Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Áno, je to možné v rámci projektu KA2 – Strategické partnerstvo v sektore vzdelávania dospelých, a to prostredníctvom nadnárodných vzdelávacích, vyučovacích a školiacich aktivít, konkrétne prostredníctvom tzv. zmiešanej (blended) mobility učiacich sa, v ktorej sa kombinuje krátkodobá fyzická mobilita v rozsahu minimálne 5 dní bez cesty s virtuálnou mobilitou.

    Medzi účastníkom mobility - dospelým učiacim sa a vysielajúcou organizáciou musí existovať preukázateľný formálny vzťah (napr.: študenta univerzity tretieho veku vysiela na mobilitu jeho univerzita).