Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školské vzdelávanie
2018-1-SK01-KA101-045827
Medzinárodný program rozvoja učiteľov
Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava
2018-1-SK01-KA101-045828
Projektový manažment interkultúrnych výmenných projektov v Európe
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2018-1-SK01-KA101-045829
Učme sa navzájom
Základná škola s materskou školou
2018-1-SK01-KA101-045831
Učenie zručností potrebných v 21. storočí
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu
2018-1-SK01-KA101-045832
Moderne a efektívne
Hotelová Akadémia Otta Brucknera Kežmarok
2018-1-SK01-KA101-045847
Angličtina je jednoduchá
Základná škola, Školská 297, Jaklovce
2018-1-SK01-KA101-045848
Visit, learn and implement
Základná škola Nad Medzou
2018-1-SK01-KA101-045858
Neučíme pre školu, ale pre život
Základná škola Hlinné
2018-1-SK01-KA101-045867
New managment ERA
Gymnázium bilingválne
2018-1-SK01-KA101-045872
Chceme vedieť viac
Obchodná akadémia Nitra
2018-1-SK01-KA101-045890
Aktívni žiaci potrebujú aktívnych učiteľov
Základná škola, Hlavná 375/26 01302 Gbeľany
2018-1-SK01-KA101-045907
Implementácia prvkov civilnej ochrany vo vyučovacom procese na základnej škole
Základná škola Komenského 2, Svit
2018-1-SK01-KA101-045910
Krok za krokom k profesionálnemu a jazykovému rozvoju
Základná škola Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
2018-1-SK01-KA101-045916
Tí čo učia sa nikdy nesmú prestať učiť
Spojená škola sv. Františka z Assisi
2018-1-SK01-KA101-045919
Profesijný rast a sebarozvoj učiteľa - cesta zvyšovania kvality školy
Spojená škola Tvrdošín
2018-1-SK01-KA101-045922
Moderný učiteľ nemeckého a anglického jazyka
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske
2018-1-SK01-KA101-045923
Better teachers, better students
Cirkevná spojená škola
2018-1-SK01-KA101-045924
Investícia do učiteľov - investícia do budúcnosti
Gymnázium Antona Bernoláka
2018-1-SK01-KA101-045927
Snažíme sa odovzdať žiakom viac.
Spojená škola
2018-1-SK01-KA101-045928
Motivovaní učitelia
Stredná priemyselná škola
2018-1-SK01-KA101-045930
Angličtina - jazyk technikov
Stredná odborná škola drevárska
2018-1-SK01-KA101-045933
„Inovatívne a kreatívne v materskej škole“
Materská škola
2018-1-SK01-KA101-045934
Otvorme sa novým edukačným príležitostiam pre učiteľov
Gymnázium
2018-1-SK01-KA101-045935
Poďme pekne spolu zmeniť našu školu!
Základná škola
2018-1-SK01-KA101-045939
Podpora jazykových a metodických kompetencií učiteľov anglického jazyka pre vyučovanie úrovne C1 SERR a prípravu žiakov na vstup do medzinárodného akademického a kariérneho prostredia
Evanjelická spojená škola
2018-1-SK01-KA101-045940
Kráčame s integráciou ruka v ruke
Spojená škola internátna
2018-1-SK01-KA101-045942
Kompetenzen offnen Türen in eine bessere Zukunft
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355
2018-1-SK01-KA101-045951
Otvorená škola
Základná škola Pavla Dobšinského
2018-1-SK01-KA101-045956
eLearn
Základná škola Štefana Šmálika
2018-1-SK01-KA101-045957
Medzikultúrne výmenné projekty v Európe - zlepšovanie projektového riadenia
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
2018-1-SK01-KA101-045958
Anglický jazyk pre všetkých
Základná škola S. M. Daxnera, Ul. Dr. V. Clementisa 13, 97901 Rimavská Sobota
2018-1-SK01-KA101-045961
Vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov a implementácia metódy CLIL do vyučovacieho procesu
Stredná pedagogická škola
2018-1-SK01-KA101-045964
Moderný manažment v materských školách
Mesto Martin
2018-1-SK01-KA101-045971
Matematika a pohyb
Základná skola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalite 729
2018-1-SK01-KA101-045976
Zelené Smolenice = zelená pre pochopenie, komunikáciu a starostlivosť. Máme pochopenie, pretože komunikujeme. Komunikujeme, pretože nám na tom záleží.
Základná škola s MŠ
2018-1-SK01-KA101-045983
Boj proti zlyhaniu vo vzdelávaní
Špeciálna základná škola internátna
2018-1-SK01-KA101-045984
Grammar school Opatovská and its improvement of project management skills for cross-cultural exchange projects in Europe
Gymnázium Opatovská cesta 7
2018-1-SK01-KA101-045985
Zlepšenie integrácie žiakov so špeciálnymi potrebami bilingválneho vzdelávania
Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru 1
2018-1-SK01-KA101-045990
Škola pre každého-škola pre všetkých
Základná škola Zemplínska Široká
2018-1-SK01-KA101-045991
M.O.R.E. vzdelávania - Moderné - Otvorené - Relevantné - Efektívne
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava
2018-1-SK01-KA101-045992
Inovatívnosť a flexibilita - záruka kvality vzdelávania
Gymnázium
2018-1-SK01-KA101-045998
Úspešná škola
Gymnázium, SNP 1, Gelnica
2018-1-SK01-KA101-046007
Radosť pracovať, radosť učiť sa
Základná škola Limbová 30, Žilina
2018-1-SK01-KA101-046008
Tímové riadenie - základ modernej školy
Základná škola s materskou školou Častá
2018-1-SK01-KA101-046010
Spoločne v Európe
Gymnázium Milana Rúfusa
2018-1-SK01-KA101-046013
Záleží nám na kvalite vzdelávania
ZŠ s MŠ 1.Československého armádneho zboru
2018-1-SK01-KA101-046018
Špeciálne potreby bez hraníc
Spojená škola internátna,Sama Chalúpku 315/16, Kremnica 96701
2018-1-SK01-KA101-046021
TEAMS - Trendy edukačnej a manažérskej spolupráce
Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
2018-1-SK01-KA101-046023
Spoznanie predškolskej výchovy v Českej republike
Materská škola - Óvoda
2018-1-SK01-KA101-046024
Inovatívne k lepším výsledkom vo vzdelávaní
ZŠ s MŠ Školská 49
2018-1-SK01-KA101-046026
Vzdelanie - kľúč k našej budúcnosti
Gymnázium
2018-1-SK01-KA101-046027
Modernizácia výučby medzinárodnými skúsenosťami
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
2018-1-SK01-KA101-046032
IKT a dostupné webové nástroje vo vzdelávaní: Ďalší spôsob vyučovania a učenia sa
Základná škola s materskou školou Habovka
2018-1-SK01-KA101-046039
Integrácia odborných ekonomických predmetov a anglického jazyka v bilingválnej forme vzdelávania
Obchodná akadémia
2018-1-SK01-KA101-046043
Hravo s angličtinou v materskej škole
Materská škola, Ul.1.mája c.4, 969 01 Banská Štiavnica
2018-1-SK01-KA101-046045
Angličtina - most k porozumeniu
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia
2018-1-SK01-KA101-046049
Otvárame dvere k úspechu a spolupráci
Základná škola s materskou školou MPCL 35 Brezno
2018-1-SK01-KA101-046052
Nepretržité vzdelávanie učiteľov = žiaci pripravení pre život v globálnom svete
Základná škola Jozefa Horáka
2018-1-SK01-KA101-046056
Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov cudzích jazykov
Stredná odborná škola elektrotechnická
2018-1-SK01-KA101-046067
Creating an inclusive learning environment at Basic school in Kurima
Základná škola v Kurime
2018-1-SK01-KA101-046072
Okno do Európy pre dobronivské materinky
Základná škola s materskou školou Juraja Slávika Neresnického, Školská 447/3, 962 61 Dobrá Niva
2018-1-SK01-KA101-046073
Učiteľka materskej školy v dnešnej dynamickej spoločnosti
ZŠ s MŠ Gbely
2018-1-SK01-KA101-046076
Rozvoj jazykových kompetencií učiteľom so zameraním na bilingválne vyučovanie
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
2018-1-SK01-KA101-046080
Internacionalizácia školy cez vzdelávajúcich sa pedagógov
SSOŠ Hliník nad Hronom
2018-1-SK01-KA101-046088
Dotkni sa jazyka
E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
2018-1-SK01-KA101-046094
Zlepšovanie jazykových kompetencií učiteľov a zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka
Základná škola Komenského 6
2018-1-SK01-KA101-046095
CLIL and Creative Teaching Strategies
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
2018-1-SK01-KA101-046097
S technológiami na ceste k lepším zajtrajškom
Základná škola, Martinská 20, Žilina 01008
2018-1-SK01-KA101-046103
Učenie je skvelá hra, alebo ako implementovať široké spektrum aktivizujúcich metód na vyučovaní
Základná škola
2018-1-SK01-KA101-046110
Chceme vedieť viac!
Základná škola Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica
2018-1-SK01-KA101-046113
Dajme škole nový rozmer
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2018-1-SK01-KA101-046114
Tvorivý učiteľ = úspešnejší žiak
Základná škola s materskou školou Bzovík 136
2018-1-SK01-KA101-046115
Zlepšovanie komunikačných zručností učiteľov
Spojená škola
2018-1-SK01-KA101-046116
Bez bariér
Základná škola Hlavná 121 Gelnica
2018-1-SK01-KA101-046119
Osobnostný rozvoj učiteľov materských škôl
Materská škola Gyňov
2018-1-SK01-KA101-046126
Ďalšie rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov jazykov
Základná škola Dr. J. Dérera
2018-1-SK01-KA101-046130
Rozvoj profesijného rastu pedagogického zamestnanca .
Materská škola
2018-1-SK01-KA101-046132
Učenie sa a využívanie nových metód a technológii vo vyučovaní
Základná škola
2018-1-SK01-KA101-046134
Osobnostný rozvoj učiteľov materských škôl
Materská škola
2018-1-SK01-KA101-046135
GAV GOES CLIL
Gymnázium Andreja Vrábľa Levice
2018-1-SK01-KA101-046137
Zlepšenie kvality školy v oblasti výučby cudzích jazykov a klímy školy
Gymnázium Mikuláša Kováča
2018-1-SK01-KA101-046140
"Let´s teach 4Cs – Content, Communication, Cognition and Culture by CLIL"
Stredná priemyselná škola stavebná
2018-1-SK01-KA101-046144
Spolu sa učíme
Základná škola s MŠ J.A.Komenského
2018-1-SK01-KA101-046147
Učíme sa navzájom
Materská škola Braväcovo
2018-1-SK01-KA101-046149
Vzdelanie lídrov - cesta k udržateľným zlepšeniam
Gymnázium sv. Edity Steinovej
2018-1-SK01-KA101-046158
Dobrý učiteľ - tajomstvo jeho úspechu
Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava
2018-1-SK01-KA101-046161
Moderná európska škola
Gymnázium Ľ. Štúra
2018-1-SK01-KA101-046163
Minútová motivácia
Stredná zdravotnícka škola
2018-1-SK01-KA101-046166
Prvý krok k inakosti
Základná škola s materskou školou, Komenského 587/15, Poprad
2018-1-SK01-KA101-046168
Rozdiely nás spájajú
Stredná odborná škola podnikania
2018-1-SK01-KA101-046176
Mobilita učiteľov za účelom skvalitnenia vyučovanie jazykov na škole s možnosťou vytvárania nových partnerstiev a následnej mobility žiakov
Základná škola s materskou školou Bobrov
2018-1-SK01-KA101-046191
"Povedz ak vieš, aby aj iní vedeli" - zážitkové učenie v prírodovedných predmetoch na prvom stupni základnej školy
Základná škola
2018-1-SK01-KA101-046198
Medzinárodnými skúsenosťami k lepšej kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu a riadenia základnej školy
Základná škola Nesluša
2018-1-SK01-KA101-046202
Učíme sa navzájom
Materská škola Ul.Dr. Jánskeho 8 Žiar nad Hronom
2018-1-SK01-KA101-046210
Developing teaching skills
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné 967
2018-1-SK01-KA101-046213
Be a social and professional school with the help of Erasmus+
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
2018-1-SK01-KA101-046217
Nových vedomostí a skúsenosti nikdy nie je dosť
Materská škola Budkovce
2018-1-SK01-KA101-046221
Creating Multicultural and Inclusive School Environment
Základná škola Rázusova 2260 Čadca 02201
2018-1-SK01-KA101-046222
Zdokonaľovanie učiteľských zručností
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Nitra
2018-1-SK01-KA101-046223
Vzdelaná mládež - lepšia budúcnosť
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
2018-1-SK01-KA101-046224
My way - Urobme to po svojom
Gymnázium
2018-1-SK01-KA101-046225
Cudzí jazyk v prostredí stredoškolského vzdelávania ako základ výučby všetkých predmetov
Súkromné gymnázium
2018-1-SK01-KA101-046230
Zlepšenie kvality bilingválnej výučby prírodovedných predmetov
Gymnázium sv. Moniky
2018-1-SK01-KA101-046231
Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania II.
Súkromná stredná umelecká škola
2018-1-SK01-KA101-046250
Rozprávanie je ľahké
Základná škola Janka Kráľa
2018-1-SK01-KA101-046251
Zlepšenie kompetencií učiteľov
Spojená škola
2018-1-SK01-KA101-046254
Učiteľ budúcnosti
Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov
2018-1-SK01-KA101-046255
Seminár pre pedagógov materských škôl
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad
2018-1-SK01-KA101-046266
Osobnostný rozvoj učiteľov materských škôl
Materská škola
2018-1-SK01-KA101-046269
Zlepšovanie profesijných kompetencií
Základná škola, Wolkerova v Bardejove
2018-1-SK01-KA201-046309
Innovative approaches for fostering climate education in primary schools
EKOrast
2018-1-SK01-KA201-046312
BIOPROFILES - Implementation of practical environmental education in schools
INAK
2018-1-SK01-KA201-046316
Problemorientierter Soft CLIL Ansatz für nichtenglischen FS-Unterricht
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2018-1-SK01-KA201-046344
Kurikulum pre kultúrnu a sociálnu diverzitu v predškolskom vzdelávaní
Trnavská univerzita v Trnave