Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Akreditácia Erasmus

prvá strana publikácie

Čo je akreditácia Erasmus

Akreditácia Erasmus umožní organizácií plnohodnotné zapojenie do programu Erasmus (2021 - 2027) v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Akreditácia sa získava samostatne pre každý sektor vzdelávania: školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých.

Výzvu realizujú národné agentúry.

Organizácie, ktoré prejavia záujem, môžu požiadať o individuálnu akreditáciu Erasmus pre svoju organizáciu alebo o akreditáciu Erasmus pre koordinátorov konzorcia pre mobilitu. Predchádzajúce skúsenosti s programom Erasmus+ (2014 - 2020) sa nevyžadujú.

Pozor! Od roku 2021 musia mať všetci koordinátori konzorcií akreditáciu.

Podmienky na predloženie žiadosti o akreditáciu

Zjednodušený postup pre držiteľov charty mobility Erasmus+

Organizácie, ktoré sú v súčasnosti držiteľmi platnej charty mobility Erasmus+ pre OVP, môžu svoju akreditáciu preniesť do budúceho programu v rámci tejto výzvy. Tieto organizácie môžu požiadať o osobitný zjednodušený postup určený pre držiteľov charty mobility OVP. V rámci tejto výzvy môžu byť takisto súčasní držitelia charty OVP ocenení značkou kvality, ktorá je uznaním ich doterajšej práce a záväzku kvality.

Výhody akreditácie

Stiahnite si leták „Desatoro o akreditáciách“.

Akreditácie sa prispôsobia potrebám vašej organizácie aj úrovni vašich skúseností
Ak máte záujem zapájať sa do programu pravidelne, máte s medzinárodnou spoluprácou skúsenosti z minulosti a chceli by ste si vytvoriť dlhodobejší plán aktivít, akreditácie sú pre vás skvelou voľbou. Ak ste nováčikom alebo máte záujem podať prihlášku len na jeden mobilitný projekt, stačí, ak sa zapojíte do aktuálnej výzvy. O akreditácie však môžete požiadať aj neskôr!
Akreditácie kladú väčší dôraz na kvalitu a kontinuitu projektov
Vďaka akreditáciám vzniká vyrovnanejší systém prerozdelenia finančných prostriedkov na základe kvality a strategického plánovania.
Akreditácie sú „členstvom“ v rodine programu, ktorý sa snaží zvyšovať kvalitu vzdelávania v Európe
Vytvorením dlhodobého plánu sa aj vy pripájate k snahe kontinuálne skvalitňovať vzdelávanie.
Akreditácie uľahčujú plánovanie a poskytujú zjednodušený prístup k financovaniu
Keďže organizácia pri žiadosti o akreditáciu predstaví svoj dlhodobý plán, každoročne bude vypĺňať už len zjednodušenú prihlášku.
Akreditácie podporujú inštitucionálny rozvoj a inovácie
Zjednodušený prístup dáva možnosť graduálne zvyšovať mieru internacionalizácie, ktorá spoločne s dlhodobým plánom zvyšuje atraktívnosť organizácie, motiváciu a kompetencie účastníkov projektov.
Akreditácie sa vyvíjajú a môžu sa flexibilne prispôsobiť vašej organizácii
V rámci vášho dlhodobého plánu si vopred určíte svoje ciele, no aj neskôr ich môžete meniť, upravovať a prispôsobovať vašim ambíciám.
Akreditácie sú dostupné kedykoľvek a pre všetkých
Výzva na akreditácie sa bude konať každý rok, vždy si môžete teda vybrať, či požiadate o akreditáciu, alebo v aktuálnej výzve podáte prihlášku na projekt jednorazovo.
Akreditácie sú vhodnou voľbou pre konzorciá – predstavujú výhodu pre koordinátorov aj členov
Koordinátori konzorcií, ktorí získali akreditácie, môžu do projektov zahrnúť aj iné organizácie v krajine. Koordinátori zároveň môžu nových členov prizvať do konzorcia každý rok, pričom členovia konzorcií už akreditáciu nepotrebujú. To predstavuje výhodu predovšetkým pre nováčikov.
Akreditácie sa zameriavajú na najdôležitejšie aspekty projektov
Prihláška je zameraná na dlhodobé ciele a potreby organizácie, nie je teda nutné venovať sa vopred všetkým detailom plánovaných projektov v budúcnosti.
Akreditácie sú výhodné pre držiteľov Charty v sektore odborného vzdelávania a prípravy
Súčasný držitelia Charty v OVP môžu využiť zjednodušenú verziu prihlášky a podstúpia aj zjednodušený proces hodnotenia. Stačí im zadať pri vypĺňaní prihlášky kód Charty.

Ako podať žiadosť

Vyplňte on-line formulár „Žiadosť o akreditáciu Erasmus“. Budete potrebovať „EU Login“ – ak ešte nemáte účet, môžete si ho vytvoriť tu.

Pozor! V prípade, ak chcete získať akreditáciu vo viac ako jednom sektore, musíte pre každý sektor podať žiadosť. Napr. ak chcete získať akreditáciu v sektore odborného vzdelávania a prípravy a aj v sektore vzdelávania dospelých, musíte podať dve žiadosti (jednu pre OVP, jednu pre VD).

Toto pravidlo platí aj pre koordinátorov konzorcií – v jednom sektore môžu získať iba jednu akreditáciu; na druhej strane, akreditáciu môžu získať aj vo viacerých sektoroch.


Kurz „Akreditácia – nová cesta k mobilitám Erasmus+“, ktorý vytvorila platforma School Education Gateway, vám pomôže zorientovať sa vo všetkých dôležitých informáciách o fungovaní akreditácií. Zúčastniť sa ho môžete kedykoľvek od 14. septembra do 29. októbra 2020. Kurz pozostáva z 5 modulov a záverečného kvízu a k účasti je potrebná registrácia na webstránke SEG.VIDEO Akreditácia – nová cesta k mobilitám Erasmus+ - 1:09