Monitorovací a hodnotiaci rámec – spätná väzba

Cieľom programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027 pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport je zvýšiť jeho dosah so zameraním sa na ľudí z rôznych kultúrnych, sociálnych a ekonomických prostredí a zabezpečiť im zručnosti potrebné pre dnešnú spoločnosť.

Cieľom tohto rámca je objektívne zhodnotiť, či program dosahuje svoje ambiciózne ciele. Stanovuje ukazovatele na monitorovanie a podávanie správ o hlavných činnostiach programu a analyzuje, do akej miery boli splnené jeho špecifické ciele.

Viac informacií s možnosťou pridania Vašej spätnej väzby nájdete na stránkach Európskej komisie: ec.europa.eu.