Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Všeobecné otázky

  • Prípravnú návštevu je možné realizovať v rámci mládežníckych výmen a Európskej dobrovoľníckej služby v rámci akcie KA1. Náklady na ubytovanie patria do položky mimoriadne náklady a cestovné náklady patria do položky cestovných nákladov.