Akreditácie

Výzva 2021 (1)

Akreditácia Erasmus predstavujú stabilný prístup k financiám počas siedmich rokov programu. Zjednodušujú prístup k aktivitám v oblasti mobility a umožňujú sústrediť sa na dlhodobé ciele organizácií. Môžete vyskúšať nové druhy aktivít alebo spolupracovať s novými partnerskými organizáciami bez toho, aby ste museli zakaždým vypĺňať novú žiadosť  Akreditácia sa získava samostatne pre každú oblasť vzdelávania: školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých. Predchádzajúce skúsenosti s programom Erasmus+ nie sú podmienkou.

Dve možnosti žiadosti o akreditáciu:

1/ AKREDITÁCIA NA ERASMUS PRE INDIVIDUÁLNE ORGANIZÁCIE

  • organizácia predloží žiadosť o získanie finančných prostriedkov pre svojich zamestnancov alebo žiakov;

2/AKREDITÁCIA NA ERASMUS PRE KOORDINÁTOROV KONZORCIA PRE MOBILITU

  • koordinátori konzorcia pre mobilitu môžu viesť skupinu organizácií, ktoré pracujú na spoločnom pláne a organizujú aktivity v oblasti mobility v zahraničí; členovia konzorcia musia byť z rovnakej krajiny ako vaša organizácia.

Výhody akreditácie

Flexibilita
akreditácií

Na mieru potrebám vašej organizácie a vašim skúsenostiam

Skvelá voľba, ak máte záujem zapájať sa do programu pravidelne, máte s medzinárodnou spoluprácou skúsenosti a chceli by ste si vytvoriť dlhodobejší plán aktivít. O akreditácie však môžete požiadať aj neskôr!

Kontinuita
projektov

Väčší dôraz na kvalitu a kontinuitu projektov

Vďaka akreditáciám vzniká vyrovnanejší systém prerozdelenia finančných prostriedkov na základe kvality a strategického plánovania.

Dlhodobé
ciele

Zamerané na najdôležitejšie aspekty projektov

Prihláška je zameraná na dlhodobé ciele a potreby organizácie, nie je teda nutné venovať sa vopred všetkým detailom plánovaných projektov v budúcnosti.

Jednoduchšie
plánovanie

Nenáročné plánovanie a zjednodušený prístup k financovaniu

Keďže organizácia pri žiadosti o akreditáciu predstaví svoj dlhodobý plán, každoročne bude vypĺňať už len zjednodušenú prihlášku.

Rozvoj
inštitúcií

Akreditácie podporujú inštitucionálny rozvoj a inovácie

Zjednodušený prístup dáva možnosť graduálne zvyšovať mieru internacionalizácie, ktorá spoločne s dlhodobým plánom zvyšuje atraktívnosť organizácie, motiváciu a kompetencie účastníkov projektov.

Kvalita
vzdelávania

„Členstvo“ v rodine programu, ktorý sa snaží zvyšovať kvalitu vzdelávania v Európe

Vytvorením dlhodobého plánu sa aj vy pripájate k snahe kontinuálne skvalitňovať vzdelávanie.

Dostupné
pre všetkých

Akreditácie sú dostupné kedykoľvek a pre všetkých

Výzva na akreditácie sa bude konať každý rok, vždy si môžete teda vybrať, či požiadate o akreditáciu, alebo v aktuálnej výzve podáte prihlášku na projekt jednorazovo.

Vhodné
aj pre konzorciá

Vhodná voľba pre konzorciá

Koordinátori konzorcií, ktorí získali akreditácie, môžu do projektov zahrnúť aj iné organizácie v krajine. Nových členov môžu zároveň prizvať do konzorcia každý rok, pričom členovia konzorcií už akreditáciu nepotrebujú. To predstavuje výhodu predovšetkým pre nováčikov.

Počet akreditácií

Akreditácie udelené od roku 2020

0

Školské vzdelávanie

0

Odborné vzdelávanie a príprava

0

Vzdelávanie dospelých

Žiadosti o akreditáciu

Podmienky na predloženie žiadosti o akreditáciu pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy.

Výsledky akreditácií na Erasmus

2021

Názov organizácie Ulica Mesto
Cirkevná spojená škola Švermova 10 Snina
Cirkevná základná škola sv. Gorazda Komenského 1096 Námestovo
Cirkevná základná škola Štefana Šmálika Školská 166 Tvrdošín
Evanjelická spojená škola M. R. Štefánika 19 Martin
Gymnázium Golianova 68 Nitra
Gymnázium Hlinská 29 Žilina
Gymnázium Bilíkova Bratislava Bilíkova 24 Bratislava
Gymnázium bilingválne T. Ružičku 3 Žilina
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou Radlinského 665/2 Bánovce nad Bebravou
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského Tajovského 25 Banská Bystrica
Gymnázium Myjava Jablonská 301/5 Myjava
Gymnázium Partizánske Komenského 2/1074 Partizánske
Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM-Pázmány Péter Gimnázium Letomostie 3 Nové Zámky
Gymnázium sv. Františka Assiského Kláštorská 24 Levoča
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, ul. Lesná 28, Humenné Lesná 28 Humenné
Materská škola Vinohradnícka 32 Limbach
Materská škola A. Grznára 1444 Považská Bystrica A. Grznára 1444 Považská Bystrica
Piaristická spojená škola Františka Hanáka A. Hlinku 44 Prievidza
Spojená škola internátna M. R. Štefánika 140 Vranov nad Topľou
Spojená škola sv. Košických mučeníkov Čordákova 50 Košice
Súkromná materská škola, Gercenova 10, Bratislava Gercenova 10 Bratislava
Základná škola Márie Medveckej Medvedzie 155 Tvrdošín
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Nám. L. Novomeského 2 Košice
Základná škola Pavla Marcelyho Drieňová 16 Bratislava
Základná škola s materskou školou Demandice Demandice 131 Demandice
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica Moskovská 2 Banská Bystrica
Základná škola, Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Tatranská Lomnica 123 Vysoké Tatry
Základná škola, Ul. sv. Michala 42 Ul. sv. Michala 42 Levice
Názov organizácie Ulica Mesto
Cirkevné konzervatórium Beňadická 16 Bratislava
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice Južná trieda 10 Košice
Obchodná akadémia Scota Viatora 4 Ružomberok
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder – Nagymegyer Bratislavská 38 Veľký Meder
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, 820 07 Bratislava Nevädzová 3 Bratislava
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda Námestie sv. Štefana 1533/3 Dunajská Streda
Stredná odborná škola Jesenského 903 Tisovec
Stredná odborná škola obchodu a sluzieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava Sklenárova 1 Bratislava
Stredná odborná škola agrotechnická – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou Hlavná 54 Moldava nad Bodvou
Stredná odborná škola beauty služieb Gemerská 1 Košice Gemerská 1 Košice
Stredná odborná škola drevárska Lučenecká cesta 2193/17 Zvolen
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Školská 5 Banská Bystrica
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky Zdravotnícka 3 Nové Zámky
Stredná odborná škola informačných technológií Tajovskeho 30 Banská Bystrica
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice Ostrovského 1 Košice
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16. Lipany Komenského 16 Lipany
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava Študentská 23 Trnava
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Plzenská 1 Prešov
Stredná priemyselná škola stavebná – Epítőipari Szakközépiskola Konkolyho 8 Hurbanovo
Stredná zdravotnícka škola Levočská 5 Poprad
Stredná zdravotnícka škola -Egészségügyi Középiskola, Športová ul.349/34, Dunajská Streda – Dunaszerdahely Športová 349/34 Dunajská Streda
Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej Doncova 7 Ružomberok
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce Masarykova 27 Michalovce
Štátny inštitút odborného vzdelávania – koordinátor konzorcia Bellova 54/A Bratislava
Názov organizácie Ulica Mesto
Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky – koordinátor konzorcia Bajkalská 45G Bratislava
Spoločnosť priateľov francúzskeho jazyka Študentská 19 Lučenec

2020

Názov organizácie Ulica Mesto
International House Bratislava, s.r.o. – koordinátor konzorcia pre mobilitu Námestie SNP 14 Bratislava
Mesto Zvolen – koordinátor konzorcia pre mobilitu Námestie slobody 22 Zvolen
Cirkevná spojená škola Školská 650 Vranov nad Topľou
Základná škola Andreja Bagara SNP 6 Trenčianske Teplice
Gymnázium Šrobárova 1 Košice
Základná škola Hrnčiarska 2119/1 Zvolen
Gymnázium, Poštová 9, Košice Poštová 9 Košice
Evanjelická spojená škola Komenského 10 Liptovský Mikuláš
Základná škola s materskou školou Častá Hlavná 293 Častá
Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad
Základná škola A. Sládkoviča Pionierska 9 Sliač
Gymnázium Andreja Vrábla Levice Mierová 5 Levice
Základná škola Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec Ulica Vajanského 2844/47 Lučenec
Základná škola Jozefa Horáka Pavla Dobšinského 17 Banská Štiavnica
Základná škola Dargovských hrdinov 19 Dargovských hrdinov 19 Humenné
Evanjelické Gymnázium Skuteckého 5 Banská Bystrica
Súkromná spojená škola Vodárenská 3 Prešov
Gymnázium Ľudovíta Štura, 1. mája 2, Trenčín 1. mája 2 Trenčín
Základná škola s materskou školou Dolné Orešany Dolné Orešany 209 Dolné Orešany
Základná škola Hutnícka 16, Spišská Nová Ves Hutnícka 16 Spišská Nová Ves
Gymnázium Kpt. Nálepku 6 Sobrance
Názov organizácie Ulica Mesto
RESTART – koordinátor konzorcia pre mobilitu Clementisova 12 Martin
K.A.B.A. Slovensko – koordinátor konzorcia pre mobilitu Komenského 19 Martin
Stredná odborná škola technická – koordinátor konzorcia pre mobilitu Volgogradská 1 Prešov
Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová Petzvalova 2 Košice
Stredná odborná škola stavebná,Tulipánová 2, Žilina Tulipánová 2 Žilina
Súkromná stredná odborná škola – Magan Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota L. Novomeského 2070 Rimavská Sobota
Spojená škola Štúrova 848 Detva
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Lipová 8 Handlová
Stredná odborná škola Pruské 294 Pruské 294 Pruské
Stredná priemyselná škola Partizánska 1059/23 Snina
Stredná priemyselná skola strojnícka a elektrotechnická-Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petöfiho 2, Komárno Petöfiho 2 Komárno
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia Jána Jonáša 5 Bratislava
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza Nábrežie J. Kalinčiaka 1 Prievidza
Obchodná akadémia Nitra Bolečkova 2 Nitra
Spojená škola, I.Krasku 491, Púchov I.Krasku 491 Púchov
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves Filinského 7 Spišská Nová Ves
Obchodná akadémia Lúčna 4 Lučenec
Obchodná akadémia Veľká okružná 32 Žilina
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Mnoheľova 828/23 Poprad
Stredná odborná škola služzieb a lesníctva Kolpašská 1586/9 Banská Štiavnica
Stredná odborná škola techniky a služieb Laskomerského 3 Brezno
Stredná odborná škola polytechnická Demänovská cesta 669 Liptovský Mikuláš
Stredná odborná škola Hliník nad Hronom Kopaničná 237 Hlinik nad Hronom
Stredná odborná škola techniky a služieb – Müszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Ul. SNP 41 Šahy
Stredná odborná škola obchodu a služieb M.R. Štefánika 8 Krupina
Stredná odborná škola technická Družstevná 1737 Humenné
Stredná zdravotnícka škola J. Kozáčeka 4 Zvolen
Stredná odborná skola chemicka, Vlčie hrdlo 50, Bratislava Vlčie hrdlo 50 Bratislava
Stredná odborná škola chovu koni a služieb Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa Štúrova 74 Šaľa
Stredná zdravotnícka škola Tajovského 24 Banská Bystrica
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce Partizánska 1 Michalovce
Stredná odborná škola techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec Rákocziho 23 Kráľovský Chlmec
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého Kmeťovo Stromoradie 1 Prešov
Stredná priemyselná škola dopravná Kvačalova 20 Bratislava
Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska 1 Prešov
Obchodná akadémia Radlinského 1725/55 Dolný Kubín
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov Komenského 1963/10 Trebišov
Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník J.Majlátha 2 Pribeník
Súkromná spojená škola, Ul. Svätého Štefana c. 648/36, Štúrovo ul. Svätého Štefana 648/36 Štúrovo
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tannyelvü Magán Szakközépiskola Slovenská 52 Kolárovo
Stredná odborná škola drevárska Lúčna 1055 Vranov nad Topľou
Stredná odborná škola technická Vranovská 4 Bratislava
Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku Bernolákova 383/10 Holíč
Stredná priemyselná škola stavebná Veľká okružná 25 Žilina
Súkromná stredná odborná skola – Magán Szakközépiskola Fučíkova 426 Sládkovičovo
Stredná odborná skola technická a agropotravinárska-Müszaki, Mezögazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola Okružná 61 Rimavská Sobota
Súkromná Spojená škola EDUCO Slanická osada 2178 Námestovo
Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice Grešákova 1 Košice
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Hurbanova ul. 6 Banská Bystrica
Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka – Kereskedelmi, Szolgáltaóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom Dunajský rad 138 Kravany nad Dunajom
Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske Mierová 727 Strážske
Obchodná akadémia Račianska, Bratislava Račianska 107 Bratislava
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava Dudova 4 Bratislava
Stredná odborná škola strojnícka, Ul.pplk. Pľjušťa 29, Skalica Ul. pplk. Pľjušťa 29 Skalica
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351 Zvolen
Stredná zdravotnícka škola Daxnerova 6 Trnava
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava Záhradnícka 44 Bratislava
Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána Sovietskych hrdinov 80 Svidnik
Obchodná akadémia Inovecka 2041 Topolčany
Stredná priemyselná škola strojnícka Fajnorovo nábrežie 5 Bratislava
Spojená škola L. Podjavorinskej 22 Prešov
Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu- Müszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, Štúrovo Svätého Štefana 81 Štúrovo
Stredná odborná škola obchodu a služieb – Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Budovateľská 32 Komárno
Stredná odborná škola technická, Ul. 1.mája 500, Vráble 1. mája 500 Vráble
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Pod Vinbargom 3 Bardejov
Stredná odborná škola Sládkovičova 2723/120 Snina
Stredná odborná škola pedagogická-Pedagógiai Szakközépiskola Komenského 12 Lučenec
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Hálova 16 Bratislava
Stredná zdravotnícka škola Lúčna 2 Lučenec
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice Watsonova 61 Košice
Názov organizácie Ulica Mesto
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou M. R. Štefánika 875/200 Vranov nad Topľou
Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 Žilina
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Trieda Andreja Hlinku 2 Nitra

Erasmus Charta pre vysokoškolské vzdelávanie

Charta oprávňuje vysoké školy žiadať o projekty v programe Erasmus+.

Erasmus kód Názov organizácie Ulica Mesto
SK BANSKA01 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12 Banská Bystrica
SK BANSKA02 Akadémia umení v Banskej Bystrici Jána Kollára 22 Banská Bystrica
SK BANSK-S01 Hudobná a umelelcká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica Botanická 354/2 Banská Štiavnica
SK BRATISL01 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 Bratislava
SK BRATISL02 Univerzita Komenského v Bratislave P.O.BOX 440, Šafárikovo námestie 6 Bratislava
SK BRATISL03 Ekonomická univerzita v Bratislave Donozemská cesta 1 Bratislava
SK BRATISL04 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Hviezdoslavovo nám. 18 Bratislava
SK BRATISL05 Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ventúrska 3 Bratislava
SK BRATISL06 Akadémia Policajného zboru v Bratislave Sklabinská 1 Bratislava
SK BRATISL08 Paneurópska vysoká škola Tomášikova 20 Bratislava
SK BRATISL11 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Limbova 12 Bratislava
SK BRATISL12 Bratislavská medzinarodná škola liberálnych štúdií Grösslingova 53 Bratislava
SK BRATISL13 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Furdekova 16 Bratislava
SK DUBNICA01 Vysoká škola DTI Dukelská štvrť 1404/613 Dubnica Nad Váhom
SK KOMARNO01 Univerzita J. Selyeho Bratislavská cesta 3822 Komárno
SK KOSICE01 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Komenského 73 Košice
SK KOSICE02 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2 Košice
SK KOSICE03 Technická univerzita v Košiciach Letná 9 Košice
SK KOSICE04 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Kukučínova 17 Košice
SK LIPTOV01 Akadémia ozbrojených síl Generála M. R. Štefánika Demänová 393 Liptovský Mikuláš
SK NITRA01 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Trieda Andreja Hlinku 1 Nitra
SK NITRA02 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Trieda Andreja Hlinku 2 Nitra
SK PRESOV01 Prešovská univerzita v Prešove Ul. 17. novembra 15 Prešov
SK PRESOV02 Vysoka skola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Duchnovičovo námestie 1 Prešov
SK RUZOMBE01 Katolícka univerzita v Ružomberku Hrabovská cesta 1A Ružomberok
SK SLADKOV01 Vysoká škola Danubius Fučíkova 269 Sládkovičovo
SK TRENCIN01 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská 2 Trenčín
SK TRENCIN02 Vysoká škola manažmentu Panónska cesta 17 Trenčín
SK TRNAVA01 Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná 23 Trnava
SK TRNAVA02 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nám. J. Herdu 2 Trnava
SK ZILINA01 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 Žilina
SK ZVOLEN01 Technická univerzita vo Zvolene T. G. Masaryka 24 Zvolen

Akreditácia organizácií pre program Erasmus+ mládež

Pre udelenie akreditácie potrebné preukázateľná skúsenosť a pôsobenie v oblasti lokálnej práce s mládežou po dobu minimálne dvoch rokov pred predložením žiadosti o akreditáciu (2021-2027). V súčasných podmienkach je možné požiadať o akreditáciu priebežne do 31.12.2021. Ďalšie kolá výziev budú otvorené v priebehu programového obdobia.

Bližšie informácie z Európskej komisie týkajúce sa akreditácie organizácií v novom programe pre oblasť mládeže.
Online žiadosti na predkladanie akreditácie organizácií pre KA1 Erasmus+ (2021-2027).
Prezentácia o akreditácii v rámci Kľúčovej akcie 1 Erasmus+ mládež.

Ako podať žiadosť?

Jednoduchým vyplnením on-line formulára „Žiadosť o akreditáciu Erasmus“, na ktoré budete potrebovať „EU Login“. Ak ho ešte nemáte, vytvorte si ho online.

Platforma School Education Gateway pripravila kurz „Akreditácia – nová cesta k mobilitám Erasmus+“, ktorý vám pomôže zorientovať sa vo fungovaní akreditácií. Kurz pozostáva z 5 modulov a záverečného kvízu a k účasti je potrebná registrácia na webstránke SEG.