Európska komisia spustila verejnú konzultáciu v rámci procesu hodnotenia programu Erasmus+

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu v rámci procesu hodnotenia programu Erasmus+.

Konzultácia bude prebiehať 12 týždňov do 8. decembra 2023 a je dostupná vo všetkých 24 jazykoch EÚ. 

Cieľom konzultácie je zhromaždiť informácie, odborné znalosti a názory všetkých zainteresovaných strán, aby bolo možné dospieť k posúdeniu založenému na dôkazoch a faktoch o tom, aké dosiahol program Erasmus+ výsledky.

Doručené pripomienky sa uverejnia na tejto stránke, a preto musia byť v súlade s pravidlami na zasielanie pripomienok.