Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Všeobecné otázky

  • Aby ste sa mohli zapojiť do programu Erasmus+, či už ako žiadateľ alebo partner, musíte mať pridelený identifikačný kód (PIC), ktorý získate registráciou do účastníckeho portálu (Participant portal). Prístup do Účastníckeho portálu získate cez jednotný prihlasovací systém ECAS.