TCA

Školiace a kooperačné aktivity, tzv. TCA (z angl. Training and Cooperation Activities), sú nástrojom národných agentúr na podporu plnenia cieľov a priorít programu Erasmus+. Cieľom je priniesť pridanú hodnotu a vyššiu kvalitu pri celkovej implementácii programu, a tak prispieť k zvýšeniu dopadu programu na systémovej úrovni. Školiace a kooperačné aktivity organizujú národné agentúry v krajinách programu pre všetky sektory vzdelávania, pričom cieľové skupiny a témy sú rôznorodé. TCA aktivity môžu byť kontaktné semináre, tematické semináre alebo študijné návštevy.

Záverečné správy

Formulár záverečnej správy pre fyzické TCA aktivity (klik pre stiahnutie)

Formulár záverečnej správy pre online TCA aktivity (klik pre stiahnutie)