Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Finančné otázky

  • V projektoch (netýka sa to projektov KA229 - školské výmenné partnerstvá) bankové poplatky hradí koordinátor projektu/partnerstva z vlastných zdrojov.