Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Všeobecné otázky

  • Skupinový vedúci v rámci mládežníckych výmen. Minimálny počet je 1 za skupinu, maximálny počet nie je stanovený, avšak vyšší počet ako dvaja musí byť dostatočne odôvodnený.