Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Všeobecné otázky

  • Áno, údaje v účastníckom portáli je možné aktualizovať, bližšie informácie o úprave údajov a správe dokumentov získate v časti Videoinštrukcie na stránke http://erasmusplus.sk/