Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Nadnárodné projektové stretnutia: sú pracovné stretnutia jednotlivých projektových partnerov, ktorých hostiteľom je jeden z nich, na účely koordinácie, riadenia a implementácie projektu a jeho aktivít.

    Nadnárodné projektové stretnutia sa nedajú naplánovať v rámci projektu KA229 - Školské výmenné partnerstvá.

    Vzdelávacie/vyučovacie/školiace aktivity: sú nadnárodné aktivity, ktoré je možné v projekte plánovať iba vtedy, ak priamo slúžia na dosiahnutie projektových cieľov. Účastníkmi môžu byť pedagógovia, študenti, žiaci, lektori, dospelí učiaci sa a pod., v závislosti od typu mobility zvolenej v príslušnom sektore vzdelávania.