Medzisektorové priority

Ciele

 • posilňovať inovačnú kapacitu Európy propagáciou inovácií v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
 • vytvárať systémové zmeny s posilňovaním inovácií na praktickej aj politickej úrovni
 • podporovať nápady s výhľadom do budúcnosti zameraných na kľúčové témy a priority na úrovni EÚ s jednoznačných potenciálom začlenenia do jedného alebo viacerých odvetví

Aktivity

 • akčný výskum, mapovanie, výsledkom ktorých je veľký objem sektorových alebo medzisektorových výstupov,
 • nadnárodné aktivity budovania kapacít, ako sú odborná príprava, analýza politických súvislostí, výskum politík, inštitucionálne úpravy,
 • pilotné aktivity na testovanie inovačných riešení,
 • veľké nadnárodné podujatia

Podmienky

 • trvanie 2-4 roky v závislosti od skupiny
 • grant na jeden projekt 700 000 až 1 000 000 € v závislosti od skupiny

Partnerstvo

 • 3 partneri z krajín EÚ alebo tretích krajín pridružených k programu z čoho min. 2 štáty EÚ)
 • v závislosti od skupiny aj iní partneri

Výzva 2023

Termín na podanie žiadosti 15. marec 2023

Viac informácií

Email na Výkonnú agentúru: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu