Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • OID (Organisation ID) je 9-miestny kód začínajúci písmenom E, ktorý musí získať každá organizácia, ktorá sa chce zapojiť do decentralizovaných akcií programu Erasmus+, či už ako žiadateľ alebo ako partner v projekte.Pre takéto žiadosti musí byť organizácia zapísaná v Registri organizácií a musí mať svoje identifikačné číslo OID. Výnimku tvoria len zahraničné partnerské organizácie v sektore OVP v Kľúčovej akcii 1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Každá organizácia má byť registrovaná len raz.Register organizácií: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home Do databázy vstupuje záujemca cez svoju „identitu“ v EU login.Inštrukcie aj video návod sú zverejnené na www.erasmusplus.sk, v časti „Ako získať grant“. Poznámka: V minulosti sa vo všetkých formulároch používal kód PIC a organizácie sa registrovali v Účastníckom portáli. Tieto registrácie boli väčšinou automaticky prenesené do Registra organizácií, kde stačí registráciu vyhľadať a zistiť tak svoje nové registračné číslo OID. Nováčikovia sa musia registrovať.