KNIŽNICA

PUBLIKÁCIE ZO ŠKOLSKÉHO SEKTORA

N1222 - banner 1
N1222 - banner 1
N1222 - banner 1
N1222 - banner 1

Erasmus+ 2021 v číslach

Manažovanie schválených žiadostí – VÝZVA 2023

Kľúčová akcia 1

Akreditované projekty

Krátkodobé projekty

2
3
4
5
6
7
8
9

Akreditované a krátkodobé projekty

10
11
12

Stretnutie koordinátorov Erasmus+ na vysokých školách (21. – 26.6.2023)

13
14
15
16
17
18

Kľúčová akcia 2 – Semináre sa budú organizovať na jeseň 2023. 

Podávanie žiadostí 

Kľúčová akcia 1

Akreditované projekty

32
37
40

Krátkodobé projekty

33
34
36
38
39
41
42
46

Kľúčová akcia 2

Malé partnerstvá

47
48
49

Kooperačné partnerstvá

50
51
52
53
1
2
EU LOGIN

Videoinštrukcie k príprave prihlášky na akreditáciu KA120

Videoinštrukcie k príprave žiadostí 

Žiadosť KA121 – akreditované projekty

3

Žiadosť KA122 – krátkodobé projekty

Žiadosť KA210 – malé partnerstvá

Žiadosť KA220 – kooperačné partnerstvá

Podporná dokumentácia

Informácie o programe Erasmus+

Erasmus+ je program Európskej Únie v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na obdobie 2021 – 2027. Vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport predstavujú kľúčové oblasti, ktoré sú pre občanov oporou v ich osobnom aj profesijnom rozvoji. Vysokokvalitné inkluzívne vzdelávanie a odborná príprava, ako aj informálne učenie sa a neformálne vzdelávanie poskytujú mladým ľuďom a účastníkom vo všetkých vekových skupinách kvalifikácie a zručnosti potrebné na ich zmysluplnú účasť na živote v demokratickej spoločnosti, medzikultúrne porozumenie a úspešný prechod na trh práce, resp. zmenu postavenia na ňom. Na základe úspechu programu na obdobie 2014 – 2020 program Erasmus+ posilňuje svoje úsilie o zvýšenie počtu príležitostí ponúkaných väčšiemu množstvu účastníkov a širšiemu okruhu organizácií, pričom sa zameriava na svoj kvalitatívny vplyv a prispieva k vzniku inkluzívnejších a súdržnejších, ekologickejších spoločností pripravených na digitálne technológie.

Logá na stiahnutie

Facebook posts PART3
BANNER - HOMEPAGE (4)

Archív pravidelných newsletterov

2023

2022

2021

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.