Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Akreditácia Erasmus

prvá strana publikácie

Čo je akreditácia Erasmus

Akreditácia Erasmus umožní organizácií plnohodnotné zapojenie do programu Erasmus (2021 - 2027) v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Akreditácia sa získava samostatne pre každú oblasť vzdelávania: školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých.

Výzvu realizujú národné agentúry.

Organizácie, ktoré prejavia záujem, môžu požiadať o individuálnu akreditáciu Erasmus pre svoju organizáciu alebo o akreditáciu Erasmus pre koordinátorov konzorcia pre mobilitu. Predchádzajúce skúsenosti s programom Erasmus+ (2014 - 2020) sa nevyžadujú.

Pozor! Od roku 2021 musia mať všetci koordinátori konzorcií akreditáciu.

Podmienky na predloženie žiadosti o akreditáciu pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy.

Zjednodušený postup pre držiteľov charty mobility Erasmus+

Organizácie, ktoré sú v súčasnosti držiteľmi platnej charty mobility Erasmus+ pre OVP, môžu svoju akreditáciu preniesť do budúceho programu v rámci tejto výzvy. Tieto organizácie môžu požiadať o osobitný zjednodušený postup určený pre držiteľov charty mobility OVP. V rámci tejto výzvy môžu byť takisto súčasní držitelia charty OVP ocenení značkou kvality, ktorá je uznaním ich doterajšej práce a záväzku kvality.

Akreditácia organizácií pre program Erasmus+ mládež (2021-2027)+

Akreditácia Erasmus+ je určená organizáciám, ktoré sa venujú práci s mládežou, a chcú byť súčasťou KA1 projektov programu Erasmus+ na obdobie rokov 2021-2027. Akreditácia nie je podmienkou zapojenie sa do programu v rámci KA1 a predkladať žiadosti o grant bude možné aj v prípade, že organizácia nebude akreditovaná. Avšak akreditácia zjednodušuje proces predkladania projektových žiadostí a podporuje strategické plánovanie a rozvoj organizácií.

Pridelenie akreditácie potvrdzuje, že žiadateľ s cieľom rozvoja svojej organizácie vytvoril strategický plán pre realizáciu vysoko kvalitných projektov s dopadom na jej bežnú činnosť a aktivity v oblasti lokálnej práce s mládežou. Pre udelenie akreditácie nie je nevyhnutná predošlá skúsenosť s programom Erasmus+, ale je nutná preukázateľná skúsenosť a pôsobenie v oblasti lokálnej práce s mládežou po dobu minimálne dvoch rokov pred predložením žiadosti o akreditáciu. O akreditáciu v rámci súčasných podmienok je možné požiadať priebežne až do 31.12.2021. Po tomto termíne budú v priebehu programového obdobia otvorené aj ďalšie kolá výziev na akreditáciu organizácií.

Bližšie informácie z Európskej komisie týkajúce sa akreditácie organizácií v novom programe pre oblasť mládeže.

Online žiadosti na predkladanie akreditácie organizácií pre KA1 Erasmus+ (2021-2027).

Prezentácia o akreditácii v rámci Kľúčovej akcie 1 Erasmus+ mládež.

Výhody akreditácie

Stiahnite si leták „Desatoro o akreditáciách“.

Akreditácie sa prispôsobia potrebám vašej organizácie aj úrovni vašich skúseností
Ak máte záujem zapájať sa do programu pravidelne, máte s medzinárodnou spoluprácou skúsenosti z minulosti a chceli by ste si vytvoriť dlhodobejší plán aktivít, akreditácie sú pre vás skvelou voľbou. Ak ste nováčikom alebo máte záujem podať prihlášku len na jeden mobilitný projekt, stačí, ak sa zapojíte do aktuálnej výzvy. O akreditácie však môžete požiadať aj neskôr!
Akreditácie kladú väčší dôraz na kvalitu a kontinuitu projektov
Vďaka akreditáciám vzniká vyrovnanejší systém prerozdelenia finančných prostriedkov na základe kvality a strategického plánovania.
Akreditácie sú „členstvom“ v rodine programu, ktorý sa snaží zvyšovať kvalitu vzdelávania v Európe
Vytvorením dlhodobého plánu sa aj vy pripájate k snahe kontinuálne skvalitňovať vzdelávanie.
Akreditácie uľahčujú plánovanie a poskytujú zjednodušený prístup k financovaniu
Keďže organizácia pri žiadosti o akreditáciu predstaví svoj dlhodobý plán, každoročne bude vypĺňať už len zjednodušenú prihlášku.
Akreditácie podporujú inštitucionálny rozvoj a inovácie
Zjednodušený prístup dáva možnosť graduálne zvyšovať mieru internacionalizácie, ktorá spoločne s dlhodobým plánom zvyšuje atraktívnosť organizácie, motiváciu a kompetencie účastníkov projektov.
Akreditácie sa vyvíjajú a môžu sa flexibilne prispôsobiť vašej organizácii
V rámci vášho dlhodobého plánu si vopred určíte svoje ciele, no aj neskôr ich môžete meniť, upravovať a prispôsobovať vašim ambíciám.
Akreditácie sú dostupné kedykoľvek a pre všetkých
Výzva na akreditácie sa bude konať každý rok, vždy si môžete teda vybrať, či požiadate o akreditáciu, alebo v aktuálnej výzve podáte prihlášku na projekt jednorazovo.
Akreditácie sú vhodnou voľbou pre konzorciá – predstavujú výhodu pre koordinátorov aj členov
Koordinátori konzorcií, ktorí získali akreditácie, môžu do projektov zahrnúť aj iné organizácie v krajine. Koordinátori zároveň môžu nových členov prizvať do konzorcia každý rok, pričom členovia konzorcií už akreditáciu nepotrebujú. To predstavuje výhodu predovšetkým pre nováčikov.
Akreditácie sa zameriavajú na najdôležitejšie aspekty projektov
Prihláška je zameraná na dlhodobé ciele a potreby organizácie, nie je teda nutné venovať sa vopred všetkým detailom plánovaných projektov v budúcnosti.
Akreditácie sú výhodné pre držiteľov Charty v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
Súčasný držitelia Charty v OVP môžu využiť zjednodušenú verziu prihlášky a podstúpia aj zjednodušený proces hodnotenia. Stačí im zadať pri vypĺňaní prihlášky kód Charty.

Ako podať žiadosť

Vyplňte on-line formulár „Žiadosť o akreditáciu Erasmus“. Budete potrebovať „EU Login“ – ak ešte nemáte účet, môžete si ho vytvoriť tu.

Pozor! V prípade, ak chcete získať akreditáciu vo viac ako jednej oblasti, musíte pre každú oblasť podať žiadosť. Napr. ak chcete získať akreditáciu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a aj v oblasti vzdelávania dospelých, musíte podať dve žiadosti (jednu pre OVP, jednu pre VD).

Pre každú oblasť, v ktorej žiadate o akreditáciu, musíte poskytovať aj zodpovedajúci vzdelávací program, teda napríklad stredná odborná škola nemôže žiadať o akreditáciu pre oblasť školského vzdelávania.

Toto pravidlo platí aj pre koordinátorov konzorcií – v jednej oblasti môžu získať iba jednu akreditáciu; na druhej strane, akreditáciu môžu získať aj vo viacerých oblastiach.


Kurz „Akreditácia – nová cesta k mobilitám Erasmus+“, ktorý vytvorila platforma School Education Gateway, vám pomôže zorientovať sa vo všetkých dôležitých informáciách o fungovaní akreditácií. Zúčastniť sa ho môžete kedykoľvek od 14. septembra do 29. októbra 2020. Kurz pozostáva z 5 modulov a záverečného kvízu a k účasti je potrebná registrácia na webstránke SEG.VIDEO Akreditácia – nová cesta k mobilitám Erasmus+ - 1:09