Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • V projektoch typu KA2 – Strategické partnerstvá nie je stanovený limit na počet účastníkov zapojených do Vzdelávacích/vyučovacích/školiacich aktivít.