomie o význame budovania a zabezpečovania kvality, prezentovať dobrú prax v tejto oblasti na Slovensku a posilniť motivácie pedagogických a nepedagogických zamestnancov v OVP.

Súčasťou Mesiaca kvality je aj vyhlásenie 1. ročníka Národnej ceny kvality v OVP. Viac informácií nájdete na www.okvalite.sk

Víťazi predchádzajúcich ročníkov národnej súťaže

1. Kategória: „Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí“

3. Kategória: „Súťaž o najzaujímavejšie podujatie organizované k Európskemu týždňu odborných zručností 2020 na Slovensku“

 • 1. miesto: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.17.novembra 2579, 02201 Čadca, s príspevkom s názvom “Moderná odborná škola v digitálnom svete”
  • Predstavenie štúdijných odborov pomocou videoprezentácie. Žiaci 9 ročníka vytvorili video prezentáciu. [link]
  • Prezentácia odborných zručností cez Etwinning. [link]
  • Zdieľanie poznatkov pri realizácií projektov Erasmus+ – 2 pedagogičky absolvovali zahraničný kurz “Projektový manažment interkulturálnych výmenných pobytov v Európe” potom svoje poznatky pretavili do prezentácie o Erasme+ a zozdielali so základnými školami.
  • Blog žiakov ku skúsenostiam s mobilitami Erasmus+. [link]
 • 2. miesto: Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2 984 01 Lučenec, s príspevkom s názvom “Deň otvorených dverí – online”
  • živé vysielanie. [link]
  • Virtuálna prehliadka školy. [link]
  • realizovanie prehliadky školy žiačkou školy, [link]
  • odovzdanie informácií a propagovanie programu o Erasmus+. [link]
 • 3. miesto: Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, 053 42 Krompachy, s príspevkom s názvom “Virtuálny sprievodca odborným vzdelávaním”
  • Virtuálna prehliadka školy. [link]

1. Kategória: „Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí“

2. Kategória: „Kronika mobility/programu Erasmus+ v zahraničí“

 • 1. miesto: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava, s názvom „Adlerka si rozširuje obzory / Adlerka broadens its horizons“ [PoľskoPraha]

Vzhľadom na nízky počet súťažných príspevkov v 2. kategórii sa národná agentúra rozhodla udeliť len 1. miesto.

3. Kategória: „Súťaž o najzaujímavejšie podujatia organizované k Európskemu týždňu odborných zručností 2019 na Slovensku“

 • 1. miesto: Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola, Rimavská Sobota, s príspevkom s názvom „Zahraničné mobility 2009-2019 (Európsky týždeň odborných zručností)“
 • 2. miesto: Obchodná akadémia, Šurany, s príspevkom s názvom „Objav v sebe obchodného ducha”
 • 3. miesto: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca, s príspevkom s názvom „Podpora kreativity žiakov prostredníctvom duálneho systému vzdelávania a programu Erasmus+ – cesta pre uplatnenie na trhu práce“