Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Nie. Kategórie/profily pracovníkov zapojených do projektu (riadiaci pracovník, technik, učiteľ/školiteľ/výskumný pracovník, administratívny zamestnanec) nesúvisia s ich profesionálnymi pracovnými pozíciami/profilmi v reálnom pracovnom živote, ale s charakterom prác, ktoré budú vykonávať v rámci projektu.