Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Finančné otázky

  • Vo zmluve o poskytnutí grantu je uvedené, že doplatok príjemca získa až po odovzdaní záverečnej správy a potvrdení kvality plánovaných a realizovaných výstupov. Pri realizácií projektu treba brať do úvahy, že projektové prostriedky sú len príspevkom a nemajú pokryť všetky náklady projektu. Koordinátor a partneri by si mal preto dohodnúť spôsob predfinancovania i prípadného dofinancovania.