TCA

Školiace a kooperačné aktivity, tzv. TCA (z angl. Training and Cooperation Activities), sú nástrojom národných agentúr na podporu plnenia cieľov a priorít programu Erasmus+. Cieľom je priniesť pridanú hodnotu a vyššiu kvalitu pri celkovej implementácii programu, a tak prispieť k zvýšeniu dopadu programu na systémovej úrovni. Školiace a kooperačné aktivity organizujú národné agentúry v krajinách programu pre všetky sektory vzdelávania, pričom cieľové skupiny a témy sú rôznorodé. TCA aktivity môžu byť kontaktné semináre, tematické semináre alebo študijné návštevy.

Supporting Transitions – the role of career guidance
  • 15. septembra 2022
  • Belehrad, Srbsko
Digital learning for adult learners
  • 7. novembra 2022
  • Antverpy, Belgicko
Learn about Small Scale Partnerships
  • 7. novembra 2022
  • Kodaň, Dánsko