Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školské vzdelávanie
2015-1-BG01-KA219-014230
Effective Communication - A Successful Future Life
Základná škola
2015-1-CY01-KA219-011849
ARTS@CREATIVITY.EU
Zakladna skola Severna21 Moldava nad Bodvou
2015-1-CZ01-KA219-013712
FIT School Children from Finland, Slovakia and the Czech Republic
Základná škola Sama Cambela
2015-1-CZ01-KA219-013831
Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou
Obchodná akadémia
2015-1-CZ01-KA219-013834
Be fit!
Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou
2015-1-CZ01-KA219-013852
Nalézání zmizelých osudů. Mementa světových válek 20. století pro mladého člověka
Stredná priemyselná škola
2015-1-CZ01-KA219-013921
Let's Walk and Learn - Education viaTourist Paths in Europe
Gymnázium
2015-1-CZ01-KA219-013955
Student Entrepreneurship in Europe
Obchodna akademia, Watsonova 61, Kosice
2015-1-CZ01-KA219-014005
Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success
Základná škola s materskou školou Zubrohlava
2015-1-DE03-KA219-013489
Die Kunst, Zukunft in Europa zu gestalten
Základná škola - Grundchule, Hradné námestie 38, Kežmarok
2015-1-DE03-KA219-013493
European Challenges in Sustainable Energy Production by Biotechnology
Gymnázium sv. Františka Assiského
2015-1-DE03-KA219-013567
COMBATING AND PREVENTING BULLYİNG IN SCHOOLS OF EUROPE
ZS Gabora Bethlena
2015-1-DE03-KA219-013590
We move (in) Europe - yesterday, today, tomorrow
Základná škola s materskou školou Radošina, kpt. Nálepku 530/13 956 05 Radošina
2015-1-DE03-KA219-013639
Hänsel und Gretel - ein inklusives Kulturprojekt
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
2015-1-DE03-KA219-013647
Say NO to indifference
Gymnázium
2015-1-DE03-KA219-013808
KoBra - Koblenz trifft Bratislava – Working together in Europe
Zakladna skola s materskou skolou
2015-1-DE03-KA219-013840
Young European Cooperatives
Obchodná akadémia
2015-1-ES01-KA219-015525
Creative Ways Of Teaching: Recycling Art and Entrepreneurial Attitude
Gymnázium sv. Edity Steinovej
2015-1-ES01-KA219-015710
SOS Planet A Robotics Project
Zakladna skola Dargovskych hrdinov 19
2015-1-ES01-KA219-015783
S/he's Equal in Europe
Zakladna skola s materskou skolou krala Svatopluka
2015-1-ES01-KA219-015895
EUROPEAN VALUES AND ATTITUDES
Základná škola s materskou školou Zubrohlava
2015-1-ES01-KA219-015927
THE EURO-SCHOOL REPORTERS
Zakladna skola
2015-1-FR01-KA219-014887
Head in the clouds
Základná škola s materskou školou Trnková 1, 851 10 Bratislava - Jarovce
2015-1-HR01-KA219-013057
United through cultural and natural diversity - learning through research
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
2015-1-HR01-KA219-013112
Presenting Legends Across the Continent in European Schools
Zakladna skola
2015-1-IT02-KA219-015285
FLIP&MOVIE
Zakladna skola s materskou skolou Zeliarska 4, Kosice
2015-1-NL01-KA219-008813
Scientific innovation and research of GLOBAL HEALTH CHALLENGES
Gymnazium Jana Papanka
2015-1-PL01-KA219-016579
Young Entrepreneurs on Start!
Súkromná obchodná akadémia
2015-1-PL01-KA219-017195
Nature detectives
Gymnazium Petra Pazmana s vjm-Pazmany Peter Gimnazium
2015-1-RO01-KA219-015104
LIBRARY A MAGIC PLACE
Základná skola s materskou skolou Józsefa Kármána s vyucovacím jazykom madarským Lucenec Kármán József Alapiskola és Óvoda Lucenec
2015-1-SK01-KA101-008548
Zvyšovanie záujmu žiakov o vzdelanie a jazyky
Základná škola, Park Angelinum 8, Košice
2015-1-SK01-KA101-008550
Developing Self, Students and School
1.súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava
2015-1-SK01-KA101-008583
Európa v nás, my v Európe
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
2015-1-SK01-KA101-008590
Zvyšovanie funkčnej gramotnosti v práci učiteľa s informačnými a komunikačnými technológiami
Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru 1, Bratislava
2015-1-SK01-KA101-008596
CLIL - Contemporary language
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
2015-1-SK01-KA101-008602
Teacher Development
Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
2015-1-SK01-KA101-008605
Odvaha v učení nám už nechýba
Základná škola, Martinská 20, Žilina
2015-1-SK01-KA101-008606
Besst Study Group
Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava
2015-1-SK01-KA101-008610
Bilingválnosťou k multikulturalizmu
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava
2015-1-SK01-KA101-008617
vzdelávanie učiteľa pre vzdelávanie žiaka
Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka, Oravská Jasenica
2015-1-SK01-KA101-008618
Škola pre život
Základná škola s materskou školou, Dolné Orešany
2015-1-SK01-KA101-008620
Zvyšovanie kvality riadenia a efektívnosti výchovno -vzdelávacieho procesu
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, Liptovský Mikuláš
2015-1-SK01-KA101-008622
Creative Teachers make Creative Pupils for Creative Society
Základná škola s materskou školou F. J. Fugu, Vinné 514
2015-1-SK01-KA101-008628
Project Management for cross-cultural exchange projects in Europe
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
2015-1-SK01-KA101-008644
Tvorí celá rodina
Základná škola Štefana Šmálika, Školská 166, Tvrdošín
2015-1-SK01-KA101-008645
We love CLIL
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
2015-1-SK01-KA101-008647
Využitie metódy CLIL vo vzdelávaní na ZŠ
Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice
2015-1-SK01-KA101-008652
Zanietený učiteľ=zanietený žiak - podpora pozitívneho vzťahu k anglickému jazyku a európskej kultúre
Zakladná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
2015-1-SK01-KA101-008654
Implementácia prvkov metódy CLIL do vyučovacieho procesu
Základná škola Jána Ámosa Komenského, Komenského 3, Komárno
2015-1-SK01-KA101-008658
Efektívne využitie IKT pre skvalitnenie učenia sa našich žiakov
Základná škola P. J. Šafárika, Škultétyho 11, Tornaľa
2015-1-SK01-KA101-008661
Školskí mediátori
Základná škola s materskou školou, Trnková 1, Bratislava - Jarovce
2015-1-SK01-KA101-008668
Cudzie jazyky v popularizácii vedy
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
2015-1-SK01-KA101-008676
POPRastieme spolu
Cirkevná základná škola - Narnia, Beňadická 38, Bratislava
2015-1-SK01-KA101-008682
S jazykmi do Európy
Stredná odborná škola hotelovych služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
2015-1-SK01-KA101-008711
Profesijný rozvoj učiteľov Základnej školy nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou
Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou, Bzince pod Javorinou
2015-1-SK01-KA101-008716
Aktívne a inovatívne
Základná škola, Hlavná 121, Gelnica
2015-1-SK01-KA101-008718
Diverzita v škole ako príležitosť zvýšiť kvalitu
Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
2015-1-SK01-KA101-008725
Cudzie jazyky - brána do sveta
Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava
2015-1-SK01-KA101-008729
CAD/CAM technológie
Stredná odborná škola drevárska, Pod lipami 77, Liptovský Hrádok
2015-1-SK01-KA101-008731
Step Up! Inovácia a obohatenie vyučovania anglického jazyka
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, ul 17. novembra 1276, Čadca
2015-1-SK01-KA101-008734
Riaďme školu excelentne
Základná škola, Komenského 6, Stará Ľubovňa
2015-1-SK01-KA101-008738
Zvýšenie kvality vyučovacieho procesu v predmete anglický jazyk v športových triedach
Zakladná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno
2015-1-SK01-KA101-008742
Zlepšenie metodiky vyučovania cudzích jazykov na škole
Stredná pedagogická škola, Bottova 15A, Levoča
2015-1-SK01-KA101-008744
Let´s talk English together
Základná škola s materskou školou, Hradná 64, Súľov
2015-1-SK01-KA101-008748
Poznanie cez skúsenosti
Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov
2015-1-SK01-KA101-008750
Moderné vyučovanie na Gymnáziu v Gelnici
Gymnázium, SNP 1, Gelnica
2015-1-SK01-KA101-008752
Priatelia šachu
Základná škola Hrnčiarska 13, Humenné
2015-1-SK01-KA101-008755
Projektové manažérstvo pre interkultúrne výmenné projekty v rámci Európy
Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
2015-1-SK01-KA101-008759
Moderný učiteľ základ modernej školy
Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Sŕnie
2015-1-SK01-KA101-008767
Možnosti bez hraníc
Základná škola, Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
2015-1-SK01-KA101-008776
Výučba anglického jazyka u žiakov so špecifickými poruchami učenia a správania
Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Dolný Smokovec 70, Vysoké Tatry
2015-1-SK01-KA101-008777
Komunikujme so svetom
Základná škola, Hlavná 375/26, Gbelany
2015-1-SK01-KA101-008778
Be creative, be innovative, be a new generation teacher
Základná škola, Ulica pionierov 1, Rožňava
2015-1-SK01-KA101-008779
Viac hláv, viac rozumu, alebo nápady na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka a podporu jeho sebavedomia prostredníctvom netradičných foriem práce
Základná škola, Československej armády 22, Prešov
2015-1-SK01-KA101-008789
Spoznávajme britskú kultúru a spoločnosť
Základná škola sv.Andreja-Svorada a Benedikta, ul. 1 mája 7, Trenčín
2015-1-SK01-KA101-008791
Moderný učiteľ - moderná škola
Základná škola s materskou školou, Jastrabá
2015-1-SK01-KA101-008793
Interanational dimensions of culture
Základná škola s materskou školou, Gottwaldova 81, Želovce
2015-1-SK01-KA101-008796
Learning with pleasure
Základná škola, Bajzova 2, Predmier
2015-1-SK01-KA101-008800
Zlepšenie motivácie a kvalita vo vyučovaní anglického jazyka
Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
2015-1-SK01-KA101-008801
Creative teaching at secondary school
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
2015-1-SK01-KA101-008807
Funtastic English
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Ovoda, Hlavná 193, Orechová Potôň
2015-1-SK01-KA101-008809
Language in context
Gymnázium Andreja Kmeťa, A.Gwerkovej - Göllnerovej 6, Banská Štiavnica
2015-1-SK01-KA101-008812
Zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka a zdokonalenie jazykových kompetencií učiteľov
Základná škola, Ul. Aurela Stodolu 60, Martin
2015-1-SK01-KA101-008818
Kreatívne postupy vo vyučovaní v špeciálnej škole
Spojená škola internátna, M.R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
2015-1-SK01-KA101-008820
English Language Revitalization
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica
2015-1-SK01-KA101-008821
Budovanie excelentnej školy
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
2015-1-SK01-KA101-008822
Implementácia nových trendov vo výchovno-vzdelávacom a riadiacom procese
Základná škola, V. Javorku 32, Žilina
2015-1-SK01-KA101-008824
Na ceste k excelentnej škole
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany
2015-1-SK01-KA101-008825
Zlepšenie kvality výučby anglického jazyka využívaním inovačných metód
Základná škola, Zemplínska Široká
2015-1-SK01-KA101-008827
Improvement in Teacher's competences
Základná škola, Okoličianska 404, Liptovský Mikuláš
2015-1-SK01-KA101-008828
Nechceme byť dobrí, chceme byť lepší
Zakladná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, ul. Karola Supa 48, Lučenec
2015-1-SK01-KA101-008833
Nové myšlienky a prax pre školu
Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit
2015-1-SK01-KA101-008837
Zlepšujme sa aktívne, využívaním moderných technológií a CLIL
Základná škola, Masarykova 19/A, Košice
2015-1-SK01-KA101-008845
Cesta k vybudovaniu excelentnosti školy
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice
2015-1-SK01-KA101-008847
Moderný, inovatívny učiteľ vychováva štastných žiakov
Základná škola, Sládkovičova 487, Gemerská Poloma
2015-1-SK01-KA101-008852
Zmena je v nás
Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, Bratislava
2015-1-SK01-KA101-008858
Modernizáciou vyučovania k zvyšovaniu motivácie žiakov
Gymnázium Janka Jesenskeho, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
2015-1-SK01-KA101-008864
Prezentácia regiónu Rajeckej doliny pomocou využívania nových technológií na tvorbu materiálov v anglickom jazyku a využívaním inovatívnych metód na získanie potrebných zručností pre komunikáciu v anglickom jazyku.
Zakladná škola, Lipová 2, Rajec
2015-1-SK01-KA201-008937
Transnational exchange of good CLIL practice among European Educational Institutions
Univerzita Konštantína filozofa
2015-1-SK01-KA201-008942
World of Work
Dr. Josef Raabe Slovensko
2015-1-SK01-KA219-008873
School can be fun
Zakladna Skola Park Angelinum
2015-1-SK01-KA219-008877
Let´s save the life on our planet
Zakladna skola Viliama Záborského
2015-1-SK01-KA219-008881
Na vandrovke s číslicami
Súkromná základná škola, ul. SNP 96/366, Nová Dubnica
2015-1-SK01-KA219-008886
Help me to understand
Evanjelická spojená škola
2015-1-SK01-KA219-008887
Young European Leaders
Gymnázium bilingválne
2015-1-SK01-KA219-008888
History a (very) bit different: A virtual intercultural tour across the castle lifestyle
Stredná priemyselná škola
2015-1-SK01-KA219-008889
Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL Education
Zakladná škola s materskou školou F. J. Fugu
2015-1-SK01-KA219-008905
My work is my future
Súkromna základná škola s materskou skolou pre žiakov a deti s autizmom
2015-1-SK01-KA219-008914
Can you tell me the way to...? Tracing our European identity on foot.
Súkromná stredná odborná škola
2015-1-SK01-KA219-008917
Transformácia školských vzdelávacích programov partnerských škôl na európsku úroveň prostredníctvom zdieľania inovácií osvedčených postupov
Cirkevná spojená škola
2015-1-SK01-KA219-008924
Veselá e-kniha angličtiny pre deti /Lively English book for children
Zakladna skola Andreja Bagara
2015-1-SK01-KA219-008926
Spring Celebration
Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
2015-1-SK01-KA219-008966
Vitajte u nás !
Katolicka spojena skola sv. Vincenta de Paul, Saratovska 87, Levice
2015-1-SK01-KA219-008985
For Learners Around the Globe
Materska skola Juhoslovanska 4 Košice
2015-1-SK01-KA219-008986
younG ENterpreneurs In eUropean Schools
Gymnazium
2015-1-TR01-KA219-021496
Connect,Share and Get Enlighted
Stredna odborna skola elektrotechnicka
2015-1-TR01-KA219-022118
Better Environment Better Future
Obchodna akademia
2015-1-UK01-KA219-013450
REnewable Sustainable CUltural Enterprise in Europe
Zakladna skola s materskou skolou Martina Hamuljaka Oravska Jasenica
2015-1-UK01-KA219-013716
Vote with Your Feet
Zakladna skola s materskou skolou