Dôležité termíny k 2. kolu výzvy 2022

 • 4. 10. 2022 do 12:00 – Krátkodobé mobilitné projekty KA122 v sektore školského vzdelávania a vzdelávania dospelých. Viac info.
 • 4. 10. 2022 do 12:00 – Malé partnerstvá v sektore školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže, vzdelávania dospelých. Viac info.
 • 4. 10. 2022 do 12:00 – Kooperačné partnerstvá v sektore vzdelávania dospelých a mládeže. Viac info.
 • 4.10.2022 do 12:00 – Projekty mobility mladých ľudí – Mládežnícke výmeny, Projekty mobility pracovníkov s mládežou, Aktivity zamerané na participáciu mládeže, Projekty mobility mladých ľudí – Akcia DiscoverEU týkajúca sa inklúzie.  Viac info.
 • 19. 10. 2022 do 12:00 – Akreditácia na Erasmus v sektore školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže, vzdelávania dospelých. Viac info.

Výzva 2022

Využite príležitosť urobiť vzdelávanie u vás ešte atraktívnejšie! Verejné aj súkromné inštitúcie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov.

Akcie v rámci výzvy

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (KA1)

 • mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže;
 • činnosti s účasťou mládeže;
 • DiscoverEU – akcia pre začlenenie;
 • virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže.

Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami (KA2)

 • partnerstvá pre spoluprácu (kooperačné partnerstvá a drobné partnerstvá);
 • partnerstvá pre excelentnosť;
 • partnerstvá pre inovácie;
 • budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže a športu;
 • európske neziskové športové podujatia.

Podpora rozvoja politiky a spolupráce, v rámci ktorej sa realizuje Európska mládež spolu (KA3)

Akcie Jean Monnet – realizované v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy.

Výsledky výberu

Schválené žiadosti

2022-1-SK01-KA120-SCH-000093780
Základná škola s materskou školou, Školská 71/3, Lokca
Školská 71/3, Lokca
2022-1-SK01-KA120-SCH-000101022
Gymnázium Janka Kráľa, U. SNP 3, Zlaté Moravce
Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
2022-1-SK01-KA120-SCH-000103935
Základná skola, Obchodná 5, Sečovce
Obchodná 5, Sečovce
2022-1-SK01-KA120-SCH-000104225
Základná škola Komenského 6
Komenského 6, Stará Ľubovňa
2022-1-SK01-KA120-SCH-000104396
Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
Kostolná 119/8, Sereď
2022-1-SK01-KA120-SCH-000104468
Základná škola s materskou školou
Hurbanova 27 , Martin
2022-1-SK01-KA120-SCH-000104907
Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
Oravská Jasenica 141, Oravská Jasenica
2022-1-SK01-KA120-SCH-000105060
Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
Okružná 2, Banská Bystrica
2022-1-SK01-KA120-SCH-000105107
Gymnázium
Park mládeže 5, Košice
2022-1-SK01-KA120-SCH-000105643
Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
Rakovec nad Ondavou 2, Rakovec nad Ondavou
2022-1-SK01-KA120-SCH-000105860
Základná škola s materskou školou Jana Vojtaššáka Zakamenné 967
Zákamenné 967, Zákamenné
2022-1-SK01-KA120-SCH-000106067
Základná škola s materskou školou Zubrohlava
Školská 238, Zubrohlava
2022-1-SK01-KA120-SCH-000106504
Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
SNP 3, Ivanka pri Dunaji
2022-1-SK01-KA120-SCH-000106573
Gymnázium Jána Papánka
Vazovova 6, Bratislava
2022-1-SK01-KA120-SCH-000106697
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Safarik Gimnazium
Akademika Hronca 1, Rožňava
2022-1-SK01-KA120-SCH-000107420
Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927
Kozárovce 927, Kozárovce
2022-1-SK01-KA120-SCH-000107648
Kreatívne centrum s.r.o.
Karpatské nám. 10A, Bratislava
2022-1-SK01-KA120-SCH-000107655
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
Hurbanova 9, Banská Bystrica
2022-1-SK01-KA120-SCH-000107666
Gymnázium Viliama Paulinyho -Tótha
Malá hora 3, Martin
2022-1-SK01-KA120-SCH-000108095
Jazyková škola Poprad
Mnoheľova 828, Poprad
2022-1-SK01-KA120-SCH-000108126
Základná škola s materskou školou
Slatina nad Bebravou 154, Slatina nad Bebravou
2022-1-SK01-KA120-SCH-000108406
Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
Tajovského 2, Badín
2022-1-SK01-KA120-SCH-000108836
Gymnázium, Metodova 2, Bratislava
Metodova 2, Bratislava
2022-1-SK01-KA120-SCH-000109208
Deutsch-Slowakische Akademien a.s.
Školská 5, Brezno
2022-1-SK01-KA120-SCH-000109289
Základná škola
Kvačany 227, Kvačany
2022-1-SK01-KA120-SCH-000109653
Základná škola, Lúčna 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou
Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
2022-1-SK01-KA120-SCH-000110310
Základná škola S. M. Daxnera, Ul. Dr. V. Clementisa 13, 979 01 Rimavská Sobota
Ul. Dr. V. Clementisa 13, Rimavská Sobota
2022-1-SK01-KA120-SCH-000110376
Základná škola s materskou školou
SNP 121, Rozhanovce
2022-1-SK01-KA120-SCH-000110572
Základná škola s materskou školou, Senohrad 129
Senohrad 129, Senohrad
2022-1-SK01-KA120-SCH-000110864
Základná škola Jaroslava Simana
Októbrová 479/16, Valaská
2022-1-SK01-KA120-SCH-000111041
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
Matice slovenskej 16, Prievidza
2022-1-SK01-KA120-SCH-000111153
Cirkevná základná škola s materskou školou Jána Krstiteľa
Nám SNP 200/22, Partizánske
2022-1-SK01-KA120-SCH-000111601
Gymnázium Pavla Horova
Masarykova 1, Michalovce
2022-1-SK01-KA120-SCH-000111654
Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
Ul. 1. mája 905, Púchov
2022-1-SK01-KA120-SCH-000111656
INškôlka s.r.o.
Račianska 96 , Bratislava
2022-1-SK01-KA120-SCH-000111688
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa
17. novembra 6, Stará Ľubovňa
2022-1-SK01-KA120-SCH-000111796
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Pugačevova 1381/7, Humenné
2022-1-SK01-KA120-SCH-000111812
Gymnázium Leonarda Stöckela
Jiráskova 12, Bardejov
2022-1-SK01-KA120-SCH-000111882
Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3, Prešov
2022-1-SK01-KA120-SCH-000112087
Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra
Andreja Šulgana 1, Nitra
2022-1-SK01-KA120-SCH-000112119
Súkromné gymnázium FUTURUM
Grešákova 1 , Košice


Neschválené žiadosti

2022-1-SK01-KA120-SCH-000103650
Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej
M. R. Štefánika 3, Krupina
2022-1-SK01-KA120-SCH-000103790
Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice
Ul. M. R. Štefánika 34, Levice
2022-1-SK01-KA120-SCH-000104296
Základná škola Kysak
Kysak 210, Kysak
2022-1-SK01-KA120-SCH-000105924
Gymnázium-Gimnazium, Adyho7, Štúrovo
Adyho 7 , Štúrovo
2022-1-SK01-KA120-SCH-000106896
Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, 811 02 Bratislava
Jesenského 4/a, Bratislava
2022-1-SK01-KA120-SCH-000107896
Základná škola
Bajkalská 29, Prešov
2022-1-SK01-KA120-SCH-000108134
Základná škola sv. Jozefa
Pribinova 35, Hlohovec
2022-1-SK01-KA120-SCH-000108631
Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
Bernolákova 37, Šurany
2022-1-SK01-KA120-SCH-000109044
Základná škola
Komenského 10, Turany
2022-1-SK01-KA120-SCH-000109140
Základná skola, Golianova 8, Banská Bystrica
Golianova 8, Banská Bystrica
2022-1-SK01-KA120-SCH-000109397
Intercultura Slovakia, o. z.
Vinohradnícka 40, Nitra
2022-1-SK01-KA120-SCH-000110594
Základná škola Sídlisko II 1336
Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
2022-1-SK01-KA120-SCH-000111320
Združenie škôl C. S. Lewisa
Beňadická 38, Bratislava
2022-1-SK01-KA120-SCH-000111611
Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce
Školská 27/14, Pliešovce
2022-1-SK01-KA120-SCH-000111843
Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Schválené žiadosti

2022-1-SK01-KA120-VET-000103769
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
Drážovská 14, Nitra
2022-1-SK01-KA120-VET-000104384
Spojená škola Martin
Československej armády 24, Martin
2022-1-SK01-KA120-VET-000105464
Obchodná akadémia Senica, Dlhá 256/10
Dlhá 256, Senica
2022-1-SK01-KA120-VET-000105526
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9, Tlmače
2022-1-SK01-KA120-VET-000105907
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
2022-1-SK01-KA120-VET-000105942
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ulica 17. novembra 2579, Čadca
2022-1-SK01-KA120-VET-000106045
Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky
Jesenského 1, Nové Zámky
2022-1-SK01-KA120-VET-000106103
Stredná odborná škola technológií a remesiel
Ivanská cesta 21, Bratislava
2022-1-SK01-KA120-VET-000106120
Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad
Ulica 29.augusta 4812, Poprad
2022-1-SK01-KA120-VET-000106698
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14, Trenčín
2022-1-SK01-KA120-VET-000106926
Spojená škola
Scota Viatora 8, Ružomberok
2022-1-SK01-KA120-VET-000107138
Spojená škola
Jarmočná 1, Modrý Kameň
2022-1-SK01-KA120-VET-000107707
Stredná odborná škola
A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
2022-1-SK01-KA120-VET-000107788
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Zochova
Zochova 9, Bratislava
2022-1-SK01-KA120-VET-000107999
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Hálkova 2968/22, Žilina
2022-1-SK01-KA120-VET-000108161
Spojená škola
SNP 30, Ivanka pri Dunaji
2022-1-SK01-KA120-VET-000109026
Obchodná akadémia
Akademika Hronca 8, Rožňava
2022-1-SK01-KA120-VET-000109287
Hotelová akadémia
Mikovíniho 1, Bratislava
2022-1-SK01-KA120-VET-000109346
Stredná priemyselná škola technická
Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
2022-1-SK01-KA120-VET-000109866
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
Rastislavova 332, Nováky
2022-1-SK01-KA120-VET-000110127
Spojená škola sv. Jána Bosca
Trenčianska 66/28, Nová Dubnica
2022-1-SK01-KA120-VET-000110691
Stredná odborná škola technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
2022-1-SK01-KA120-VET-000110724
Stredná zdravotnícka škola
Sládkovičova 36, Prešov
2022-1-SK01-KA120-VET-000111465
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
Nám. hrdinov 7, Šurany
2022-1-SK01-KA120-VET-000111839
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava
Karola Adlera 5, Bratislava
2022-1-SK01-KA120-VET-000111996
Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava
Račianska 190, Bratislava


Neschválené žiadosti

2022-1-SK01-KA120-VET-000091797
Konzervatórium Jana Levoslava Bellu
Skuteckého 27 , Banská Bystrica
2022-1-SK01-KA120-VET-000104173
Stredná odborná škola technická
Komenského 496/37, Námestovo
2022-1-SK01-KA120-VET-000106455
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
Sibírska 1, Trnava
2022-1-SK01-KA120-VET-000107148
Stredná odborná skola- Szakközépiskola
J. Kalinčiaka 1584/8, Fiľakovo
2022-1-SK01-KA120-VET-000107906
Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris
Hlavná 2, Žilina
2022-1-SK01-KA120-VET-000108059
Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola, Ul. 1. mája 1, Hurbanovo
1.mája 1. , Hurbanovo
2022-1-SK01-KA120-VET-000108564
Gymnázium sv. Františka z Assisi
J. M. Hurbana 44, Žilina
2022-1-SK01-KA120-VET-000108576
Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, Žilina
2022-1-SK01-KA120-VET-000110207
AGAMOS SK
Osadná 2, Bratislava
2022-1-SK01-KA120-VET-000110627
Hotelová akadémia
Československej brigády 1804, Liptovský Mikuláš
2022-1-SK01-KA120-VET-000110705
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce
SNP 5 , Zlaté Moravce
2022-1-SK01-KA120-VET-000111317
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 26
Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry
2022-1-SK01-KA120-VET-000112144
Stredná odborná škola strojnícka
Športová 1326, Kysucké Nové Mesto
2022-1-SK01-KA120-VET-000112214
Stredná odborná škola gastronómie a služieb
Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov

Schválené žiadosti

2022-1-SK01-KA120-ADU-000107958
SAPLINQ, O.Z.
Slobody 30, Košice
2022-1-SK01-KA120-ADU-000110676
Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku
Univerzitná 8215/1, Žilina


Neschválené žiadosti

2022-1-SK01-KA120-ADU-000091976
International Society for Arts and Culture, o.z.
Landererova 8, Bratislava
2022-1-SK01-KA120-ADU-000109280
Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku
Špitálska 53, Bratislava
2022-1-SK01-KA120-ADU-000111781
Jobteq Solutions s.r.o
Klincová 35, Bratislava

Schválené žiadosti

2022-1-SK01-KA121-SCH-000053982
Gymnázium
Šrobárova 1, Košice
78940 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000055845
Gymnázium Andreja Vrábla Levice
Mierová 5, Levice
77960 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000056077
Základná škola Pavla Marcelyho
Drieňová 16, Bratislava
196740 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000056741
Základná škola
Hrnčiarska 2119/1, Zvolen
13600 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000056902
Základná škola Štefana Šmálika
Školská 166, Tvrdošín
31764 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000057600
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho
ul. Lesná 28, Humenné
10040 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000057652
Základná škola
Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry
13856 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000057737
Gymnázium sv. Františka Assiského
Kláštorská 24, Levoča
15560 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000058119
Základná škola
Dargovských hrdinov 19, Humenné
23100 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000058356
Základná škola
Nám. L. Novomeského 2, Košice
43540 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000059127
Gymnázium Partizánske
Komenského 2/1074, Partizánske
37800 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000059145
Základná škola Andreja Bagara
SNP 6, Trenčianske Teplice
17630 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000059253
Cirkevná spojená škola
Švermova 10, Snina
14300 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000059301
Gymnázium Ľudovíta Štúra
1. maja 2, Trenčín
143870 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000059398
Gymnázium
Kpt. Nálepku 6 , Sobrance
44600 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000059640
Základná škola
Moskovská 2, Banská Bystrica
8960 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000059915
Mesto Zvolen
Námestie slobody 22, Zvolen
15356 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000059928
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
Tajovského 25, Banská Bystrica
222460 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000060364
Materská škola
A.Grznára 1444, Považská Bystrica
17270 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000060432
Spojená škola internátna
M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
21390 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000060476
Evanjelická spojená škola
Komenského 10, Liptovský Mikuláš
27940 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000060514
Základná škola s materskou školou
Dolné Orešany 209, Dolné Orešany
5940 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000060892
Základná škola Jozefa Horáka
Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica
51090 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000061038
Gymnázium
Bilíkova 24, Bratislava
15190 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000061212
Gymnázium
Golianova 68, Nitra
79635 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000061726
Materská škola
Vinohradnícka 32, Limbach
8960 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000061776
Gymnázium bilingválne
T. Ružičku 3, Žilina
111475 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000061923
Cirkevná základná škola sv. Gorazda
Komenského 1096, Námestovo
35955 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000062375
Gymnázium Myjava
Jablonská 301/5, Myjava
34750 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000062708
Evanjelické Gymnázium
Skuteckého 5 , Banská Bystrica
98940 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000063121
Základná škola A. Sládkoviča
Pionierska 9, Sliač
69040 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000064305
Piaristická spojená škola Františka Hanáka
A.Hlinku 44, Prievidza
33560 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000064584
Gymnázium
Kukučínova 4239/1, Poprad
20620 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000064659
Gymnázium Petra Pázmáňa s vjm-Pázmány Péter Gimnázium
Letomostie 3, Nové Zámky
23300 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000065057
Gymnázium
Hlinská 29, Žilina
26120 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000065231
Základná škola
Ul. sv. Michala 42, Levice
29500 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000065886
Súkromná spojená škola
Vodárenská 3, Prešov
4990 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000066281
International House Bratislava s.r.o.
Námestie SNP 14, Bratislava
101895 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000067525
Základná škola Márie Medveckej
Medvedzie 155, Tvrdošín
27930 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000067841
Gymnázium Janka Jesenského
Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
39310 EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000068086
Evanjelická spojená škola
M. R. Štefánika 19, Martin
61310 EUR

Schválené žiadosti

2022-1-SK01-KA121-VET-000052238
Obchodná akadémia
Lúčna 4, Lučenec
120150 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000053906
Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska 1, Prešov
63145 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000054066
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča
Sklenárova 1, Bratislava
82710 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000054124
Obchodná akadémia
Bolečkova 2, Nitra
101660 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000054372
Stredná odborná škola drevárska
Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
48520 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000054653
Stredná priemyselná škola
Partizánska 1059/23, Snina
138110 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000054936
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
L. Novomeského 2070, Rimavská Sobota
84410 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055083
Súkromná spojená škola EDUCO
Slanická osada 2178, Námestovo
168135 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055140
Súkromná stredná odborná skola - Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, Sládkovičovo
30200 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055161
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta
Komenského 1963/10, Trebišov
58960 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055177
Stredná odborná škola dopravy a služieb
Mierová 727, Strážske
33070 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055193
Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája
Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
56300 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055201
Súkromná spojená škola
Ul. Svätého Štefana č. 648/36, Štúrovo
200500 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055350
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola
Slovenská 52, Kolárovo
67470 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055362
Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltaóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola
Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom
50120 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055402
Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb - Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola
J. Majlátha 2, Pribeník
71480 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055701
Stredná odborná škola techniky a služieb - Müszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Ul. SNP 41, Šahy
47185 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055711
Obchodná akadémia Račianska
Račianska 107, Bratislava
90580 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055732
Stredná odborná škola technická
Partizánska 1, Michalovce
133690 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055817
Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola
Grešákova 1, Košice
55150 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056130
SOŠ hotelových služieb a obchodu
Školská 5, Banská Bystrica
169435 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056207
Spojená škola
I. Krasku 491, Púchov
105330 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056268
Stredná odborná škola informačných technológií
Ostrovského 1, Košice
67530 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056276
Spojená škola
Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda
42550 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056283
Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia
Bratislavská 38, Veľký Meder
42550 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056294
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, Nové Zámky
27450 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056591
Stredná zdravotnícka škola
Tajovského 24, Banská Bystrica
83850 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056626
Stredná odborná škola drevárska
Filinského 7, Spišská Nová Ves
44940 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056814
Stredná zdravotnícka škola
Masarykova 27, Michalovce
43820 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056866
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Komenského 16, Lipany
29620 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057015
Stredná odborná škola beauty služieb Gemerská 1 Košice
Gemerská 1, Košice
50090 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057039
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého
Kmeťovo Stromoradie 1, Prešov
50395 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057046
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
119560 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057057
Stredná odborná škola
Lipová 8, Handlová
73705 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057220
Stredná zdravotnícka škola
Levočská 5, Poprad
35620 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057367
Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová
Petzvalova 2, Košice
61070 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057426
Stredná odborná škola ekonomiky hotelierstva a služieb Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3, Bardejov
52480 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057436
Stredná odborná škola technická
l. 1 .mája 500, Vráble
36075 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057460
Hotelová akadémia
Južná trieda 10, Košice
92030 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057489
Obchodná akadémia
Veľká okružná 32, Žilina
60760 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000058212
Stredná zdravotnícka škola
Daxnerova 6, Trnava
113775 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000058829
Stredná priemyselná škola stavebná - Epítőipari Szakközépiskola
Konkolyho 8, Hurbanovo
37320 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000058836
Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka 44, Bratislava
226120 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000058897
Stredná zdravotnícka škola -Egészségügyi Középiskola
Športová ul. 349/34, Dunajská Streda
38955 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000059307
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55, Dolný Kubín
58795 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000059416
Stredná priemyselná škola dopravná
Kvačalova 20, Bratislava
49420 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000059923
Stredná zdravotnícka škola
Lúčna 2, Lučenec
66545 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000059990
Stredná zdravotnícka škola
J. Kozáčeka 4, Zvolen
81640 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060219
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Hálova 16, Bratislava
101480 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060286
Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 25, Žilina
71365 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060350
Stredná odborná škola
Sládkovičova 2723/120, Snina
62850 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060376
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Müszaki - Mezögazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
Okružná 61, Rimavská Sobota
55500 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060557
Cirkevné konzervatórium
Beňadická 16, Bratislava
362620 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060670
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola
Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
35730 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060774
K.A.B.A. Slovensko
Komenského 19, Martin
293085 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060824
Stredná priemyselná škola strojnícka
Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava
42610 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060834
Obchodná akadémia
Dudova 4, Bratislava
59570 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060837
RESTART
Clementisova 12, Martin
286105 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000061027
Stredná odborná škola technická
Vranovská 4, Bratislava
71760 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000061175
Obchodná akadémia
Scota Viatora 4, Ružomberok
61680 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000061951
Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
Doncova 7, Ružomberok
45060 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000062264
Stredná odborná škola polytechnická
Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš
40580 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000062355
Stredná odborná škola drevárska
Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen
27640 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000062359
Obchodná akadémia
Inovecká 2041, Topoľčany
58630 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000062564
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Plzenská 1, Prešov
76585 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000062811
Stredná odborná škola techniky a služieb
Laskomerského 3, Brezno
34410 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000062854
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova ul. 6, Banská Bystrica
47495 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000062909
Stredná odborná škola technická
Družstevná 1737, Humenné
143115 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000062961
Stredná odborná škola
Jesenského 903, Tisovec
59720 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000063210
Obchodná akadémia
Nevädzová 3, Bratislava
29140 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000063353
Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica
43465 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000063739
Spojená škola - organizačná zložka Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku
Námestie sv.Martina 5, Holíč
37650 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000064489
Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola
Komenského 12, Lučenec
80700 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000064729
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A, Bratislava
32100 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000064759
Spojená škola
Štúrova 848, Detva
77610 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000064788
Stredná odborná škola obchodu a služieb
M. R. Štefánika 8, Krupina
84760 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000064823
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická-Gépipari és Elektrotechnikai Szakközepiskola
Petöfiho 2, Komárno
45270 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000064956
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia
Jána Jonáša 5, Bratislava
58450 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000065579
Obchodná akadémia
Watsonova 61, Košice
71760 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000065666
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica
138740 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000066025
Stredná odborná škola chemická
Vlčie hrdlo 50, Bratislava
32760 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000066104
Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, Banská Bystrica
97360 EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000068505
Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Štúrova 74, Šaľa
84338 EUR

Schválené žiadosti

2022-1-SK01-KA121-ADU-000058846
Spoločnosť priateľov francúzskeho jazyka
Študentská 19, Lučenec
14180 EUR
2022-1-SK01-KA121-ADU-000065937
Asociácia jazykových škôl SR
Bajkalská 45G, Bratislava
176000 EUR

Schválené žiadosti

2022-1-SK01-KA122-SCH-000068777
Oneness: Creating Inclusive Schools and Communities
Súkromná základná škola
Vavilovova 18, Bratislava
42820 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000069214
Skvalitnenie bilingválneho vyučovania a zavádzanie nových technológií do vzdelávania
Gymnázium Andreja Kmeťa
Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica
5205 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000069654
Sebavedomie ako pilier modernej a zdravej školy bez diskriminácie a predsudkov
Základná škola
Námestie Jána Pavla II. 827, Vranov nad Topľou
24900 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000069765
Využitie inovatívnych vyučovacích metód na hodinách anj a naprieč vybranými predmetmi ako prostriedok na pomoc žiakom pri prekonávaní pocitov letargie a sociálnej izolovanosti v dôsledku pandémie
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
Námestie SNP 9, Piešťany
49160 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000070090
Interkultúrna spolupráca a jazykový rozvoj
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
Hronská 3, Bratislava
35570 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000071512
Tvorba edukačných videí v prírodovedných predmetoch
Gymnázium Karola Štúra
Námestie Slobody 5, Modra
16540 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000072415
SMILE - Schule, Modern, Inovative, Lustig, Europäisch - Škola s úsmevom
Gymnázium M. R. Štefánika
Športová 41, Nové Mesto nad Váhom
29620 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000072500
COOL SCHOOL
Základná škola s materskou školou
Trnkova 1, Bratislava
15320 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000072592
Nové začiatky
Gymnázium
Park mládeže 5, Košice
51424 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000072603
Efektívne učenie
Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta
Skalité 729, Skalité
22295 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000072712
Šanca pre všetkých
Základná škola s materskou školou Jelšava
Železničná 245, Jelšava
3900 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073293
Zlepšujme sa spoločne
Spojená škola
Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
18614 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073504
Digitálne kompetencie & čitateľské zručnosti
Základná škola s materskou školou
Pod Vinbargom 1, Bardejov
48450 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073535
Učíme sa navzájom byť aktívni, zdraví a šťastní
Gymnázium Janka Kráľa
Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
31996 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073542
Technológie nám pomáhajú učiť sa
Základná škola
Pionierska 95, Rajecké Teplice
2855 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073681
Usilovné včielky idú s plátnom do sveta
Základná škola s materskou školou Zubrohlava
Školská 238, Zubrohlava
26840 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073692
Dosť bolo teórie!
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania
Hálova 993/16, Bratislava
37410 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073827
Pokračujeme v inovácii a kvalitnom vzdelávaní
Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru
Športovcov 342, Stráňavy
3390 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073859
Učíme inovatívne a kvalitne
Základná škola s materskou školou
Školská 49, Žilina
8660 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073897
Inšpirovaní Európou
Gymnázium Topoľčany
Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
34670 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000074820
Objav v sebe viac
Základná škola s materskou školou
Krivec 1355, Hriňová
12092 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000074839
Zavolať učiacich sa do učenia pomocou metódy CLIL
Základná škola
Ul. pohraničná 9, Komárno
15579 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000075034
Učíme inovatívnymi metódami ku kvalitnému vzdelávaniu
Základná škola
Lichardova 24, Žilina
10460 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000075546
Jazykové vzdelávanie žiakov základnej školy pri zdravotníckom zariadení
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Banská Bystrica
Námestie L. Svobodu 4, Banská Bystrica
5230 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000075655
Praktická metodológia CLIL pre učiteľky predprimárneho vzdelávania
Súkromná materská škola Baranček
Moyzesova 22, Košice
3065 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000075754
Učíme AJ s technológiami
Spojená škola sv. Uršule
Nedbalova 4, Bratislava
4910 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000075873
Meníme (sa) spolu
Gymnázium Jána Papánka
Vazovova 6 , Bratislava
35999 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000075892
Európska kultúra - naša kultúra
Základná umelecká škola
SNP 5, Nové Zámky
22790 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000076021
Múdre hlavy = Skvelá budúcnosť
Gymnázium Pavla Horova
Masarykova 1, Michalovce
64145 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000076112
Dem Beruf näher
Gymnázium Františka Švantnera
Bernolákova 9, Nová Baňa
26080 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000076195
Regionálna identita a povedomie v kontexte transeurópskeho procesu integrácie
Gymnázium
Školská 837, Tvrdošín
33250 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000076314
I learn to take care of myself to know how to take better care of the environment
Súkromná spojená škola
M. Falešníka 6, Prievidza
17840 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000076640
Mentálne zdravie
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
Piaristická 6, Nitra
25435 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000076724
Moderná škola - šťastní žiaci
Základná škola Jána Drdoša
Vígľaš č. 436, Vígľaš
17970 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000077340
Šťastné detstvo v materskej škole
Materská škola
Ul. 1. mája č. 4, Banská Štiavnica
13250 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000077512
Zlepšenie zručností v anglickom jazyku na mimojazykových hodinách prostredníctvom CLIL metódy formou medzinárodnej spolupráce, v nadväznosti na jazykový kurz pre učiteľov v zahraničí
Základná škola Kriváň
Kriváň 435, Kriváň
17160 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000077575
Rozvoj žiakov s metódou CLIL
Základná škola s materskou školou
Cerová 277, Cerová
2855 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000077996
S.I.S.I. (Social Inclusion, Social Innovation)
Základná škola
Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
26935 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000078178
Competence training for Grammar school
Súkromné Gymnázium DSA Sabinov
Komenského 40, Sabinov
22925 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000078219
Od traumy a blokov k plnohodnotnému životu a inklúzii
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Janka Kráľa 1594/1, Topoľčany
8925 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000078282
Výprava za poznaním
Základná škola
Kvačany 227, Kvačany
19425 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000078587
Drevená cesta
Základná škola
Ul. 8. mája 640/39, Svidník
45470 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000078792
Otváranie dverí k novým prístupom vo vyučovaní na východnom Slovensku
Košice International School
Poľná 1, Košice
3065 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000078838
Zvýšenie motivácie žiakov pri výučbe anglického jazyka
Základná škola
Nevädzová 2, Bratislava
4910 EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000079071
Predmet menom Reálny svet
Gymnázium duklianskych hrdinov
Komenského 16, Svidník
58035 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000092360
New teaching approaches
Základná škola Nad Medzou
Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
4810 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000093556
Personal growth and support for the development of students and teachers.
1. súkromné gymnázium v Bratislave
Bajkalská 20, Bratislava
24655 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000093631
Innovative Teachers of New Era
Základná škola s materskou školou Odborárska 2
Odborárska 2, Bratislava
13350 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000093786
Inclusive classrooms for recognize the possibilites of all students
Základná škola Námestie armádneho generála Ludvíka Svobodu 16
Námestie armádneho generála L. Svobodu 16, Bardejov
11690 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000094570
Nebojme sa komunikovať v cudzom jazyku a stať sa súčasťou Európy
Základná škola s materskou školou, Senohrad 129
Senohrad 129, Senohrad
31285 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000094838
Zmena školského prostredia ako duševná a jazyková podpora študentov
Súkromné gymnázium
Oravská 11, Žilina
47955 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000094866
Čarovná cesta kvapky vody
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Trstená
Hviezdoslavova 822/8, Trstená
28560 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000095149
Všímavosť - technika dýchania, ktorá mení triedu 21. storočia (vonku)
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján
Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján
3340 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000095283
Vzdelávaním k viacjazyčnosti
Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny
Nám. Jozefa Herdu 2 , Trnava
78450 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000095417
Spoločne k porozumeniu a za ekologickú zodpovednosť
Základná škola Veľký Biel
Školská 4, Veľký Biel
34895 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000095515
Safety in Cybernetic Space
Základná škola s materskou školou Rabčice 194
Rabčice 194, Rabčice
12905 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000095571
Implementácia trvalo udržateľného rozvoja a enviromentálnej zodpovednosti do vzdelávania na GCM
Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra
Farská 19, Nitra
50325 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000096703
Učenie od Fínov
Základná škola s materskou školou, Nesluša 837
Nesluša 837, Nesluša
20810 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000097097
Rozvoj jazykových kompetencií učiteľa s cieľom motivácie, kreatívneho vyučovania a internacionalizácie školy
Základná škola s materskou školou, Cintorínska 70/1, Trávnica
Cintorínska 70/1, Trávnica
8148 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000097648
Priestor ako tretí pedagóg
Súkromná základná škola DSA Prešov
Mukačevská 1, Prešov
16700 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000097690
Jazykové zručnosti v praxi
Súkromné gymnázium DSA Bardejov
Námestie arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov
63177 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000097701
Spôsoby ako efektívne komunikovať v globálnom svete
Základná škola Márie Rázusovej - Martákovej
Nábrežie 4. apríla 1936/23, Liptovský Mikuláš
16940 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000098013
Ako je to u vás?
Súkromná základná škola s materskou školou DSA
Námestie Kubínyho 42/6, Lučenec
20800 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000098305
Rozvoj komunikačných zručností
Bilingválne slovensko-španielske gymnázium Nové Mesto nad Váhom
Športová 41, Nové Mesto nad Váhom
21315 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000098804
Škola zmien
Základná škola Čaklov
Čaklov 495, Čaklov
8540 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000099268
Buďme múdri
Základná škola
Hlavná 86, Pusté Úľany
15240 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000100475
Zvyšovanie well-beingu učiteľov a žiakov druhého stupňa základnej školy
Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
Zemanská ulica 2, Krompachy
8970 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000100602
Montessori s nami
Súkromná materská škola EBG
Školská 5, Brezno
12370 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000101010
Gymnasium P.O. Hviezdoslava European Mobility Experience
Gymnázium P.O. Hviezdoslava 20, Kežmarok
Hviezdoslavova 326/20, Kežmarok
56518 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000101433
Po stopách osmanských pamiatok
Základná škola s materskou školou Hrušov
Hrušov 497, Hrušov
26130 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000102588
Odlišní, ale v srdci rovnakí
Základná škola Pionierov 1
Pionierov 1, Rožňava
14275 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000102944
Na ceste k informatizácii školy
Súkromné gymnázium FUTURUM
Grešákova 1, Košice
62765 EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000103016
Po stopách olympizmu a olympijskej kultúry
Gymnázium Terézie Vansovej
17. novembra 6, Stará Ľubovňa
117390 EUR


Neschválené žiadosti

2022-1-SK01-KA122-SCH-000069817
Cesta za novými digitálnymi a manuálnymi zručnosťami
Škola umeleckého priemyslu
Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
2022-1-SK01-KA122-SCH-000075354
Nadobudnutie nových skúseností v oblasti manažmentu, koordinácie projektov a vzdelávacích kompetencií v teoretickom a praktickom vyučovaní
Stredná odborná škola elektrotechnická
Sibírska 1, Trnava
2022-1-SK01-KA122-SCH-000077097
Rozšírením obzorov oslavujeme rôznorodosť
Gymnázium Dubnica nad Váhom
Školská 2, Dubnica nad Váhom
2022-1-SK01-KA122-SCH-000077914
Nový impulz vo výučbe anglického jazyka na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Zvolene
Gymnázium Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3, Zvolen
2022-1-SK01-KA122-SCH-000078706
Česko - slovenská spolupráca
Základná škola Ladislava Novomeského
Rúbanisko II 3097, Lučenec
2022-2-SK01-KA122-SCH-000098079
Kvalitné odborné vzdelávanie SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
Volgogradská 1, Prešov
2022-2-SK01-KA122-SCH-000101641
Inovation and modernisation
Základná škola, Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda
Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda
2022-2-SK01-KA122-SCH-000101989
Kooperácia v rámci mobility so systémovo podobnými vzdelávacími inštitúciami v rámci Európskej Únie
Súkromná základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa
Jarmočná 96, Ždaňa

Schválené žiadosti

2022-1-SK01-KA122-VET-000067656
Zlepšenie teoretických vedomostí a praktických zručností študentov v odbornom vzdelávaní
Stredná odborná škola strojnícka
Športová 1326, Kysucké Nové Mesto
73970 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000068948
Získaj pracovné skúsenosti v zahraničí!
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola
Bratislavská cesta 10, Komárno
21262 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000069360
Budúcnosť výstavby a príprava mladých odborníkov v znamení energetickej udržateľnosti
Stredná odborná škola technológií a remesiel
Ivanská cesta 21, Bratislava
58677 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000069551
Odborné skúsenosti v Európe
Stredná odborná škola techniky a služieb
Cintorínska 4, Nitra
32678 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000069590
OZT FilmDevelopment
Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby
Vlastenecké námestie 1, Bratislava
17302 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000070040
Social inclusion through VET mobility
Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM
Mostová 5, Mostová
33345 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000070888
Mobilita učiacich sa zameraná na elektrotechniku
Stredná odborná škola dopravná
Zelená 2, Martin - Priekopa
36900 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000070890
Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe III.
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Hálkova 2968/22, Žilina
43910 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000070998
Rozvoj odborných kompetencií v Európe
Stredná odborná škola gastronómie a služieb
Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov
78316 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000071278
Naučme sa Flamenco
Konzervatórium Jana Levoslava Bellu
Skuteckého 27, Banská Bytrica
42742 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000072537
Mobilita žiakov a učiteľov Hotelovej akadémie Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy
Hotelová akadémia
Baštová 32, Prešov
61772 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000072636
Získanie nových kompetencií v oblasti elektronicky riadených systémov budov.
Spojená škola
Československej armády 24, Martin
27715 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000072674
Žiak s praxou = absolvent s prácou
Obchodná akadémia
Polárna 1, Košice
52990 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000072675
Bok po boku do sveta
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Karola Adlera 5, Bratislava
44160 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000072922
Zvyšovanie odborných zručnosti, získanie nových skúseností v zahraničí
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu
Námestie SNP 5, Partizánske
50985 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000072964
Neustále sa učiť, neustále sa zlepšovať
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
J. Kalinčiaka 1584/8, Fiľakovo
36205 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000072988
Košická akadémia na ceste do Európy
Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA
Tajovského 15, Košice
35638 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000073377
V. SOS ERASMUS - naša jediná šanca
Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Müszaki és Gépesítési Szakközépiskola
Ul.1. mája 1, Hurbanovo
28968 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000073865
Zdieľanie hodnôt a porozumenia hudbou
Konzervatórium
Timonova 2, Košice
32068 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074248
Mladý vinár
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska
Kostolná 3, Modra
63871 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074363
Inovačné technológie v odbornom vzdelávaní
Stredná priemyselná škola dopravná
Sokolská 911/94, Zvolen
52780 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074397
Zaži zahraničie, získaj zručnosti, prehĺb vedomosti - prax pre žiakov strednej školy
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Lesná 909/28, Humenné
32211 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074471
Lepšie pripravení pre európsky trh práce
Stredná zdravotnícka škola
Školská 230, Považská Bystrica
47623 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074535
Zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu v kontexte modernej Európy
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Vysokoškolákov 1760/13, Žilina
48475 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074607
Praxuj v Prahe – skús, zaži, inšpiruj sa
Obchodná akadémia - Kereskedelmi akadémia
K. Mikszátha č. 1, Rimavská Sobota
38376 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074649
Od teórie k praxi
Obchodná akadémia
Dlhá 256/10, Senica
62852 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074678
Rozširovanie rozhľadu v oblasti priemyselných technológií
Stredná odborná škola priemyselných technológií
Učňovská 5, Košice - Šaca
23616 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074731
Nová škola - nové skúsenosti nových zdravotníkov
Stredná zdravotnícka škola
Vinohradnícka 8A, Prievidza
44462 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074733
Odborná prax v zahraničí – most pre študentov do Európy
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Námestie slobody 12, Sobrance
32099 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074846
Grafik tlačových médií - profesionál v oblasti polygrafie so zameraním na digitálne technológie – rozšírenie a rozvoj odborných kompetencií žiakov odboru
Stredná odborná škola služieb
Košická 20, Prešov
60072 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074864
Posilnenie dobrého mena pomocou medzinárodnej skúsenosti
Spojená škola
Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda
60806 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074889
Inšpirácia a inovácie k lepšej škole
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska 1, Bratislava
18500 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000075339
Učíme sa odborne v Nemecku
Súkromná stredná odborná škola
Dukelská 33, Giraltovce
40752 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000075542
Médiá a informácie spájajú svet
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií
Kadnárova 7, Bratislava
39153 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000075640
Zahraničná mobilita žiaka pripravuje budúceho odborníka
Stredná zdravotnícka škola
Sládkovičova 36, Prešov
35290 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000075695
Španielsko očami gastronómov
Stredná odborná škola hotelová
Horný Smokovec 26, Horný Smokovec
38160 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000076061
Cestovaním sa učíme - pridaj sa!
Spojená škola
Scota Viatora 8, Ružomberok
69537 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000076095
Získajme viac
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Mierová 1973/79, Humenné
31276 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000076642
Digitalizácia umenia a kultúrneho dedičstva
Škola umeleckého priemyslu
Jakobyho 15, Košice
5840 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000076654
Odborné vedomosti a zručnosti v zahraničí
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Zvolenská cesta 83, Lučenec
58926 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000076902
Krok pred zubným kazom
Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
Horná 137, Čadca
42740 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000076982
Nové skúsenosti v zdravotníctve v Českej republike
Stredná zdravotnícka škola
Hlboká cesta 23, Žilina
35364 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000077284
Zdatnejší odborníci v priemysle
Stredná odborná škola
Pod Sokolicami 14, Trenčín
36437 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000077292
Žiaci duálneho vzdelávania do Európy
Volkswagen Slovakia a.s.
Jána Jonáša 1, Bratislava
29134 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000077310
Odbornosť a zručnosť
Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2, Žilina
53930 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000077583
Modernejšie technológie vo výuke na SPŠ
Stredná priemyselná škola
Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
14590 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000077611
S-P-E-ciálny
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgaitatoipari Szakközépiskola
J. Kráľa 25, Veľké Kapušany
56996 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000077784
Textúra v architektúre
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21, Bratislava
43790 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000077937
Zahraničné skúsenosti pre žiakov strednej odbornej školy
Súkromná stredná odborná škola DSA
Komenského 12, Trebišov
30370 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000078034
Zahraničná prax ako nástroj zdokonaľovania sa a získavania nových kompetencií a ich následné aplikovanie do praktického vzdelávania
Súkromná stredná odborná škola podnikania
Námestie mládeže 587/17, Zvolen
40896 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000078491
Pracovná skúsenosť ako nová cesta k úspešnej kariére a sebapoznaniu
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Ul.17. novembra 2701, Čadca
70250 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000078544
Zo školskej lavice až za hranice!
Spojená škola
Jarmočná 1, Modrý Kameň
34132 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000078660
Naši stavbári a strojári vo Švédsku
Stredná odborná škola
T. Vansovej 32, Prievidza
36453 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000078720
Vzdelávanie bez hraníc
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA
Novozámocká 220, Nitra
18330 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000078984
Budujeme svoju budúcnosť
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera -Winkler Oszkár Építoipari Szakközépiskola
B. Němcovej 1, Lučenec
48696 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000079240
Získavajme zručnosti pre život
Stredná odborná škola
A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
40264 EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000080013
Opäť s nami
Stredná odborná škola
Hlavná 425, Hnúšťa
29120 EUR


Neschválené žiadosti

2022-1-SK01-KA122-VET-000070219
Vizualizácia a sketchnoting
LBK development
Škultétyho 475/14, Martin

Schválené žiadosti

2022-1-SK01-KA122-ADU-000069887
Nezávislosť a samostatnosť - naša spoločná vízia
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike
Alstrova 6073/153, Bratislava
26520 EUR
2022-1-SK01-KA122-ADU-000070949
Strenghtening the bridges
the Bridge
Ladice 330, Ladice
7925 EUR
2022-1-SK01-KA122-ADU-000072511
Vyhľadávanie a prezentácia regionálneho ľudového odevu v rámci sprievodných kultúrnych programov
Tradičné ľudové umelecké remeslá
Strečanského 602/21, Leopoldov
35700 EUR
2022-1-SK01-KA122-ADU-000073738
Spájame kultúrnu rozmanitosť
NARUHODO
Jazdecká ulica 8361/61, Trnava
4850 EUR
2022-1-SK01-KA122-ADU-000075091
Podpora diverzity a inklúzie na pracoviskách
Nadácia Pontis
Zelinárska 5389/2, Bratislava
3180 EUR
2022-1-SK01-KA122-ADU-000077585
Senior Education after Pandemic
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, Bratislava
3570 EUR
2022-1-SK01-KA122-ADU-000079314
Towards quality and excellence in career guidance through mobility and cooperation
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
Staré Grunty 3658/242A, Bratislava
24815 EUR
2022-1-SK01-KA122-ADU-000079322
Kvalitné digitálne vyučovanie cudzích jazykov
Jazyková škola
Veľká okružná 24, Žilina
16620 EUR
2022-1-SK01-KA122-ADU-000079952
Technické a manažérske schopnosti pre organizačnú udržateľnosť a kvalitu
Esperanto a Slobodné Vedomosti
M.Rázusa 2144/24, Zvolen
11020 EUR
2022-2-SK01-KA122-ADU-000092358
Profesionalita, rešpekt, efektivita vzdelávania = BONUS
PRE BONUS Consulting, s.r.o.
Poľná 1, Bratislava
33354 EUR
2022-2-SK01-KA122-ADU-000097281
Makerspace and unusual library programs in Finnish libraries
Krajská knižnica v Žiline
Antona Bernoláka 3481/47, Žilina
18050 EUR
2022-2-SK01-KA122-ADU-000099022
Učíme sa rásť a rozvíjať
myJUMP.sk
Galvaniho 16600/25D, Bratislava
36843 EUR


Neschválené žiadosti

2022-1-SK01-KA122-ADU-000069949
Integrácia inovatívnych metód a IKT do výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť aktívnu participáciu žiakov na vyučovaní.
Základná škola Anatolija Karpova
Černyševského 8, Bratislava
2022-1-SK01-KA122-ADU-000072602
Rozvoj neformálneho vzdelávania v oblasti textilného priemyslu a jeho dopadov
Nitka o.z.
Račianska 1576/80, Bratislava
2022-1-SK01-KA122-ADU-000074429
Podnikateľské zručnosti, manažment a osvedčené postupy sociálneho podnikania pri integrácií zdravotne znevýhodnených
PROTEKTA s. r. o.
M. R. Štefánika 2673/212/A, Vranov nad Topľou
2022-1-SK01-KA122-ADU-000075770
Využívanie kreatívnych postupov pri vyučovaní cudzieho jazyka
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Školská 4, Streda nad Bodrogom
2022-1-SK01-KA122-ADU-000079156
Strengthening new capacities for diversity and inclusion
Saplinq o.z.
Slobody 226/30, Košice
2022-2-SK01-KA122-ADU-000098172
Critical regulatory know-how
Sky Medical
Vicenzy 24/2058, Šamorín
2022-2-SK01-KA122-ADU-000099364
Prevencia diskriminácie vo vzdelávaní a na trhu práce
MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti
Tesáre 221, Tesáre
2022-2-SK01-KA122-ADU-000102657
Milujeme vzdelávanie v kultúre
Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12, Bratislava
2022-2-SK01-KA122-ADU-000104491
ADEL Slovakia promoting sustainable development, in environmental, economic and social terms.
ADEL Slovakia
Černyševského 10, Bratislava

Schválené žiadosti

2022-1-SK01-KA131-HED-000051823
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393, Liptovský Mikuláš
57487 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000052074
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. Novembra 15, Prešov
1317444 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000052822
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, Bratislava
1345960 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000052983
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, Trnava
281189 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000053271
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám J. Herdu 2, Trnava
450183 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000053277
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12 , Bratislava
105558 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000054242
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
673392 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000055001
Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Tomášikova 20, Bratislava
335544 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000055927
Vysoká škola DTI
Dukelská štvrť 1404/613, Dubnica nad Váhom
56440 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000056066
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, Žilina
955304 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000056114
Vysoká škola manažmentu
Panónska cesta 17, Bratislava
57433 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000056350
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A , Ružomberok
274393 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000056772
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
1881051 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000057090
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám 6, Bratislava
2563236 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000057139
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Jána Kollára 22 , Banská Bystrica
160098 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000057536
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, Zvolen
209814 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000058611
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
Botanická 354/2, Banská Štiavnica
180736 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000059183
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12 , Banská Bystrica
622312 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000060377
Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322 , Komárno
472428 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000060443
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Grösslingova 53, Bratislava
48055 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000060646
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9 , Košice
579497 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000060698
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, Košice
216052 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000061222
Vysoká škola Danubius
Fučíkova 269, Sládkovičovo
34804 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000062439
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2 , Trenčín
223174 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000063157
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3, Bratislava
153582 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000065262
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, Košice
600115 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000065945
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1 , Nitra
688550 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000066974
WorkSpace Europe
Nevädzova 6/C, Bratislava
657870 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000067400
Vysoká škola výtvarných umeni v Bratislave
Hviezdoslavovo nám 18 , Bratislava
199849 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000067661
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1 , Bratislava
129194 EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000067973
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
Furdekova 16 , Bratislava
112151 EUR

Schválené žiadosti

2022-1-SK01-KA171-HED-000069485
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2 , Trenčín
40280 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000069533
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám J. Herdu 2 , Trnava
351875 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000070118
Vysoká škola výtvarných umeni v Bratislave
Hviezdoslavovo nám 18 , Bratislava
104620 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000071313
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
Furdekova 16 , Bratislava
88400 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000072441
Paneurópska Vysoká škola v Bratislave
Tomášikova 20, Bratislava
156145 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000074092
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, Košice
184890 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000074680
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám 6, Bratislava
125415 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000074836
Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322, Komárno
27220 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000074868
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, Zvolen
38456 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000076046
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, Trnava
146538 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000076447
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A , Ružomberok
126330 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000076533
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12 , Banská Bystrica
218470 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000077183
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. Novembra 15, Prešov
28950 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000077735
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
872069 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000077841
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
118010 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000078497
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1 , Nitra
645940 EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000080151
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9 , Košice
132058 EUR


Neschválené žiadosti

2022-1-SK01-KA171-HED-000075880
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Fučíkova 269, Sládkovičovo
2022-1-SK01-KA171-HED-000079576
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, Žilina

Schválené žiadosti

2022-1-SK01-KA210-ADU-000082682
Focus on Impact
Fórum centrum pre regionálny rozvoj | Fórum Régiófejlesztési Központ | Forum Regional Development Centre
Parková 49/4, Šamorín
30000 EUR
2022-1-SK01-KA210-ADU-000083666
Akadémia strieborného veku - Bezpečnosť pre seniorov
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám J. Herdu 2, Trnava
60000 EUR
2022-1-SK01-KA210-ADU-000084709
Wiki for Europe - Making The Free Knowledge Even More Accessible
Esperanto a Slobodné Vedomosti
M. Rázusa 2144/24, Zvolen
60000 EUR
2022-1-SK01-KA210-SCH-000080887
Podpora edukačných aktivít v oblasti textilného odpadu a jeho vplyv na životné prostredie
Ekocharita Slovensko Slovensku
Gen. M. R.Štefánika 45, Kežmarok
60000 EUR
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081821
Žijeme zodpovedne - žijeme správne
Spojená škola
Štúrova 848, Detva
30000 EUR
2022-1-SK01-KA210-SCH-000082268
Say no to violence and discrimination by sports
Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanitasi Nyelvu Magangimnazium
Hlavná 21, Dunajská Streda
60000 EUR
2022-1-SK01-KA210-SCH-000082529
Stop Save Survive
Základná škola s materskou školou
Alekšince 395, Alekšince
60000 EUR
2022-1-SK01-KA210-SCH-000084633
Remembrance education & Diversity
Nadácia Milana Šimečku
Svoradova 747/5, Bratislava
60000 EUR
2022-1-SK01-KA210-VET-000081855
Akcelerácia vzdelávania v podnikavosti so sociálnym dopadom v rámci OVP
BC Angels s.r.o.
Gorkého 12, Bratislava
60000 EUR
2022-1-SK01-KA210-VET-000082483
Prototyp on-oline študijnej pomôcky pre biblioterapiu
PRO SKIZP - Združenie na podporu činnosti Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov
Drieňová 27, Bratislava
60000 EUR
2022-1-SK01-KA210-VET-000082507
Praktický Tréningový nástroj na Umelú inteligenciu za účelom digitálnej transformácie MSP
Slovak Centre of Digital Innovations
Mlynské nivy 5, Bratislava
60000 EUR
2022-1-SK01-KA210-VET-000084541
Aus- und Weiterbildung in der Altenhilfe aufbauend auf den Evaluationsergebnissen der Corona-Pandemie
Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách
Bernolákova 4, Holíč
60000 EUR
2022-2-SK01-KA210-ADU-000092117
Micro farming with the disabled to be protected from the Negativities of Global Warming
CERD Centre for education and regional development
Nábrežná 396/9, Svidník
60000 EUR
2022-2-SK01-KA210-ADU-000093506
Solidarity4Digitally Literate Societies
topcoach s. r. o.
Karpatské námestie 10A, Bratislava
2022-2-SK01-KA210-ADU-000094702
Mapping barriers and target groups to increase participation in adult education
Fórum pre celoživotné vzdelávanie
Bellova 1996/41, Bratislava
2022-2-SK01-KA210-ADU-000094883
Vzdelávanie o kultúrnom dedičstve Slovákov
Občianske združenie Aktív - Relax
Mierová 1969/22, Dolný Kubín
30000 EUR
2022-2-SK01-KA210-ADU-000095920
Safety training for practical life
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina
Moyzesova 38, Žilina
2022-2-SK01-KA210-ADU-000100694
Learning for Peace. Utilising discourses of traumatic past in education for avoiding conflicts
Fórum inštitút pre výskum menšín
Parková 49/4 , Šamorín
30000 EUR
2022-2-SK01-KA210-ADU-000101934
Vzdelávaním k šetreniu obnoviteľných zdrojov energií
Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6, Bratislava
60000 EUR
2022-2-SK01-KA210-SCH-000092128
TEAMwork for Climate Change
Liečebno výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
60000 EUR
2022-2-SK01-KA210-SCH-000094563
SuperNatural - Nature as an inclusive learning environment
OZ Letokruhy poznania
Gaštanová 6462/5, Banská Bystrica
60000 EUR
2022-2-SK01-KA210-SCH-000095910
Voice Of the Young AGE
Gymnázium Veľká okružná
Veľká okružná 22, Žilina
60000 EUR
2022-2-SK01-KA210-SCH-000095987
Global Skills: Creating Empowered and Fulfilled Citizens
Základná škola Nad Medzou
Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
60000 EUR
2022-2-SK01-KA210-SCH-000097662
Marker do škôl
YOUTHWATCH
Úprkova 45, Bratislava
60000 EUR
2022-2-SK01-KA210-SCH-000099202
Building Synergetic Energy
Gymnázium duklianskych hrdinov
Komenského 16, Svidník
60000 EUR
2022-2-SK01-KA210-SCH-000101430
Capturing sustainable lifestyle in short videos
Súkromná základná škola
Lazovná 237/6, Banská Bystrica
60000 EUR
2022-2-SK01-KA210-VET-000097942
Food and its impact on us
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
Kollárova 17, Sečovce
30000 EUR
2022-2-SK01-KA210-VET-000098613
Environmentálna výchova prostredníctvom inovatívneho rozvoja vlastných kozmetických produktov – nulová strata pri výrobe, úplne bez odpadu
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola
Neratovické námestie 1916/16, Dunajská Streda
60000 EUR
2022-2-SK01-KA210-VET-000100491
Vocational education and mental health
Štúdio zážitku – Outward Bound Slovensko o.z.
Mozartova 2c, Bratislava
60000 EUR


Neschválené žiadosti

2022-1-SK01-KA210-ADU-000081176
Za kultúrnym dedičstvom Slovákov
Občianske združenie Aktív - Relax
Mierová 1969/22, Dolný Kubín
2022-1-SK01-KA210-ADU-000082074
Komunikujeme
MT programming s.r.o.
Vodárenská 224, Teriakovce
2022-1-SK01-KA210-ADU-000082617
Zvyšovanie zdravotnej gramotnosti verejnosti ako účinný nástroj adherencie k zdravému správaniu
Inštitút pre prevenciu a intervenciu
Športová 631/49, Limbach
2022-1-SK01-KA210-ADU-000083631
Získanie vedomostí o morskom ekosystéme a jeho vplyve na zmenu klímy v praxi pre účely vzdelávania mládeže v ochrane životného prostredia
Planet Lover o. z.
Oriešková 7, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-ADU-000084739
AllAboutNFT
ADVICE CENTRE s. r. o.
Robotnícka 11591/1, Martin
2022-1-SK01-KA210-ADU-000084821
Values at the heart of digital citizenship: a collaboration with caregivers and educators.
Súkromná materská škola
Vavilovova 18, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000080895
Vedomostné ostrovy VO-KI
SEA-Agentúra pre vzdelanie a vedu
FMFI UK F2 Mlynská dolina, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000080932
Štuchnutie/nabádanie k zdravému životnému štýlu
Základná škola
Ul. Pohraničná 9, Komárno
2022-1-SK01-KA210-SCH-000080935
Design The Future With Forest Schools
Základná škola s materskou školou
Sedlice 3, Sedlice
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081319
Helping hands
Základná škola s materskou školou
Trnková 1, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081570
Causes of water pollution and its effects on the Earth
Spojená škola Reformovanej kresťanskej cirkvi
Daxnerova 42, Rimavská Sobota
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081663
Cez zážitkové učenie k pracovným zručnostiam
Spojená škola Turzovka
Stred 305, Turzovka
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081673
Ecological and Sustainable Kindergartens with a High-Scope Approach
Občianske združenie FutuReg
Hlavná 30, Šamorín
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081752
Poďme spolu pomáhať prírode
Špeciálna zakladná škola s materskou školou
Jána Vojtaššáka 13, Žilina
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081880
THE VOICE OF CULTURE
Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša
Štúrova 3, Stará Ľubovňa
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081971
EUROpean Project pLANning and managEment toolkit for Schools
Indícia, n.o.
Rovniankova 15, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000082290
Every child is special
Základná škola, Pavilón B
Školská ul. č. 26, Pribeta
2022-1-SK01-KA210-SCH-000082827
Magic of Cultures in Digital World
Súkromná základná škola
Štiavnická cesta 80, Ružomberok
2022-1-SK01-KA210-SCH-000082869
Every Child is Important: Let's Hug Them
Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu
Komenského 4, Humenné
2022-1-SK01-KA210-SCH-000083461
Mingle Educators Define reality Inform Audience
Gymnázium Andreja Vrábla Levice
Mierová 5, Levice
2022-1-SK01-KA210-SCH-000083491
Building Synergetic Energy
Gymnázium duklianskych hrdinov
Komenského 16, Svidník
2022-1-SK01-KA210-SCH-000083501
Stop cyber bullying - Be kind online
Gymnázium
Ľ.Štúra 26, Michalovce
2022-1-SK01-KA210-SCH-000083641
Creating the classes of the 21st century: Digi-Classes
Základná škola s materskou školou
Zlaté 185, Zlaté
2022-1-SK01-KA210-SCH-000083652
Supporting the social and linguistic adaptation of Ukrainian pupils in primary education
Havava, s.r.o.
Starorímska 1371/4, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000083868
Životné kompetencie pre mladých METAMORF
DIF, s.r.o.
Furdekova 16, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000084100
Safe Internet Starts with Conscious Child
Základná škola
Kudlovská 11, Humenné
2022-1-SK01-KA210-SCH-000084705
Virtual reality training for children in hospitals
APEL
Dunajská 25, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000084809
DIGITALISATION AND MEDIA LITERACY
Súkromná základná škola
Lazovná 6, Banská Bystrica
2022-1-SK01-KA210-VET-000081247
Recovering European Rural Areas affected by COVID-19 with strategic partnership in education and training in traditional skills and crafts
Občianske združenie Lišov Múzeum
Lišov 42, Lišov
2022-1-SK01-KA210-VET-000082735
"Kde sa rodia sladké zázraky“ - projekt zážitkovej pedagogiky pomáhajúci motiváciu žiakov
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvü Magán Szakközépiskola
Neratovické námestie 1916/16, Dunajská Streda
2022-1-SK01-KA210-VET-000082773
e-learning pre zákazky s nízkou hodnotou
EGIDE s.r.o.
Košútska 4217/12, Martin
2022-1-SK01-KA210-VET-000084179
Začnime spolupracovať, naučme sa zručnosti: Tento týždeň v ...
K.A.B.A. Slovensko
Komenského 19, Martin
2022-1-SK01-KA210-VET-000084234
Together for Better Health
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu
Hurbanovo nám. 5, Bratislava
2022-2-SK01-KA210-ADU-000094347
Impact the future: Strengthening diverse Business Angel communities for climate and financial sustainability
Green Foundation, nadácia
Búdková cesta 22, Bratislava
2022-2-SK01-KA210-ADU-000094659
Vzdelávanie v oblasti potravín chránených politikou kvality EÚ a medzigeneračná interakcia pri ich príprave.
Slovenská potravinárska vedecko-technická spoločnosť
Koceľova 15, Bratislava
2022-2-SK01-KA210-ADU-000095499
Integration of Immigrants into Society
ZIFT Slovakia
Chmeľová 5876/9, Bernolákovo
2022-2-SK01-KA210-ADU-000096126
Neveljük magunkat a gyermekeink jövőjéért ! - Erőfeszítés!
Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele
Námestie Kossutha 3, Komárno
2022-2-SK01-KA210-ADU-000096942
Bezpečne na školách v digitálnom priestore
Top privacy s.r.o.
Robotnícka 11591/1J, Martin
2022-2-SK01-KA210-ADU-000097852
Inclusive Workplace for All
Ženský algoritmus
Pri nemocnici 7, Košice
2022-2-SK01-KA210-ADU-000099227
Health education as an effective tool for disease prevention, including obesity.
IPI - Inštitút pre prevenciu a intervenciu združenie
Športová 631/49, Limbach
2022-2-SK01-KA210-ADU-000100467
Level up - Od intuície k informovanému riadeniu
Stará jedáleň
Pekná cesta 4A, Bratislava
2022-2-SK01-KA210-ADU-000100601
Facilitate for Good - Facilitate for learning and cooperation
DCI s.r.o.
Hlavná 792/28, Šamorín
2022-2-SK01-KA210-ADU-000100691
Výmena skúseností
Jurojin, občianske združenie
Zimná 48, Spišská Nová Ves
2022-2-SK01-KA210-ADU-000100743
Reach4Inclusion
Fórum centrum pre regionálny rozvoj | Fórum Régiófejlesztési Központ | Forum Regional Development Centre
Parková 49/4, Šamorín
2022-2-SK01-KA210-ADU-000100987
Together for Better Health
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu
Hurbanovo nám. 5, Bratislava
2022-2-SK01-KA210-ADU-000101375
Inkluzívne ihriská a workouty - metodika ich dizajnu a výmena skúseností
Smart Cities klub
Palisády 1, Bratislava
2022-2-SK01-KA210-ADU-000101482
Medziodborové umelecké vzdelávanie “7 umení”
Gloria Dei - spoločnosť pre kultúru vnútra a oživenie duchovných hodnôt v umení o.z.
Smetanova 13, Bratislava
2022-2-SK01-KA210-ADU-000101608
AllAboutNFT
ADVICE CENTRE s.r.o.
Robotnícka 11591/1, Martin
2022-2-SK01-KA210-ADU-000101713
Profesionalizácia vedenia učiacich sa skupiniek ako efektívnej formy vzdelávania dospelých a vytvorenie predpokladu na ich šírenie
OZ Beelong
Hviezdoslavovo nám. 21, Bratislava
2022-2-SK01-KA210-SCH-000092286
Green environment formation in global warming and climate change
Základná škola Štefana Šmálika
Školská 166, Tvrdošín
2022-2-SK01-KA210-SCH-000092567
We transfer our cultural heritage from the past to the future with drama!
Základná škola s materskou školou Sedlice
Sedlice 3, Sedlice
2022-2-SK01-KA210-SCH-000093788
Media for equality
Základná škola Štefana Šmálika
Školská 166, Tvrdošín
2022-2-SK01-KA210-SCH-000095211
Communicating and Learning Is Life-changing
Základná škola s materskou školou
Pod Vinbargom 1, Bardejov
2022-2-SK01-KA210-SCH-000096083
Vzdelávací materiál pre pedagógov a on-line učebný nástroj pre žiakov a študentov o rizikách propagácie extrémistických symbolov
Factory 457 s.r.o.
Šípková 457, Miloslavov
2022-2-SK01-KA210-SCH-000096687
Majstri techniky - manuálne zručnosti sú stále na nezaplatenie
SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu
FMFI UK F2 Mlynská dolina, Bratislava
2022-2-SK01-KA210-SCH-000098111
Digital Literacy and Readiness is a must in the 21st Century
Základná škola, Ul. Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
2022-2-SK01-KA210-SCH-000098372
Take a Step For Green Future
Základná škola
Hroncova 23, Košice
2022-2-SK01-KA210-SCH-000098597
Grün denken - bunt leben
Gymnázium Martina Hattalu
Železničiarov 278, Trstená
2022-2-SK01-KA210-SCH-000098740
You plus English equals perfect
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA
Koniarekova 17, Trnava
2022-2-SK01-KA210-SCH-000099248
Poďme byť zelení
Základná škola
Hlavná 86, Pusté Úľany
2022-2-SK01-KA210-SCH-000101204
Dnes ti poviem čo je les
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul
Saratovská 87, Levice
2022-2-SK01-KA210-SCH-000101280
Zlepšenie inklúzie žiakov so špeciálnymi potrebami
Súkromná základná umelecká škola, Františkánska 2, 917 01 Trnava
Františkánska 2, Trnava
2022-2-SK01-KA210-SCH-000101924
RECYCLING
Základná škola Pavla Križku
Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica
2022-2-SK01-KA210-SCH-000102216
Modern Education through Wellbeing and Critical Thinking
Agora 21
Zvolenská 1211/41, Bratislava
2022-2-SK01-KA210-VET-000096321
Mentoring pre digitalizáciu a udržateľnosť turizmu
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8/A, Bratislava
2022-2-SK01-KA210-VET-000096990
Medzinárodný "e-learning pre zákazky s nízkou hodnotou"
EGIDE s.r.o.
Košútska 4217/12, Martin

Schválené žiadosti

2022-1-SK01-KA220-ADU-000087970
Crowdfunding Digital Academy for Local Creative and Cultural Industries
Bratislavský inštitút pre politickú analýzu
Klariská 328/14, Bratislava
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000086079
Education, training and innovations in conversion to organic farming
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
400000 EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000086468
Blockchain for Agri-Food Educators
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000087258
Podpora kreativity a kreatívneho myslenia v oblasti vzdelávania marketingovej komunikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
120000 EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000087306
Application of Inclusive Design Thinking in the Technically-Oriented Subjects at HEI
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, Žilina
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000087502
Inovácia vzdelávacích postupov ako prostriedok inklúzie príslušníkov minority
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, Banská Bystrica
120000 EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000087668
Digital Community Engagement Accelerator for student learning and socio-economic impact
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
400000 EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000087766
Inovačné vzdelávanie v gastronómii na podporu udržateľných potravinových systémov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000089101
Design Thinking as a method of soft skills and digital skills development in higher education to increase employability
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
120000 EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000089149
Including EVERyone in GREEN Data Analysis
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, Žilina
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000090102
CREATIVE ENGINEERING
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000085134
Fostering Students’ Interdisciplinary Competence through the Action-Oriented Approach and Collaborative Online International Learning
Univerzita Konštantína Filozova v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000085417
Innovative SusTainability Education for Prosperous Schools
Základná škola Jána Palárika
Majcichov 536, Majcichov
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000085608
Intervention in the development of FL reading comprehension skill
Univerzita Konštantína Filozova v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000086151
Minoritná kultúra ako prostriedok pre sebaidentifikáciu a posilnenie inklúzie v multietnickom prostredí
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, Banská Bystrica
400000 EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000087555
Qualified Generations with STEAM Education
Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola
Konkolyho 8, Hurbanovo
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000087810
Gamification to Remove Covid Impacts
Spojená škola
Pankúchova 6, Bratislava
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000088232
Learning about Environment, Activism, Volunteering in Educational Schemes
Gymnázium - Gimnázium
Horešská 1054/18, Kráľovský Chlmec
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000088367
Exploring the Past in Peace
Impact Games
Mateja Bela 842/7, Bratislava
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000089489
Model Career Guidance for modern schools
Deutsch-Slowakische Akademien a.s.
Školská 5, Brezno
120000 EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000090234
Making Visegrad Histories Digital
Centrum edukácie a inovácií
L. Svobodu 2454/22, Trebišov
400000 EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000085560
E-COOP - Assess frameworks to enable communities in identifying tools to remove barriers and create the conditions to respond collectively to energy, social and environmental needs
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000085917
Rural Resilience and Rural Tourism Training Paths
EUROPEA SLOVAKIA - Združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka
Rakovice 25, Rakovice
120000 EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000086741
Protection against flash floods
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000088988
Project for Assessment and Support of Key Skills/Competences
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
250000 EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000090008
Women’s Entrepreneurship Development for agrotourism - VEDA
EkoRegion Slovakia
Gazdovský rad 37/A, Šamorín
250000 EUR
2022-2-SK01-KA220-ADU-000092221
Gamification Activities and Methods for the Elderly's Support
tota agentura
Gen. Svobodu 698/21, Svidník
250000 EUR
2022-2-SK01-KA220-ADU-000096888
Building Digital Resilience by Making Digital Wellbeing and Security Accessible to All
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
250000 EUR
2022-2-SK01-KA220-ADU-000098350
Seniors Climate Action
Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9, Košice
250000 EUR
2022-2-SK01-KA220-ADU-000100115
Supporting educational and professional inclusion of mothers in the new era of trainings and labor market provided in Europe (online, hydrid, f2f)
Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava
250000 EUR
2022-2-SK01-KA220-ADU-000102228
IDEAL - Increasing DEaf Adult health Literacy through innovative methodologies
innosign s.r.o.
Sibírska 6948/31, Prešov
250000 EUR


Neschválené žiadosti

2022-1-SK01-KA220-ADU-000085235
Zvyky a zvykoslovia - svadba
Tradičné ľudové umelecké remeslá
Strečanského 602, Leopoldov
2022-1-SK01-KA220-ADU-000086032
Druhá šanca
Asociácia remeselníkov Karpát - Východné Slovensko
Gen. Svobodu 4, Sabinov
2022-1-SK01-KA220-ADU-000086593
SOWING THE SEEDS OF A SUSTAINABLE FUTURE
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
2022-1-SK01-KA220-ADU-000087195
Filter attitudes towards Fake News and Propaganda; Seniors Media Literacy Lab
Topcoach.sk s.r.o.
Karpatské námestie 10A, Bratislava
2022-1-SK01-KA220-ADU-000087592
Improvement of Environmental, Social and Governance (ESG) Criteria in SMEs through awareness and training.
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
2022-1-SK01-KA220-ADU-000088582
EU Citizens Cultural Literacy - CulturEU
RPIC Rožňava
Zakarpatská 3811/19, Rožňava
2022-1-SK01-KA220-ADU-000089046
BE HEALTHY - Innovative Health Literacy for Deaf Adults
innosign s.r.o.
Sibírska 31, Prešov
2022-1-SK01-KA220-HED-000086756
The acquisition of 21st century skills through the production of digital games
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
2022-1-SK01-KA220-HED-000088643
Supportive access to international knowledge and experience in neuromarketing, neuroimaging, consumer behavior and interdisciplinary sciences
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
2022-1-SK01-KA220-HED-000089893
Kooperačné partnerstvo pre rozvoj nevyhnutných kompetencií a zručností študentov a zamestnancov potrebných v oblasti udržateľnej ekonomiky a podnikania
Trenčianska univerztia Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, Trenčín
2022-1-SK01-KA220-SCH-000085165
Spoločne na magistrále matematickej gramotnosti
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským
Ul. Biskupa Királya 5, Komárno
2022-1-SK01-KA220-SCH-000086690
Zjemňovanie hraníc vzdelávacích stupňov v systéme povinného vzdelávania: od tranzície ku kontinuite
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, Trnava
2022-1-SK01-KA220-SCH-000087531
Flip Teaching/Learning through Distance Learning
Základná škola
Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
2022-1-SK01-KA220-SCH-000088516
Základná škola v harmónii formálneho a neformálneho vzdelávania
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, Trnava
2022-1-SK01-KA220-SCH-000088722
Slokia
iCan s.r.o.
Panónska cesta 17, Bratislava
2022-1-SK01-KA220-SCH-000089195
Ako funguje samospráva - interaktívne vzdelávanie žiakov základných škôl
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, Bratislava
2022-1-SK01-KA220-SCH-000089509
#VIRTUAL.EDUCATION: Implementácia nových technológií pre virtuálny cestovný ruch do každodenného vyučovacieho procesu
Rada mládeže Banskobystrického kraja
Sitnianska 21, Banská Bystrica
2022-1-SK01-KA220-VET-000086393
Block chain for high schools
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Lamačská cesta 3/C, Bratislava
2022-1-SK01-KA220-VET-000086578
Innovative approaches of state and non-state employment services
BKS Úspech
Čierny chodník 29/1, Bratislava
2022-1-SK01-KA220-VET-000086926
Medicína online
SVOP spol. s r.o.
Pod rovnicami 2, Bratislava
2022-1-SK01-KA220-VET-000087819
Intergenerational bridges in the field of craft through an innovative and digital training pathway
RPIC Rožňava
Zakarpatská 3811/19, Rožňava
2022-1-SK01-KA220-VET-000088476
Empowering VET educators and trainers with DIgitaL games in VET programmes as an effective contemporary learner-centered process - DILVET
Občianske združenie FutuReg
Hlavná 30, Šamorín
2022-1-SK01-KA220-VET-000088672
Rainbow Competences in VET
SAPLINQ, o.z.
Slobody 30, Košice
2022-1-SK01-KA220-VET-000089674
ZVÝŠENIE ZAMESTNATEĽNOSTI A KONKURENCIESCHOPNOSTI ABSOLVENTOV odborných škôl v sektore hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu
ARTELA s.r.o.
Eisnerova 6, Bratislava
2022-1-SK01-KA220-VET-000089809
International Cooperation for Professional Training in Heritage Conservation - Heritage Train II.
Academia Istropolitana Nova
Prostredná 47/A, Svätý Jur
2022-2-SK01-KA220-ADU-000094451
New forms of education for occupational therapists in cooperation with creative associations to improve the quality of life of people with disabilities
Tradičné ľudové umelecké remeslá
Strečanského 602, Leopoldov
2022-2-SK01-KA220-ADU-000094680
Mindful Parents or Parents Mind Full? Mindfulness practices to reduce stress and anxiety in parents of children with autism
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20, Bratislava
2022-2-SK01-KA220-ADU-000096320
Next Generation Farming
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
2022-2-SK01-KA220-ADU-000096428
Greenwashing Risk, Measurement, Detection and Governance
Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9, Košice
2022-2-SK01-KA220-ADU-000096477
ACCESSIBLE SDG - Implementing the SDGs in organisations supporting persons with disabilities through challenge-based learning and accessible digital materials
EDU 4 U
Zvončeková 1553/20, Sečovce
2022-2-SK01-KA220-ADU-000096489
GROWING - Creating inclusive environments in Adult Education to build resilience of seniors through Community Gardening
EDU 4 U
Zvončeková 1553/20, Sečovce
2022-2-SK01-KA220-ADU-000096629
Podpora internacionalizácie vzdelávania dospelých v potravinárskom sektore
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
2022-2-SK01-KA220-ADU-000096897
Vzdelávanie pre malé a stredné knižnice - "Medicína on-line"
SVOP spol. s r.o.
Pod rovnicami 2, Bratislava
2022-2-SK01-KA220-ADU-000097590
Fostering adult mindfulness of women to strengthen positive societal change in the post-COVID time recovery
topcoach s. r. o.
Karpatské námestie 10A, Bratislava
2022-2-SK01-KA220-ADU-000097880
Transfercode
CERD Centre for education and regional development
Nábrežná 396/9, Svidník
2022-2-SK01-KA220-ADU-000098127
Drones for Parents as Educators
ICEP s.r.o.
Vysoká 26, Bratislava
2022-2-SK01-KA220-ADU-000098200
Druhá šanca
Asociácia remeselníkov Karpát - Východné Slovensko
Gen. Svobodu 4, Sabinov
2022-2-SK01-KA220-ADU-000098411
Volunteering Impact Measurement European Training
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácii
Ružová 4038/13, Banská Bystrica
2022-2-SK01-KA220-ADU-000099345
Promoting Non-cognitive skills of Adults and increasing their Resiliency in the new working nature.
EDU 4 U
Zvončeková 1553/20, Sečovce
2022-2-SK01-KA220-ADU-000099604
Rethinking Tourism in Less Known Cultural Areas
PRO-MOVEO
Karpatská 19, Prešov
2022-2-SK01-KA220-ADU-000099824
Green Senior Academy
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20, Bratislava
2022-2-SK01-KA220-ADU-000099859
European Network for Focus on Upskilling Pathways
ZIFT Slovakia
Chmeľová 5876/9, Bernolákovo
2022-2-SK01-KA220-ADU-000099948
European platform for the guidance in the field of creative industry focused on the developing markets
Victory Art, o. z.
Puškinova 1423/12, Spišská Nová Ves
2022-2-SK01-KA220-ADU-000101455
Adult Learning Centres for Civic Engagement
Európsky Dialóg
Pekárska 7489/40A, Trnava
2022-2-SK01-KA220-ADU-000101515
Circular City
Národná recyklačná agentúra Slovensko
A.Hlinku 2568/33, Zvolen
2022-2-SK01-KA220-ADU-000102349
Community participation towards more sustainable and smart cities
ADEL Slovakia
Černyševského 10, Bratislava