Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školské vzdelávanie
2014-1-AT01-KA201-000896
ACT in Europe
Gymnázium Andreja Kmeťa
2014-1-AT01-KA201-000905
Enhanced Skills, Competence and Practice for the Economy
Gymnázium - Gimnázium Štúrovo
2014-1-AT01-KA201-000909
Ecological, what Else? Sustainable Schools on the fast Lane in Europe!
Stredná odborná škola
2014-1-BG01-KA201-001396
Forensics and Creative Theatre
Gymnázium
2014-1-BG01-KA201-001459
Games Always Make Everyone Supportive
Základná škola
2014-1-CZ01-KA201-001750
Další evropská spolupráce mateřských školek 3
Materská škola
2014-1-CZ01-KA201-001752
Handmade Tradition
Materská škola
2014-1-CZ01-KA201-001759
Together at a Table
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
2014-1-CZ01-KA201-001785
Solidarity without Frontiers
Základná škola
2014-1-DE03-KA201-001294
Ready >> Set >> Go - for Life after School as happy Europeans
Základná škola
2014-1-DE03-KA201-001363
Plastic-S-kills - Die Plastiktüte zwischen Kult und Katastrophe
Obchodná akadémia
2014-1-DE03-KA201-001540
Berufliche Perspektiven in Europa
Gymnázium
2014-1-EL01-KA201-001286
Technology for Life
Základná škola - Alapiskola
2014-1-ES01-KA201-003384
Trilinguablog
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2014-1-ES01-KA201-004683
Roll the Dice
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
2014-1-ES01-KA201-004981
Lessons for Present, Lessons for Future
Gymnázium Angely Merici
2014-1-IE01-KA201-000307
Raising Expectations through Erasmus+
Základná škola sv. Cyrila a Metoda
2014-1-IT02-KA201-003368
A Virtual Intertextual Tour across Ancient Entrepreneurship
Hotelová akadémia
2014-1-LT01-KA201-000650
Socialize, Observe, Learn
Základná škola
2014-1-NL01-KA201-001069
21st Century Europeans, power to the Pupils
Gymnázium - Gimnázium
2014-1-NL01-KA201-001125
Under the Same Sky, O pen Minds and Equal Rights for All
Základná škola
2014-1-PL01-KA201-002787
Career in Art
Stredná umelecká škola Ladislava Bielika
2014-1-PL01-KA201-002875
Creativity knows no Borders
Gymnázium Mikuláša Kováča
2014-1-PL01-KA201-002887
Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda
2014-1-PL01-KA201-003429
Building Potencial of School in Areas of Healthy Lifestyle and Protecting Environment the Way of Balanced Students' Development
Základná škola s materskou školou
2014-1-PL01-KA201-003623
Our Digital Science Lab
Cirkevná spojená škola
2014-1-PT01-KA201-000823
Old Jobs and New Jobs
Základná škola Haniska
2014-1-RO01-KA201-002885
Healthy European Youth
Stredná odborná škola
2014-1-SE01-KA201-000929
The Creative Lion
Súkromná stredná umelecká škola filmová
2014-1-SE01-KA201-000961
Europeans Teaching and Learning Together
Stredná odborná škola drevárska
2014-1-SK01-KA101-000034
Komunikujme- učme sa - spolupracujme
Základná škola s materskou školou, Babín
2014-1-SK01-KA101-000038
Vzdelanie má horké korienky, ale sladké ovocie.
Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
2014-1-SK01-KA101-000041
Implementing CLIL method into the school curriculum
Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
2014-1-SK01-KA101-000043
Implementing CLIL method as a tool for motivation of students with educational difficulties
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
2014-1-SK01-KA101-000044
Study, practise, know
Cirkevná spojená škola
2014-1-SK01-KA101-000046
Overcoming Cultural Borders Within European Community And Its Implementation Into Education
Gymnázium, Partizánske
2014-1-SK01-KA101-000065
Inspiring ERA
Gymnázium bilingválne
2014-1-SK01-KA101-000104
PROGRES - Profesionálny Rast Osobnosti = Globálny Rozvoj Edukačného Systému
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
2014-1-SK01-KA101-000106
Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre
Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
2014-1-SK01-KA101-000107
Language development of pedagogical staff
Základná škola s materskou školou, Bučany
2014-1-SK01-KA101-000108
Profesijný rozvoj pedagógov Základnej školy nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou
Základná škola nár. um Ľ. Podjavorinskej s MŠ, Bzince pod Javorinou
2014-1-SK01-KA101-000136
Vzdelaný učiteľ + Kreatívny učiteľ = Lepší učiteľ
Gymnázium Angely Merici
2014-1-SK01-KA101-000141
Anglický jazyk ako prostriedok na ceste k výchove dobrých, múdrych a aktívnych detí
Súkromná základná škola, J. Bakossa 5, Banská Bystrica
2014-1-SK01-KA101-000145
Internacionalizácia a modernizácia vzdelávania
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša
2014-1-SK01-KA101-000148
Inovatívny učiteľ - európsky rozmer školy
Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice
2014-1-SK01-KA101-000160
Stále IN
Gymnazium bl. Pavla Petra Gojdiča
2014-1-SK01-KA101-000168
English is Easy!
Materská škola
2014-1-SK01-KA101-000181
European School - Key to Modern European Education
Základná škola s materskou školou F. J. Fugu, Vinné
2014-1-SK01-KA101-000184
Vzdelávame sa v Európe, vzdelávame pre Európu.
Evanjelické gymnázium
2014-1-SK01-KA101-000186
Rozvoj inovatívnych metód vzdelávania anglického jazyka na Javorke
Gymnázium, Javorová 16, Spišska Nová Ves
2014-1-SK01-KA101-000189
TEACHER TRAINING COURSES
Základná škola pre žiakov s autizmom
2014-1-SK01-KA101-000194
V medzinárodnom svete sa nestratíme
Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina
2014-1-SK01-KA101-000200
Spoločná Európa
Gymnázium Ľ. Štúra
2014-1-SK01-KA101-000202
Inovatívne metódy vyučovania na základnej škole
Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
2014-1-SK01-KA101-000204
Zlepšenie kvality vyučovania cudzích jazykov
Základná škola, Zázrivá
2014-1-SK01-KA101-000205
GMRSKE Slovakia
Gymnázium M. R. Štefánika, Košice
2014-1-SK01-KA101-000213
"Narnijskí učitelia bez vrások"
Cirkevná základná škola - Narnia
2014-1-SK01-KA101-000227
Zjednotení v rôznorodosti
Piaristická spojená škola Františka Hanáka
2014-1-SK01-KA101-000238
Anglický jazyk - okno do Európy
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu
2014-1-SK01-KA101-000239
Cesta k modernizácii a inovácii vyučovacieho procesu
Základná škola s materskou školou, Demandice
2014-1-SK01-KA101-000240
Počúvať srdcom
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Kremnica
2014-1-SK01-KA101-000246
Enseignement pratique du francais par une méthode comparative
Základná škola
2014-1-SK01-KA101-000250
Z regiónu do sveta - zdokonaľme si anglický jazyk
Základna škola s materskou školou Terézie Vansovej
2014-1-SK01-KA101-000252
Zlepšenie kvality výučby anglického jazyka , motivovanie žiakov, využívanie nových technológií vo výchovno-vzdelávacom procese
Základná skola Bálinta Balassiho s vyučovacím jazykom maďarským, Vinica
2014-1-SK01-KA101-000269
Moderný učiteľ
Základná škola Pavla Dobšinského
2014-1-SK01-KA101-000289
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov a príprava na zmenu maturitnej skúšky úrovne C1
Spojená škola, Novohradská
2014-1-SK01-KA101-000293
Zlepšenie metodológie vyučovania cudzích jazykov na Gymnáziu Varšavská
Gymnázium
2014-1-SK01-KA101-000294
Hospitácie odborných predmetov na stredných školách v Hamburgu
Gymnázium Bilíkova
2014-1-SK01-KA101-000307
Modernizácia a skvalitnenie vyučovania cudzích jazykov
Základná škola E. M. Šoltésovej
2014-1-SK01-KA101-000314
Let's take new steps in our teaching
Spojená škola sv. Františka z Assisi
2014-1-SK01-KA101-000316
Rozvoj školy a kvality vzdelávania
Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 17, Martin
2014-1-SK01-KA101-000323
Metodika vyučovania anglického jazyka s využívaním moderných metód a moderných technológií so zameraním na kreativitu, efektívne jazykové vyučovanie a spoznávanie kultúry anglicky hovoriacichín
Základná škola, P. Horova, Michalovce
2014-1-SK01-KA101-000325
To share the received
Evanjelická spojená škola
2014-1-SK01-KA101-000326
Pokroková škola má vzdelaných učiteľov
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
2014-1-SK01-KA101-000339
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov
Základná škola s materskou školou, Partizánska Ľupča 419
2014-1-SK01-KA101-000355
Zlepšenie kvality výučby anglického jazyka a zvýšenie motivácie žiakov využitím nových metód na Základnej škole Rajčianska 3.
Základná škola, Rajčianska 3, Bratislava
2014-1-SK01-KA101-000357
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov
Základná škola s materskou školou, Stankovany
2014-1-SK01-KA101-000362
Rozvojom kompetencií učiteľa k rozvoju osobnosti študenta
Gymnázium sv. Edity Steinovej
2014-1-SK01-KA101-000370
Vzdelávacie mobility pre učiteľov cudzích jazykov
Základná škola Dr. J. Dérera
2014-1-SK01-KA101-000372
Podporou európskych jazykov a školského riadenia za vyššiu kvalitu vzdelávania
Základná škola
2014-1-SK01-KA101-000374
Alternatíva spoza hraníc
Spojená škola internátna, M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
2014-1-SK01-KA101-000389
Farby a zvuky Európy
Základná umelecká škola, Sliač
2014-1-SK01-KA101-000390
Talking in English is easy
Základná škola, Predmier
2014-1-SK01-KA101-000392
O krok vpred s etwinningom
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
2014-1-SK01-KA200-000481
Envi – Mobile: Integration of mobile learning into environmental education fostering local communities development
Strom života
2014-1-SK01-KA200-000489
Skills Training for Effective Practice
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
2014-1-SK01-KA200-000491
Russian Online
Edukácia@Internet
2014-1-SK01-KA201-000431
Bags to do in your city
Základná škola Dr. J. Dérera
2014-1-SK01-KA201-000434
from Classroom To Career
Stredná zdravotnícka škola
2014-1-SK01-KA201-000436
No Enemies Violence - Equal Rights
Spojená škola, Martin
2014-1-SK01-KA201-000441
V rozprávkovom lese
Základná škola s materskou školou, Madunice
2014-1-SK01-KA201-000445
Key Competences for School Sustainability
Stredná odborná škola
2014-1-SK01-KA201-000457
European Network of Debate Teachers
Slovenská debatná asociácia
2014-1-SK01-KA201-000472
MEDIA EDUCATION: FROM PASSIVE CONSUMERS TO ACTIVE CREATORS
Stredná priemyselná škola, Svidník
2014-1-SK01-KA201-000485
Touching Hearts for Environmental International Awareness
Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
2014-1-SK01-KA201-000500
Bezpečná energia - energia pre budúcnosť
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová