Erasmusplus SAAIC IUVENTA

On-line prihlasovací formulár pre externých hodnotiteľov

Pred vyplnením prihlasovacieho on-line formulára si, prosím, starostlivo prečítajte inštrukcie.

  1. Podmienky úspešného prihlásenia sa do výberového procesu

    Podmienkou úspešného prihlásenia sa do procesu výberu externého hodnotiteľa je vyplnenie všetkých povinných otázok.

  2. Stručný dotazník

* povinné údaje

Titul pred menom

Meno *

Priezvisko *

Titul za menom

E-mailová adresa *

Máte predchádzajúce skúsenosti s hodnotením projektov programu Erasmus+? *


Hodnotil/-a som v roku/-och 2015 - 2017: *


Máte predchádzajúce skúsenosti s hodnotením projektov v rámci iných grantových schém? *


Máte predchádzajúce skúsenosti s prípravou a/alebo riadením projektu/-ov? *

Mám skúsenosti:*
s prípravou projektu


Odbor(y) vzdelania, pre ktoré som schopný/-á hodnotiť *

Cudzí jazyk, v ktorom som schopný/-á hodnotiť:*
Preferujem hodnotenie: *


* Súhlasím so spracovaním osobných údajov.


POSTUP PRE PRIHLASOVANIE SA NA POZÍCIU EXTERNÉHO HODNOTITEĽA:

Vyplniť on-line prihlasovací formulár - po odoslaní formuláru Vás Národná Agentúra zaradí do zoznamu uchádzačov a pošle Vám email s ďaľším postupom, v ktorom budeme požadovať:

  1. podpísať Súhlas so spracovaním osobných údajov
  2. zaslať životopis, preferovane vo forme Europass CV
  3. ohodnotiť testovaciu prihlášku, ak žiadateľ nehodnotil prihlášky E+ v rokoch 2015 – 2017

Národná agentúra bude všetkých uchádzačov informovať o zaradení/nezaradení do databázy expertov programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Vybraní uchádzači budú zaškolení pred hodnotiacim procesom k danej výzve a bude im poskytnutá potrebná dokumentácia nevyhnutná pre kvalitné hodnotenie žiadostí. Hodnotenie projektov bude honorované v zmysle platného cenníka pre danú výzvu.

V prípade, že Vám nebude do 3 pracovných dní doručený informačný email, kontaktujte nás, prosím, na t. č. 02/209 222 83.