Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • V projektoch typu KA2 – Strategické partnerstvá nie je stanovený limit na počet účastníkov zapojených do Vzdelávacích/vyučovacích/školiacich aktivít (maximálny počet účastníkov stanovený na 100 v rámci minulých výziev je od roku 2018 zrušený).