Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysokoškolské vzdelávanie

2018-1-SK01-KA103-045835
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
2018-1-SK01-KA103-045836
Ekonomická univerzita v Bratislave
2018-1-SK01-KA103-045838
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom s.r.o.
2018-1-SK01-KA103-045839
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2018-1-SK01-KA103-045840
Katolícka univerzita v Ružomberku
2018-1-SK01-KA103-045843
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
2018-1-SK01-KA103-045845
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2018-1-SK01-KA103-045846
Žilinská univerzita v Žiline
2018-1-SK01-KA103-045851
Paneurópska vysoká škola
2018-1-SK01-KA103-045852
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
2018-1-SK01-KA103-045853
Akadémia policajného zboru v Bratislave
2018-1-SK01-KA103-045854
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
2018-1-SK01-KA103-045856
Akadémia umení v Banskej Bystrici
2018-1-SK01-KA103-045857
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2018-1-SK01-KA103-045862
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2018-1-SK01-KA103-045868
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2018-1-SK01-KA103-045891
Prešovská univerzita v Prešove
2018-1-SK01-KA103-045902
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
2018-1-SK01-KA103-045904
Trnavská univerzita v Trnave
2018-1-SK01-KA103-045911
Bratislavská medzinárodna škola liberálnych štúdií, n.o.
2018-1-SK01-KA103-045918
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
2018-1-SK01-KA103-045929
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2018-1-SK01-KA103-045931
Technická univerzita v Košiciach
2018-1-SK01-KA103-045936
Technická univerzita vo Zvolene
2018-1-SK01-KA103-045954
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2018-1-SK01-KA103-045955
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2018-1-SK01-KA103-045962
Univerzita Komenského v Bratislave
2018-1-SK01-KA103-045969
Univerzita J. Selyeho
2018-1-SK01-KA103-046003
WorkSpace Europe
2018-1-SK01-KA103-046063
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2018-1-SK01-KA103-046151
Univerzita Pavla Jozef Šafárika v Košiciach
2018-1-SK01-KA103-046152
Vysoká škola Danubius s.r.o.
2018-1-SK01-KA103-046234
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2018-1-SK01-KA107-045906
Ekonomická univerzita v Bratislave
2018-1-SK01-KA107-045913
Paneurópska vysoká škola
2018-1-SK01-KA107-045937
Prešovská univerzita v Prešove
2018-1-SK01-KA107-045941
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2018-1-SK01-KA107-045949
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2018-1-SK01-KA107-045960
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2018-1-SK01-KA107-045965
Trnavská univerzita v Trnave
2018-1-SK01-KA107-045968
Univerzita Komenského v Bratislave
2018-1-SK01-KA107-046016
Akadémia ozbrojených síl Gen. M.R. Štefánika
2018-1-SK01-KA107-046051
Technická univerzita v Košiciach
2018-1-SK01-KA107-046079
Technická univerzita vo Zvolene
2018-1-SK01-KA107-046082
Katolícka univerzita v Ružomberku
2018-1-SK01-KA107-046092
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2018-1-SK01-KA107-046122
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2018-1-SK01-KA107-046156
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2018-1-SK01-KA107-046175
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
2018-1-SK01-KA107-046228
WorkSpace Europe
2018-1-SK01-KA107-046229
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, n.o.
2018-1-SK01-KA107-046235
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
2018-1-SK01-KA107-046245
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2018-1-SK01-KA203-046318
Building Curriculum Infrastructure in Medical Education
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2018-1-SK01-KA203-046324
Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2018-1-SK01-KA203-046330
Public Administration Education Quality Enhancement
Asociácie inštitútov a škôl verejnej správy v strednej a východnej Európe - NISPAcee združenie
2018-1-SK01-KA203-046375
Internationalisierung und Weiterentwicklung des Doktorandenstudiums
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2018-1-SK01-KA203-046382
Príprava budúcich IT profesionálov založená na učení prácou
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre