Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Výsledky výberu


Národná agentúra v priebehu výberovej procedúry nebude žiadateľov informovať o podaných projektoch. Výsledky výberovej procedúry budú zverejnené v časti Výsledky výberu po zasadnutí výberovej komisie najneskôr do termínu uvedenom v dokumente Kalendár pre Kľúčovú akciu1 a Kľúčovú akciu 2 na rok 2017. Národná agentúra bude následne informovať listom všetkých žiadateľov o výsledkoch výberovej procedúry 2017.

Výsledky výberu sú zoradené podľa referenčného čísla projektu.

„Ako uspela moja prihláška?“ - zadajte číslo projektu (napr. 2017-1-SK01-KA101-000999)

2016

2015

2014