Archív – Schválené žiadosti – Predchádzajúce výzvy KA2

Manažovanie schválených žiadostí –
Spolupráca medzi organizáciami – Výzva 2022

Malé partnerstvá

Seminár pre projekty z 1. kola

Webinár pre projekty z 2. kola a rezervného záznamu

19
20
21
22
23
24

Kooperačné partnerstvá

25
26
27
28
29

Webinár pre projekty z 2. kola a rezervného záznamu

30
31

Manažovanie schválených žiadostí –
Spolupráca medzi organizáciami – Výzva 2021

Malé partnerstvá

110

Kooperačné partnerstvá

111
112
113
114
115