Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzdelávanie dospelých
2014-1-SK01-KA104-000115
BeLLL (Be Life Long Learning)
Harmony - Tvoja cesta poznania, s.r.o.
2014-1-SK01-KA104-000223
Mobility pedagogických zamestnancov Jazykovej školy Žilina v oblasti vzdelávania dospelých
Jazyková škola Žilina
2014-1-SK01-KA104-000229
Kontinuálne vzdelávanie učiteľov ako kľúč modernizácie vzdelávacieho procesu
Mgr. Daniela Kočajdová - Jazyková škola Progres
2014-1-SK01-KA104-000315
QUALED Staff Qualification Plan
Qualed občianske združenie pre kvalifikáciu a vdelávanie
2014-1-SK01-KA104-000361
Hodina angličtiny ako zážitok (pre dospelých a pokročilých študentov)
SpeakUp
2014-1-SK01-KA104-000388
Trough the power of the question improving the quality of staff and administration
Saplinq
2014-1-SK01-KA200-000481
Envi – Mobile: Integration of mobile learning into environmental education fostering local communities development
Strom života
2014-1-SK01-KA200-000489
Skills Training for Effective Practice
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
2014-1-SK01-KA200-000491
Russian Online
Edukácia@Internet
2014-1-SK01-KA204-000435
Ľudové remeslo-šanca pre každého
Tradičné ľudové umelecké remeslá
2014-1-SK01-KA204-000437
Educational Senior Network
Univerzita Komenského v Bratislave
2014-1-SK01-KA204-000486
Strengthening of the capacities of individuals through establishment of the municipality social business / Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania
Nezisková organizácia EPIC
2014-1-SK02-KA347-000256
Rozhoduj o Európe?
Centrum pre európsku politiku
2014-1-SK02-KA347-000265
Sme zvedaví, chceme participovať, štruktúrovaný dialóg s mladými ľuďmi
AKRAM-IRO
2014-2-SK02-KA347-000331
Chceme zmenu!
ZIPCEM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE