Prezentácie z webinárov pre žiadateľov o grant

Vzdelávacia mobilita pre jednotlivcov (KA1)

2022

Akreditácia na Erasmus

Žiadatelia o akreditáciu v sektoroch ŠV, OVP a VD

20.9.2022 – Webinár Ako získať akreditáciu na Erasmus 2022

Akreditované projekty – KA121

Držitelia akreditácie v sektoroch ŠV, OVP a VD

Ako požiadať o grant – akreditované projekty KA121

Krátkodobé projekty – KA122

Školské vzdelávanie

13. 9. 2022 – Inštruktážny webinár pre žiadateľov grantov – Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 – 2. kolo

 

19. 1. 2022 – Inštruktážny webinár pre žiadateľov grantov – Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122

Odborné vzdelávanie a príprava

18. 1. 2022 – Inštruktážny webinár pre žiadateľov grantov – Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122

Vzdelávanie dospelých

8. 9. 2022 – Inštruktážny webinár pre žiadateľov grantov – Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 – 2. kolo Výzvy 2022

 

20. 1. 2022 – Inštruktážny webinár pre žiadateľov grantov – Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122

Partnerstvá pre spoluprácu KA2

2022

Malé partnerstvá

7. 9. 2022– Inštruktážny webinár – Ako pripraviť projekt KA2 – malé partnerstvá (KA210) – 2. kolo

 

8. 2. 2022 – Inštruktážny webinár – Ako pripraviť projekt KA2 – malé partnerstvá (KA210)

Kooperačné partnerstvá

9. 2. 2022 13:00 – 15:00 – Inštruktážny webinár – Ako pripraviť projekt KA2 – kooperačné partnerstvá (KA220)

Erasmus+ mládež

2022

KA 1: Mládežnícke výmeny a Mobilita pracovníkov s mládežou, Aktivity participácie mládeže

Predkladací termín: 23. 2. 2022 do 12.00 hod.

KA 2: Kooperačné partnerstvá, Malé partnerstvá

Predkladací termín: 23. 3. 2022 do 12.00 hod.