Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Všeobecné otázky

  • Áno, pod podmienkou, že aktivity sú niečím prepojené. V žiadosti je potrebné konkrétne popísať každú jednu aktivitu.